Zarządzenie nr 0151-276/2005 z dnia 01.08.2005 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zarządu Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-277/2005 z dnia 01.08.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej


Zarządzenie nr 0151-278/2005 z dnia 01.08.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tybie przetragu nieograniczonego E.340-2/2005 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie nr 0151-279/2005 z dnia 01.08.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.


Zarządzenie nr 0151-280/2005 z dnia 01.08.2005 r. w sprawie założeń do budżetu na 2006 r.


Zarządzenie nr 0151-281/2005 z dnia 01.08.2005 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-282/2005 z dnia 04.08.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego GKM/340-7/2005 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie nr 0151-283/2005 z dnia 04.08.2005 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Międzyleśnej nr 8/1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-284/2005 z dnia 10.08.2005 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy Placu Wolności nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-285/2005 z dnia 10.08.2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Przedszkolu nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-286/2005 z dnia 10.08.2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gimnazjum nr 2 w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0151-287/2005 z dnia 11.08.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego GGG.7213-lr-1/2005 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie nr 0151-288/2005 z dnia 11.08.2005 r. w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla ZOZ w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-289/2005 z dnia 12.08.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005


Zarządzenie nr 0151-290/2005 z dnia 16.08.2005 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie stypendium szkolnego oraz wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego


Zarządzenie nr 0151-291/2005 z dnia 16.08.2005 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Or.3410-1/2005


Zarządzenie nr 0151-292/2005 z dnia 16.08.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Poręba w granicach części działki nr 639/1 o pow. 3,96 ha


Zarządzenie nr 0151-293/2005 z dnia 16.08.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Pławnica w granicach działek nr 471 o pow. 1,03 ha i części 472/3 o pow. 2,00 ha


Zarządzenie nr 0151-294/2005 z dnia 18.08.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej


Zarządzenie nr 0151-295/2005 z dnia 18.08.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej


Zarządzenie nr 0151-296/2005 z dnia 18.08.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej


Zarządzenie nr 0151-297/2005 z dnia 23.08.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego GKM/340-8/2005 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji na wykonanie "Remont podpór mostu przejazdowego do posesji nr 3 w Młotach"


Zarządzenie nr 0151-298/2005 z dnia 23.08.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.


Zarządzenie nr 0151-299/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania programu rejestracji psów na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-300/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Porębie


Zarządzenie nr 0151-301/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Odrowąża


Zarządzenie nr 0151-302/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 24


Zarządzenie nr 0151-303/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 26 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 28-29


Zarządzenie nr 0151-304/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej 3


Zarządzenie nr 0151-305/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej 23


Zarządzenie nr 0151-306/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetragu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego (garaż) nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-307/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 14


Zarządzenie nr 0151-308/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 2


Zarządzenie nr 0151-309/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 22


Zarządzenie nr 0151-310/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 15


Zarządzenie nr 0151-311/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 10 położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 2


Zarządzenie nr 0151-312/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie sprzedaży budynku gospodarczego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0151-313/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie sprzedaży budynku gospodarczego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0151-314/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie sprzedaży budynku gospodarczego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0151-315/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie zamiany praw użytkowania wieczystego działek


Zarządzenie nr 0151-316/2005 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie powołania komisji  do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Przedszkolu nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-317/2005 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 51 o pow. 0,82 ha


Zarządzenie nr 0151-318/2005 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Kamienna w granicach części działki nr 10 o pow. 1,39 ha


Zarządzenie nr 0151-319/2005 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Poniatów w granicach części działki nr 5/4 o pow. 8,80 ha


Zarządzenie nr 0151-320/2005 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, w granicach części działki nr 566 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-321/2005 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 31.12.2009 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Kamienna w granicach działki nr 7/8 o pow. 2,3826 ha


Zarządzenie nr 0151-322/2005 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Marcinków w granicach części działki nr 46/2 o pow. 1,83 ha


Zarządzenie nr 0151-323/2005 z dnia 31.08.2005 r. zmieniające zarządzenie nr 0151-237/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Fn.340/1/05


Zarządzenie nr 0151-323a/2005 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Marianówka w granicach części działki nr 30 o pow. 2,37 ha


Zarządzenie nr 0151-324/2005 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0151-325/2005 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-326/2005 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum dla Dorosłych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-327/2005 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-328/2005 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej uczniom romskim ze środków własnych gminy


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - sierpień 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:22.05.2018 12:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:06.06.2018 13:55