Zarządzenie nr 0151-329/2005 z dnia 01.09.2005 r. w sprawie powołania do składu Obwodowych Komisji Wyborczych pracowników samorządowych gminy oraz pracowników szpitala i Domu Pomocy Społecznej w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.


Zarządzenie nr 0151-330/2005 z dnia 01.09.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach działki nr 72 o pow. 0,01 ha


Zarządzenie nr 0151-331/2005 z dnia 02.09.2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-332/2005 z dnia 05.09.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/50/2005 na "Oświetlenie drogowe w Wilkanowie"


Zarządzenie nr 0151-333/2005 z dnia 06.09.2005 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Rycerskiej nr 16/1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-334/2005 z dnia 06.09.2005 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Rycerskiej nr 1/1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-335/2005 z dnia 06.09.2005 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości


Zarządzenie nr 0151-336/2005 z dnia 06.09.2005 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości


Zarządzenie nr 0151-337/2005 z dnia 06.09.2005 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości


Zarządzenie nr 0151-338/2005 z dnia 06.09.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanych położonych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-339/2005 z dnia 06.09.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Kamienna na cele rolne


Zarządzenie nr 0151-340/2005 z dnia 06.09.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Nowa Łomnica


Zarządzenie nr 0151-341/2005 z dnia 06.09.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej


Zarządzenie nr 0151-342/2005 z dnia 06.09.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców wsi Poręba nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Poręba Gmina Bystrzyca Klodzka


Zarządzenie nr 0151-343/2005 z dnia 06.09.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza


Zarządzenie nr 0151-344/2005 z dnia 06.09.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej


Zarządzenie nr 0151-345/2005 z dnia 06.09.2005 r. w sprawie unieważnienia w całości zarządzeń nr 0151-111/2004, nr 0151-214/2004, nr 0151-250/2004


Zarządzenie nr 0151-346/2005 z dnia 07.09.2005 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Starobystrzyckiej nr 31 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-347/2005 z dnia 15.09.2005 r. w sprawie przydzialu lokalu użytkowego przy ul. Sienkiewicza nr 8 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-348/2005 z dnia 15.09.2005 r. w sprawie powołania do składu Obwodowych Komisji Wyborczych pracowników samorządowych oraz pracowników szpitala i Domu Pomocy Społecznej w Wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.


Zarządzenie nr 0151-349/2005 z dnia 15.09.2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-350/2005 z dnia 15.09.2005 r. w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego nr 3 położonego w Wilkanowie 136 do adaptacji na cele mieszkalne


Zarządzenie nr 0151-351/2005 z dnia 16.09.2005 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością


Zarządzenie nr 0151-352/2005 z dnia 16.09.2005 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowych Komisjach Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.


Zarządzenie nr 0151-353/2005 z dnia 19.09.2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-354/2005 z dnia 19.09.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego KL320/RS-1/2005 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie nr 0151-355/2005 z dnia 20.09.2005 r. w sprawie powołania komisji w celu przejęcia - przekazania wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniach użytkowych nr 218 i nr 219 połozonych w budynku w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 8


Zarządzenie nr 0151-356/2005 z dnia 21.09.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Szczawina, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-357/2005 z dnia 21.09.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Zalesie, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-358/2005 z dnia 21.09.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Polna 6


Zarządzenie nr 0151-359/2005 z dnia 21.09.2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej we wsi Nowa Bystrzyca


Zarządzenie nr 0151-360/2005 z dnia 21.09.2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej we wsi Wójtowice-Huta


Zarządzenie nr 0151-361/2005 z dnia 21.09.2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej we wsi Poręba


Zarządzenie nr 0151-362/2005 z dnia 21.09.2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonych we wsi Lasówka


Zarządzenie nr 0151-363/2005 z dnia 21.09.2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonych we wsi Biała Woda


Zarządzenie nr 0151-364/2005 z dnia 22.09.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005


Zarządzenie nr 0151-365/2005 z dnia 23.09.2005 r. w sprawie wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowych Komisjach Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów dom Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.


Zarządzenie nr 0151-366/2005 z dnia 28.09.2005 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących  własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych na terenie wsi Marianówka w granicach działek nr 96/2 i nr 96/3 na rzecz Rady Sołeckiej w Marianówce


Zarządzenie nr 0151-367/2005 z dnia 28.09.2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność gminy w granicach części działki nr 30 położonej na terenie wsi Marianówka


Zarządzenie nr 0151-368/2005 z dnia 28.09.2005 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 z siedzibą w Wiejskim Domu Kultury w Gorzanowie powołanej do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.


Zarządzenie nr 0151-369/2005 z dnia 30.09.2005 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 z siedzibą w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej powołanej do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.


Zarządzenie nr 0151-370/2005 z dnia 30.09.2005 r. w sprawie uzupelnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 z siedzibą w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej powołanej do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - wrzesień 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:22.05.2018 18:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:06.06.2018 18:13