Zarządzenie nr 0151-185/2005 z dnia 01.06.2005 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Starobystrzyckiej nr 12 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-186/2005 z dnia 01.06.2005 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Strażackiej 13a w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-187/2005 z dnia 01.06.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005


Zarządzenie nr 0151-188/2005 z dnia 02.06.2005 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej


Zarządzenie nr 0151-189/2005 z dnia 02.06.2005 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu korekcji wad postawy u dzieci i młodzieży


Zarządzenie nr 0151-190/2005 z dnia 02.06.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działek nr 168 o pow. 1,06 ha i nr 167 o pow. 1,00 ha


Zarządzenie nr 0151-191/2005 z dnia 02.06.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywolawczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego najmu lokalu użytkowego o pow. 168 m2 połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 6


Zarządzenie nr 0151-192/2005 z dnia 02.06.2005 r. w sprawie powołania komisji w celu przekazania mebli znajdujących się w lokalu użytkowym (sklep) położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 6 na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie nr 0151-193/2005 z dnia 02.06.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działki nr 67 o pow. 1,02 ha


Zarządzenie nr 0151-194/2005 z dnia 06.06.2005 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego w Wilkanowie nr 136/1


Zarządzenie nr 0151-195/2005 z dnia 10.06.2005 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego w Starej Bystrzycy nr 43


Zarządzenie nr 0151-196/2005 z dnia 10.06.2005 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Starobystrzyckiej nr 3 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-197/2005 z dnia 10.06.2005 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Klodzkiej przy ul. Siemiradzkiego


Zarządzenie nr 0151-198/2005 z dnia 10.06.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 31.12.2009 r. na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Lasówka w granicach działek nr 84/3 o pow. 0,1925 ha, nr 84/4 o pow. 0,3726 ha i części działki nr 90/1 o pow. 0,3049, nr 90/2 o pow. 0,3868 ha


Zarządzenie nr 0151-199/2005 z dnia 10.06.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Zabłocie w granicach działek nr 33 o pow. 0,80 ha, nr 44/7 o pow. 0,94 ha i części 43/1 o pow. 0,58 ha oraz na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 38/2 o pow. 0,95 ha


Zarządzenie nr 0151-200/2005 z dnia 10.06.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 31.12.2009 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wyszki w granicach działki nr 349 o pow. 2,49 ha


Zarządzenie nr 0151-201/2005 z dnia 10.06.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Kamienna w granicach działki nr 66/1 o pow. 0,26 ha


Zarządzenie nr 0151-202/2005 z dnia 14.06.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-203/2005 z dnia 16.06.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyceny nieruchomości na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-204/2005 z dnia 16.06.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach działki nr 18/4 o pow. 0,05 ha


Zarządzenie nr 0151-205/2005 z dnia 16.06.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działki  nr 237/2 o pow. 0,47 ha


Zarządzenie nr 0151-206/2005 z dnia 16.06.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Poręba w granicach działek nr  612 o pow. 0,51 ha, nr 613 o pow.0,10 ha


Zarządzenie nr 0151-207/2005 z dnia 16.06.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działki nr 246 o pow. 2,0919 ha


Zarządzenie nr 0151-208/2005 z dnia 16.06.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej nr 369 położonej w obrębie Międzygórza, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-209/2005 z dnia 20.06.2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na stanowisko Kierownika Zarządu Budynków Komunalnych


Zarządzenie nr 0151-210/2005 z dnia 20.06.2005 r. w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-211/2005 z dnia 20.06.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego GKM/340-4/2005 na "Remont drogi gminnej nr działki 556 w Pławnicy" oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie nr 0151-212/2005 z dnia 20.06.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 31.12.2009 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 475 o pow. 2,44 ha


Zarządzenie nr 0151-213/2005 z dnia 20.06.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 31.12.2009 r. na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Marianówka w granicach części działek nr 47 o pow. 0,60 ha, nr 77 o pow. 3,64 ha i nr 64/5 o pow. 0,3213 ha


Zarządzenie nr 0151-214/2005 z dnia 21.06.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/42/2005 "Odbudowa drogi gminnej w Starym Waliszowie"


Zarządzenie nr 0151-215/2005 z dnia 21.06.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty uzupełniającej stypendium szkolnego w roku szkolnym 2004/2005


Zarządzenie nr 0151-216/2005 z dnia 27.06.2005 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zarządu Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-217/2005 z dnia 27.06.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005


Zarządzenie nr 0151-218/2005 z dnia 27.06.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Poręba w granicach działki nr 565 o pow. 0,68 ha  i na terenie wsi Ponikwa w granicach części działkl nr 116/2 o pow. 0,64 ha


Zarządzenie nr 0151-219/2005 z dnia 27.06.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położone na terenie wsi Starkówek w granicach części działki nr 43 o pow. 0,34 ha


Zarządzenie nr 0151-220/2005 z dnia 27.06.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach działki nr 365 o pow. 0,46 ha


Zarządzenie nr 0151-221/2005 z dnia 27.06.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów w granicach części działki nr 753 o pow. 0,10 ha


Zarządzenie nr 0151-222/2005 z dnia 27.06.2005 r. w sprawie przydziału pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Gorzanów przy ul. Bystrzyckiej 50 w granicach działki nr 753


Zarządzenie nr 0151-223/2005 z dnia 27.06.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów w granicach części działki nr 753 o pow. 0,76 ha


Zarządzenie nr 0151-224/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej


Zarządzenie nr 0151-225/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej 8


Zarządzenie nr 0151-226/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Lasówce 62A


Zarządzenie nr 0151-227/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Lasówce 62A


Zarządzenie nr 0151-228/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-229/2005 z dnia 29.06.2005 r. w sprawie zasad wydawania zezwoleń i wysokości opłat za ustawianie stoisk handlowych podczas imprez publicznych orgaznizowanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka i podległe jednostki organizacyjne


Zarządzenie nr 0151-230/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za najem pomieszczenia gospodarczego (komórki) na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - czerwiec 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:21.05.2018 19:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:06.06.2018 12:51