Zarządzenie nr 0151-49/2005 z dnia 01.03.2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań pulicznych zleconych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka orgaznizacjom pozarządowym oraz podmioto, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz określonych w uchwale nr XXXVI/239/05 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27.01.2005 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.


Zarządzenie nr 0151-50/2005 z dnia 01.03.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/17/2005 na "Odwodnienie drogi gminnej we wsi Szklarka"


Zarządzenie nr 0151-51/2005 z dnia 09.03.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Odbudowę muru oporowego ul. Starobystrzycka 12 w Bystrzycy Klodzkiej


Zarządzenie nr 0151-52/2005 z dnia 09.03.2005 r. w sprawie przeprowadzenia gminnej kategoryzacji bazy noclegowej w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-53/2005 z dnia 09.03.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005


Zarządzenie nr 0151-54/2005 z dnia 09.03.2005 r. w sprawie unieważnienia w całości zarządzenia nr 0151-285/2003 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej


Zarządzenie nr 0151-55/2005 z dnia 09.03.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 1373/1 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej


Zarządzenie nr 0151-56/2005 z dnia 10.03.2005 r. w sprawie uchylenia w całości zarządzenia nr 0151-387/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza


Zarządzenie nr 0151-57/2005 z dnia 10.03.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej


Zarządzenie nr 0151-58/2005 z dnia 15.03.2005 r. w sprawie powołania komisji w celu przejęcia lokalu użytkowego (garaż nr 1 po ZUk + hala) o łącznej pow. 78,40 m2 oraz pomieszczenia strychowe o pow. 65,60 m2 położone przy ul. Strażackiej 6 w granicach działki nr 933


Zarządzenie nr 0151-59/2005 z dnia 15.03.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5-ciu lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Klodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 51 o pow. 0,70 ha


Zarządzenie nr 0151-60/2005 z dnia 15.03.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5-ciu lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Klodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 199 o pow. 0,40 ha


Zarządzenie nr 0151-61/2005 z dnia 15.03.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5-ciu lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położonej na terenie wsi Spalona w granicach działek nr 29 om pow. 1,44 ha, nr 36 o pow. 6,31 ha i części 38/1 o pow. 7,01 ha


Zarządzenie nr 0151-62/2005 z dnia 15.03.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Kościuszki


Zarządzenie nr 0151-63/2005 z dnia 17.03.2005 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-64/2005 z dnia 23.03.2005 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy Placu Wolności 5/8 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-65/2005 z dnia 23.03.2005 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Okrzei 23/2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-66/2005 z dnia 23.03.2005 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej


Zarządzenie nr 0151-67/2005 z dnia 23.03.2005 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej


Zarządzenie nr 0151-68/2005 z dnia 23.03.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ogarniczonego lokalu użytkowego nr 6 (garaż) położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-69/2005 z dnia 30.03.2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2004


Zarządzenie nr 0151-70/2005 z dnia 30.03.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - marzec 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:20.05.2018 15:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:06.06.2018 11:08