Zarządzenie nr 0151-396/2005 z dnia 03.11.2005 r. w sprawie powołania komisji w celu przejęcia od Zakładu Ogólno-Budowlanego prac remontowych w budynku położonym w Nowej Bystrzycy nr 28


Zarządzenie nr 0151-397/2005 z dnia 07.11.2005 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne korzystanie pomieszczeń użytkowych nr 210 i 211 położonych w budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 8 o łącznej powierzchni 32,82 m2 na rzecz Ochotniczego Hufca Pracy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-398/2005 z dnia 08.11.2005 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla ZBK


Zarządzenie nr 0151-399/2005 z dnia 09.11.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Kamienna w granicach działki nr 56/1 o pow. 1,08 ha


Zarządzenie nr 0151-400/2005 z dnia 09.11.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego położonego w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0151-401/2005 z dnia 09.11.2005 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1332/1 o pow. 13,20 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0151-402/2005 z dnia 09.11.2005 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1332/1 o pow. 12,48 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0151-403/2005 z dnia 09.11.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 2 (garażu) położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-404/2005 z dnia 09.11.2005 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1332/1 o pow. 12,00 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0151-405/2005 z dnia 10.11.2005 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru rzeczowego i technicznego robót dla zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa drogi gminnej w Starym Waliszowie" - projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nr projektu Z/2.02/III/3.1/381/04


Zarządzenie nr 0151-406/2005 z dnia 15.11.2005 r. w sprawie powołania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do obsługi sołectw i osiedli na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-407/2005 z dnia 15.11.2005 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży promocyjnej torby reklamowej Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-408/2005 z dnia 15.11.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0151-409/2005 z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej


Zarządzenie nr 0151-410/2005 z dnia 15.11.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej


Zarządzenie nr 0151-411/2005 z dnia 16.11.2005 r. w sprawie umundurowania i czasookresu jego używalności dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-412/2005 z dnia 16.11.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.


Zarządzenie nr 0151-413/2005 z dnia 22.11.2005 r. w sprawie unieważnienia w całości zarządzenia nr 0151-303/2005 z dnia 30.08.2005 r. oraz zarządzenia nr 0151-380/2005 z dnia 04.10.2005 r.


Zarządzenie nr 0151-414/2005 z dnia 22.11.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej


Zarządzenie nr 0151-415/2005 z dnia 22.11.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 27 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 9c


Zarządzenie nr 0151-416/2005 z dnia 22.11.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej 3


Zarządzenie nr 0151-417/2005 z dnia 22.11.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetragu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej 23


Zarządzenie nr 0151-418/2005 z dnia 22.11.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego (garaż) nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-419/2005 z dnia 22.11.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei w granicach działki nr 570/5


Zarządzenie nr 0151-420/2005 z dnia 22.11.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei w granicach działki nr 570/6


Zarządzenie nr 0151-421/2005 z dnia 22.11.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei w granicach działki nr 570/7


Zarządzenie nr 0151-422/2005 z dnia 22.11.2005 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej 18


Zarządzenie nr 0151-423/2005 z dnia 22.11.2005 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej 8


Zarządzenie nr 0151-424/2005 z dnia 22.11.2005 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetragów na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 15a


Zarządzenie nr 0151-425/2005 z dnia 22.11.2005 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 43


Zarządzenie nr 0151-426/2005 z dnia 22.11.2005 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 159 o pow. 1,00 ha w drodze bezprzetragowej, stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Stary Waliszów


Zarządzenie nr 0151-427/2005 z dnia 22.11.2005 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1332/1 o pow. 12,48 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0151-428/2005 z dnia 22.11.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 5-ciu lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach części działki nr 454/1 o pow. 1,00 ha


Zarządzenie nr 0151-429/2005 z dnia 24.11.2005 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej


Zarządzenie nr 0151-430/2005 z dnia 29.11.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-431/2005 z dnia 29.11.2005 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 14


Zarządzenie nr 0151-432/2005 z dnia 29.11.2005 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetragów na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 22


Zarządzenie nr 0151-433/2005 z dnia 30.11.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - listopad 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:23.05.2018 11:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:06.06.2018 18:57