Zarządzenie nr 0151-71/2005 z dnia 01.04.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Szaczawina, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-72/2005 z dnia 04.04.2005 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac remontowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-73/2005 z dnia 04.04.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność gminy położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie przy ul. Strażackiej w granicach działki nr 46 i na terenie wsi Stara Bystrzyca w granicach działki nr 232/1


Zarządzenie nr 0151-74/2005 z dnia 04.04.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Okrzei 29 w granicach działki nr 520


Zarządzenie nr 0151-75/2005 z dnia 04.04.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 5-ciu lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Zabłocie w granicach działki nr 171/1 o pow. 1,11 ha


Zarządzenie nr 0151-76/2005 z dnia 04.04.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obreb Centrum przy ul. Środkowej 6 w granicach działki nr 620


Zarządzenie nr 0151-77/2005 z dnia 04.04.2005 r. w sprawie wskazania do dożywotniego użytkowania nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy położoną na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 55/2 o pow. 0,13 ha


Zarządzenie nr 0151-78/2005 z dnia 04.04.2005 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej 6 w drodze przetragu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-79/2005 z dnia 07.04.2005 r. w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-80/2005 z dnia 12.04.2005 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Ponikwie


Zarządzenie nr 0151-81/2005 z dnia 12.04.2005 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei


Zarządzenie nr 0151-82/2005 z dnia 12.04.2005 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa


Zarządzenie nr 0151-83/2005 z dnia 12.04.2005 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym


Zarządzenie nr 0151-84/2005 z dnia 12.04.2005 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym


Zarządzenie nr 0151-85/2005 z dnia 13.04.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy za 2005 rok


Zarządzenie nr 0151-86/2005 z dnia 14.04.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0151-87/2005 z dnia 14.04.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI.340/2005 na "Wykonanie odwodnienia skarpy zabezpieczonej murami na zapleczu budynków mieszkalnych przy Placu Szpitalnym 3 i 4 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-88/2005 z dnia 19.04.2005 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie stypendium szkolnego oraz wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego


Zarządzenie nr 0151-89/2005 z dnia 19.04.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31.12.2009 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną  na terenie wsi  Pławnica w granicach działki nr 144/5 o pow. 2,30 ha


Zarządzenie nr 0151-90/2005 z dnia 19.04.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31.12.2009 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Zabłocie w granicach działki nr 28/3 o pow. 1,64 ha


Zarządzenie nr 0151-91/2005 z dnia 19.04.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31.12.2009 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach części  działki nr 45 o pow. 0,34 ha


Zarządzenie nr 0151-92/2005 z dnia 19.04.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31.12.2009 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działki nr 389/2 o pow. 3,43 ha


Zarządzenie nr 0151-93/2005 z dnia 19.04.2005 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego u gruntu położonego w Starej Bystrzycy przy ul. Bystrzyckiej


Zarządzenie nr 0151-94/2005 z dnia 19.04.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy garażu położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei


Zarządzenie nr 0151-95/2005 z dnia 19.04.2005 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej


Zarządzenie nr 0151-96/2005 z dnia 19.04.2005 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup działki przy należnej do budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym


Zarządzenie nr 0151-97/2005 z dnia 19.04.2005 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siemiradzkiego


Zarządzenie nr 0151-98/2005 z dnia 21.04.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/27/2005 na  "Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych dla oświetlenia drogowego obwodnicy oraz wjazdu do wsi Wilkanów"


Zarządzenie nr 0151-99/2005 z dnia 21.04.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/28/2005 na  "Wykonanie  projektu budowlanego  dla oświetlenia drogowego obwodnicy oraz wjazdu do wsi Wilkanów"


Zarządzenie nr 0151-100/2005 z dnia 21.04.2005 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej nr 179B/11 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-101/2005 z dnia 21.04.2005 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z szaletu publicznego


Zarządzenie nr 0151-102/2005 z dnia 21.04.2005 r. w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla ZOZ Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-103/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/30/2005 na  "Modernizację oświetlenia Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie nr 0151-104/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Wojska Polskiego nr 12 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-105/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy w granicach działki nr 188 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-106/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy w granicach części działki nr 51 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-107/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31.12.2009 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Poręba w granicach części działki nr 472/2 o pow. 3,00 ha


Zarządzenie nr 0151-108/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31.12.2009 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wójtowice - Huta w granicach części działki nr 127 o pow. 1,22 ha


Zarządzenie nr 0151-109/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31.12.2009 r. na nieruchomości stanowiące własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach działek nr 838/2 o pow. 0,30 ha i 838/3 o pow. 0,29 ha


Zarządzenie nr 0151-110/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31.12.2009 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 224/3 o pow. 0,20 ha


Zarządzenie nr 0151-111/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów w granicach działki nr 351 o pow. 0,49 ha


Zarządzenie nr 0151-112/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres bdo 31.12.2009 r. nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działek nr 202 o pow. 0,23 ha i 391/2 o pow. 0,70 ha


Zarządzenie nr 0151-113/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Długopole Zdrój w granicach części działki nr 32 o pow. 0,10 ha


Zarządzenie nr 0151-114/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie wydzierżawienia  na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Długopole Zdrój w granicach części działki nr 32 o pow. 0,07 ha


Zarządzenie nr 0151-115/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2009 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Długopole Zdrój w granicach części działki nr 32 o pow. 0,03 ha


Zarządzenie nr 0151-116/2005 z dnia 29.04.2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151-363/2003 z dnia 21 listopada 2003 r. dotyczącego najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczeń użytkowych wraz z wyposażeniem i sprzętem medycznym położonych w budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 8 na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego z przeznaczeniem na prowadzenie usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - kwiecień 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:20.05.2018 16:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:06.06.2018 11:33