Zarządzenie  nr 0151/59/06 z dnia 29.12.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej


Zarządzenie  nr 0151/58/06 z dnia 29.12.06 - w sprawie opłat cmentarnych związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/57/06 z dnia 29.12.06 - w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie  nr 0151/56/06 z dnia 28.12.06 - w sprawie wydzierżawienia części działki nr 57/2 o pow. 45 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Międzygórza, ul. Wojska Polskiego 2


Zarządzenie  nr 0151/55/06 z dnia 28.12.06 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość zabudowaną o pow. 195,07 m2 stanowiącą własność gminy położoną w Lasówce w granicach działki nr 34 o pow. 0,30 ha


Zarządzenie  nr 0151/54/06 z dnia 28.12.06 - w sprawie stawek czynszu za najem lokali i dzierżawę gruntów położonych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka stanowiących własność gminy Bystrzyca Kłodzka administrowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami


Zarządzenie  nr 0151/53/06 z dnia 28.12.06 - w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawione grunty oraz najem lokali użytkowych (garaże) położonych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  nr 0151/52/06 z dnia 28.12.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Spalona o pow. 2,79 ha i o pow. 2,12 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie  nr 0151/51/06 z dnia 28.12.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików o pow. 1,00 ha z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie  nr 0151/50/06 z dnia 28.12.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików o pow. 1,38 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie  nr 0151/49/06 z dnia 28.12.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica o pow. 2,00 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie  nr 0151/48/06 z dnia 28.12.06 - w sprawie ustalania stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy gruntów rolnych, drzew, krzewów owocowych, budynków i pomieszczeń w tych budynkach, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka i Zasobu Gruntów


Zarządzenie  nr 0151/47/06 z dnia 28.12.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki nr 23 o pow. 1,08 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie  nr 0151/46/06 z dnia 28.12.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów o pow. 1,00 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie  nr 0151/45/06 z dnia 28.12.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Stara Łomnica o pow. 0,45 ha i pow. 0,47 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie  nr 0151/44/06 z dnia 21.12.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na czas nieokreślony (kontynuacja wcześniej zawartej umowy) na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie Międzygórza przy ul. Śnieżnej w granicach części działki nr 128/4 o pow. 0,50 m2 z przeznaczeniem na ustawienie tablicy reklamowej


Zarządzenie  nr 0151/43/06 z dnia 21.12.06 - w sprawie powołania członków Gminnej Rady Sportu


Zarządzenie  nr 0151/42/06 z dnia 19.12.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Poręba o pow. 0,78 ha   z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie  nr 0151/41/06 z dnia 19.12.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Wilkanów o pow. 0,40 ha i pow. 0,20 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie  nr 0151/40/06 z dnia 19.12.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Norwida w granicach działki nr 1143/10 o pow. 149 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy


Zarządzenie  nr 0151/39/06 z dnia 19.12.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Norwida w granicach działki nr 1143/15 o pow. 146 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy


Zarządzenie  nr 0151/38/06 z dnia 19.12.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach działki nr488 o pow. 0,58 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie  nr 0151/37/06 z dnia 19.12.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Kamienna w granicach działki nr 28 o pow. 1,62 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie  nr 0151/36/06 z dnia 19.12.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowy Waliszów o powierzchni 0,81 ha z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie  nr 0151/35/06 z dnia 19.12.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Norwida w granicach działki nr 1143/14 o pow. 158 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy


Zarządzenie  nr 0151/34/06 z dnia 19.12.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Norwida w granicach działki nr 1143/2 o pow. 141 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy


Zarządzenie  nr 0151/33/06 z dnia 19.12.06 - w sprawie ustalania opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd w roku 2007


Zarządzenie  nr 0151/32/06 z dnia 19.12.06 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolnotariacie


Zarządzenie  nr 0151/31/06 z dnia 19.12.06 - w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowej wpłaty należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej


Zarządzenie  nr 0151/30/06 z dnia 19.12.06 - w sprawie realizacji postanowień ustawy o ochronie informacji niejawnych


Zarządzenie  nr 0151/29/06 z dnia 19.12.06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie  nr 0151/28/06 z dnia 15.12.06 - w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/27/06 z dnia 12.12.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Biała Woda, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  nr 0151/26/06 z dnia 12.12.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31.12.2013 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowy Waliszów o pow. 8,71 ha.


Zarządzenie  nr 0151/25/06 z dnia 12.12.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2013 r. nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działek nr 559/1, 557, 534/2 o łącznej pow. 7,68 ha.


Zarządzenie  nr 0151/24/06 z dnia 12.12.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 6 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Poręba w granicach działek nr 492, 510, 511, 607 o łącznej pow. 6,68 ha.


Zarządzenie  nr 0151/23/06 z dnia 12.12.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Spalona w granicach działki nr 12 o pow. 1,89 ha.


Zarządzenie  nr 0151/22/06 z dnia 12.12.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 305 o pow. 0,30 ha.


Zarządzenie  nr 0151/21/06 z dnia 12.12.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działek nr 15, 254 o łącznej pow. 0,36 ha.


Zarządzenie  nr 0151/20/06 z dnia 12.12.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Norwida w granicach działki nr 1143/5 o po. 148 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy


Zarządzenie  nr 0151/19/06 z dnia 12.12.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Norwida w granicach działki nr 1143/8 o po. 153 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy


Zarządzenie  nr 0151/18/06 z dnia 12.12.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Norwida w granicach działki nr 1143/4 o po. 146 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy


Zarządzenie  nr 0151/17/06 z dnia 12.12.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Norwida w granicach działki nr 1143/13 o po. 152 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy


Zarządzenie  nr 0151/16/06 z dnia 12.12.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowy Waliszów o pow. 1,18 ha.


Zarządzenie  nr 0151/15/06 z dnia 12.12.06 - w sprawie określania zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalania regulaminu jej działania


Zarządzenie  nr 0151/14/06 z dnia 12.12.06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Or.3410-8/2006 0raz określenia organizacji i trybu pracy Komisji


Zarządzenie  nr 0151/13/06 z dnia 08.12.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki Nr 80/7 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku Lasówka 62 i 62 A 


Zarządzenie  nr 0151/12/06 z dnia 08.12.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Małym Rynku


Zarządzenie  nr 0151/11/06 z dnia 08.12.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 15a


Zarządzenie  nr 0151/10/06 z dnia 08.12.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej 13


Zarządzenie  nr 0151/9/06 z dnia 07.12.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/8/06 z dnia 07.12.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Starej Bystrzycy


Zarządzenie  nr 0151/7/06 z dnia 07.12.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/6/06 z dnia 07.12.06 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  nr 0151/5/06 z dnia 07.12.06 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  nr 0151/4/06 z dnia 05.12.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1G (magazyn) w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Sienkiewicza nr 8 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/3/06 z dnia 05.12.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Okrzei nr 43 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/2/06 z dnia 05.12.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Wojska Polskiego nr 9 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/1/06 z dnia 04.12.06 - w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Bystrzycy KłodzkiejZarządzenie  nr 0151/433/06 z dnia 24.11.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 194 o pow. 1,50 ha 


Zarządzenie  nr 0151/432/06 z dnia 24.11.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Norwida w granicach działki nr 1143/9 o pow. 149 m2 z przeznaczeniem na ogródek przedomowy


Zarządzenie  nr 0151/431/06 z dnia 24.11.06 - w sprawie powołania Komisji w celu przekazania przez Gminę Bystrzyca Kłodzka sprzętu medycznego i wyposażenia pomieszczeń na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/430/06 z dnia 24.11.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy, położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej 6


Zarządzenie  nr 0151/429/06 z dnia 24.11.06 - w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym 


Zarządzenie  nr 0151/428/06 z dnia 23.11.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 14 przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie  nr 0151/427/06 z dnia 23.11.06 - w sprawie ustalenia stawki za usługi administracyjne dla Zarządu Budynków Komunalnych


Zarządzenie  nr 0151/426/06 z dnia 23.11.06 - w sprawie udzielenia pożyczki na finansowanie przejściowe zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/425/06 z dnia 21.11.06 - w sprawie powołania Komisji w celu przejęcia od "IZAN" prac związanych z wykonaniem bramy na podwórko gminne w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej ( przylegające do budynku przy Pl. Wolności 10, ul. Kościelna 2 i ul. Kościelna 2a )


Zarządzenie  nr 0151/424/06 z dnia 21.11.06 - w sprawie uchylenia zarządzeń Burmistrza dotyczących sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 13 położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej 18


Zarządzenie  nr 0151/423/06 z dnia 16.11.06 - w sprawie powołania zespołu powypadkowego


Zarządzenie  nr 0151/422/06 z dnia 16.11.06 - w sprawie najmu miejsca nr S/10 na bazarze pod zabudowę stałą przy ścianie hali targowej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej nr 13a w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/421/06 z dnia 16.11.06 - w sprawie najmu miejsca nr S/9 na bazarze pod zabudowę stałą przy ścianie hali targowej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej nr 13a w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/420/06 z dnia 08.11.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 6-ciu lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Mostowice w granicach części działki nr 193 o pow. 2650 m2 (rów w wyniku podziału działki nr 193/1)


Zarządzenie  nr 0151/419/06 z dnia 08.11.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Norwida w granicach działki nr 1143/7 o pow. 146 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy


Zarządzenie  nr 0151/418/06 z dnia 08.11.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 6 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stary Waliszów o pow. 1,70 ha 


Zarządzenie  nr 0151/417/06 z dnia 08.11.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Okrzei 26 w granicach części działki nr 556 o pow. 9 m2


Zarządzenie  nr 0151/416/06 z dnia 08.11.06 - w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej 9 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie  nr 0151/415/06 z dnia 08.11.06 - w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia odbioru ostatecznego remontu drogi transportu rolnego w Pławnicy, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  nr 0151/414/06 z dnia 08.11.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego-boks nr 1 (hala targowa) w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/413/06 z dnia 07.11.06 - w sprawie przydzielenia lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku nr 2 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie  nr 0151/412/06 z dnia 06.11.06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie  nr 0151/411/06 z dnia 03.11.06 - w sprawie ustalenia wartości majątku przeznaczonego do likwidacji


Zarządzenie  nr 0151/410/06 z dnia 02.11.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach działki nr 301/2 o pow. 0,1179 ha


Zarządzenie  nr 0151/409/06 z dnia 02.11.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej 6 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/408/06 z dnia 02.11.06 - w sprawie powołania Komisji Stypendialnej


Zarządzenie  nr 0151/407/06 z dnia 31.10.06 - w sprawie usalenia stawki za wynajem samochodów dowożących dzieci do szkół dla rozliczeń wewnętrznych oraz realizowanych programów edukacyjnych


Zarządzenie  nr 0151/406/06 z dnia 31.10.06 - w sprawie ustalenia stawki za wynajem sal dla celów rozliczenia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych w Gminie Bystrzyca Kłodzka "Od edukacji do sukcesu"


Zarządzenie  nr 0151/405/06 z dnia 30.10.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Rycerskiej nr 6 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/404/06 z dnia 30.10.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy Placu Wolności nr 21 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/403/06 z dnia 30.10.06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie  nr 0151/402/06 z dnia 27.10.06 - w sprawie zmiany "instrukcji w spr. gospodarki kasowej"


Zarządzenie  nr 0151/401/06 z dnia 26.10.06 - w sprawie stawek za wynajem świetlic w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych w Porębie i Starej Łomnicy


Zarządzenie  nr 0151/400/06 z dnia 26.10.06 - w sprawie powołania Komisji Zdawczo-Odbiorczej w celu przekazania kontenera szwedzkiego nr 35 w nieodpłatne użyczenie przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/399/06 z dnia 26.10.06 - w sprawie przydzielenia kontenera szwedzkiego nr 35 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/398/06 z dnia 24.10.06 - w sprawie powołania Komisji w celu przejęcia od "AQUA"-serwis  prac związanych z odwiertem studni głębionwej przy budynku Szkoły Podstawowej w Starym Waliszowie


Zarządzenie  nr 0151/397/06 z dnia 24.10.06 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/47/2005 z dnia 21 lutego 2005 r. dot. sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój ul. Zdrojowa 


Zarządzenie  nr 0151/396/06 z dnia 24.10.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kasztanowej 


Zarządzenie  nr 0151/395/06 z dnia 24.10.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej 


Zarządzenie  nr 0151/394/06 z dnia 20.10.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej we wsi Mostowice, gmina Bystrzyca Kłodzka 


Zarządzenie  nr 0151/393/06 z dnia 19.10.06 - w sprawie przejęcia darowizny


Zarządzenie  nr 0151/392/06 z dnia 19.10.06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie  nr 0151/391/06 z dnia 18.10.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów w granicach części działki nr 337 o pow. 0,60 ha. 


Zarządzenie  nr 0151/390/06 z dnia 18.10.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stara Łomnica w granicach części działki nr 1158 o pow. 1,00 ha. 


Zarządzenie  nr 0151/389/06 z dnia 18.10.06 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy w granicach działki nr 442/3 położonej na terenie wsi Pławnica na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoy


Zarządzenie  nr 0151/388/06 z dnia 18.10.06 - w sprawie nieodpłatnego przejęcia wykonanych elementów oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 389 w miejscowości Mostowice


Zarządzenie  nr 0151/387/06 z dnia 18.10.06 - w spr. ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Kamienna w granicach działek nr 78 i nr 83


Zarządzenie  nr 0151/386/06 z dnia 18.10.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzirżawy na okres 6 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 13 o pow. 2,38 ha


Zarządzenie  nr 0151/385/06 z dnia 18.10.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I -go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej 13


Zarządzenie  nr 0151/384/06 z dnia 18.10.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż budynku gospodarczego położonego w Lasówce w granicach działki Nr 80/7


Zarządzenie  nr 0151/383/06 z dnia 18.10.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu Nr 3 położonego w Wilkanowie 136, przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkalne


Zarządzenie  nr 0151/382/06 z dnia 18.10.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei w granicach działki Nr 570/7


Zarządzenie  nr 0151/381/06 z dnia 18.10.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei w granicach działki Nr 570/6


Zarządzenie  nr 0151/380/06 z dnia 18.10.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei w granicach działki Nr 570/5


Zarządzenie  nr 0151/379/06 z dnia 18.10.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki 


Zarządzenie  nr 0151/378/06 z dnia 18.10.06 - w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/377/06 z dnia 11.10.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach części działki nr 225


Zarządzenie  nr 0151/376/06 z dnia 11.10.06 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/318/2006 z dnia 13 września 2006 r. dot. przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5-ciu lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Kamienna w granicach części działki nr 9 o pow. 1,00 ha


Zarządzenie  nr 0151/375/06 z dnia 11.10.06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie  nr 0151/374/06 z dnia 11.10.06 - w sprawie wskazania osób do składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.


Zarządzenie  nr 0151/373/06 z dnia 10.10.06 - w sprawie sprzedaży działki nr 53/28 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie  nr 0151/372/06 z dnia 10.10.06 - w sprawie sprzedaży działki nr 53/27 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie  nr 0151/371/06 z dnia 10.10.06 - w sprawie sprzedaży działki nr 53/26 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie  nr 0151/370/06 z dnia 10.10.06 - w sprawie sprzedaży działki nr 53/24 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie  nr 0151/369/06 z dnia 10.10.06 - w sprawie sprzedaży działki nr 53/23 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie  nr 0151/368/06 z dnia 10.10.06 - w sprawie sprzedaży działki nr 53/22 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie  nr 0151/367/06 z dnia 10.10.06 - w sprawie sprzedaży działki nr 53/20 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie  nr 0151/366/06 z dnia 10.10.06 - w sprawie sprzedaży działki nr 53/19 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie  nr 0151/365/06 z dnia 10.10.06 - w sprawie sprzedaży działki nr 53/18 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie  nr 0151/364/06 z dnia 10.10.06 - w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowej wpłaty należności za wykup budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Osiedle Kolorowe 


Zarządzenie  nr 0151/363/06 z dnia 10.10.06 - w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 


Zarządzenie  nr 0151/362/06 z dnia 10.10.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego  położonego w Porębie 


Zarządzenie  nr 0151/361/06 z dnia 10.10.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego  położonego w Wójtowicach przy ul. Bystrzyckiej 


Zarządzenie  nr 0151/360/06 z dnia 10.10.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego  położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 


Zarządzenie  nr 0151/359/06 z dnia 10.10.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetrgu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/358/06 z dnia 10.10.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Starej Łomnicy


Zarządzenie  nr 0151/357/06 z dnia 10.10.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na najem lokalu użytkowego nr 12 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej nr 179B


Zarządzenie  nr 0151/356/06 z dnia 10.10.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na najem lokalu użytkowego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej nr 16


Zarządzenie  nr 0151/355/06 z dnia 04.10.06 - w sprawie wydzielenia stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoisk handlowych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  nr 0151/354/06 z dnia 04.10.06 - w sprawie przekazania w administrację nieruchomości zabudowane położone w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Nr 5 i Nr 24 zlikwidowane Przedszkole Nr 1 na rzecz Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza Nr 12


Zarządzenie  nr 0151/353/06 z dnia 04.10.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5-ciu lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Międzygórze w granicach działki nr 340 o pow. 1,10 ha 


Zarządzenie  nr 0151/352/06 z dnia 04.10.06 - w sprawie uchylenia w całości zarządzenia Nr 0151/139/2004 z dnia 31 marca 2004 r.


Zarządzenie  nr 0151/351/06 z dnia 04.10.06 - w sprawie wydzierżawienia części działki nr 620 o po. 50 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Środkowej z przeznaczeniem na składowanie materiałów budowlanych 


Zarządzenie  nr 0151/350/06 z dnia 04.10.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Wilkanów w granicach części działek nr nr 479, 436, 555, 559 o łącznej powierzchni 1,41 ha 


Zarządzenie  nr 0151/349/06 z dnia 04.10.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Wójtowice - Huta w granicach działek nr nr 38/3, 38/6, 38/8, 38/9 o łącznej powierzchni 13,34 ha


Zarządzenie  nr 0151/348/06 z dnia 04.10.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5-ciu lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działek nr nr 190 o pow. 0,35 ha, 192 o pow.0,88 ha 


Zarządzenie  nr 0151/347/06 z dnia 04.10.06 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/26/2006


Zarządzenie  nr 0151/346/06 z dnia 03.10.06 - w sprawie powołania komisji w celu przejęcia mienia zlikwidowanego Przedszkola nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz przekazania mienia Przedszkolu nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/345/06 z dnia 03.10.06 - w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0151/296/2005 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 sierpnia 2005 r.


Zarządzenie  nr 0151/344/06 z dnia 03.10.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Tadeusza Kościuszki 


Zarządzenie  nr 0151/343/06 z dnia 29.09.06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok


Zarządzenie  nr 0151/342/06 z dnia 29.09.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na najem lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej nr 4


Zarządzenie  nr 0151/341/06 z dnia 29.09.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na najem lokalu użytkowego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej nr 17


Zarządzenie  nr 0151/340/06 z dnia 29.09.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na najem lokalu użytkowego nr 1a położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. M. Konopnickiej nr 11


Zarządzenie  nr 0151/339/06 z dnia 29.09.06 - w sprawie udzielenia pożyczki na finansowanie przejściowe zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Centrum Integracji Społecznrj w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/338/06 z dnia 29.09.06 - w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla ZOZ Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  nr 0151/337/06 z dnia 28.09.06 - w sprawie najmu lokalu mieszkalnego (garaż) położonego przy ul. Zdrojowej Nr 19 w Długopolu Zdrój w drodze przetargu ustnego ograniczonego do lokatorów budynku


Zarządzenie  nr 0151/336/06 z dnia 26.09.06 - w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokali położonych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei


Zarządzenie  nr 0151/335/06 z dnia 26.09.06 - w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego  położonego w Ponikwie [ pobierz ]


Zarządzenie  nr 0151/334/06 z dnia 26.09.06 - w sprawie sprzedaży 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Spalona w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości


Zarządzenie  nr 0151/333/06 z dnia 26.09.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 35 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 7C


Zarządzenie  nr 0151/332/06 z dnia 26.09.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Długopolu Zdrój przy ul. T. Kościuszki 3a


Zarządzenie  nr 0151/331/06 z dnia 26.09.06 - w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 49 na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/330/06 z dnia 26.09.06 - w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0151/17/2002 Zarządu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 stycznia 2002 r.


Zarządzenie  nr 0151/329/06 z dnia 25.09.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości Nr 884 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie  nr 0151/328/06 z dnia 25.09.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości Nr 902 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie  nr 0151/327/06 z dnia 25.09.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Wilkanów


Zarządzenie  nr 0151/326/06 z dnia 22.09.06 - w sprawie odwołania przetargu


Zarządzenie  nr 0151/325/06 z dnia 20.09.06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie  nr 0151/324/06 z dnia 20.09.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 17 przy ul. Zdrojowej w Długopolu Zdroju w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie  nr 0151/323/06 z dnia 19.09.06 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Zamenhofa 26 w granicach części działki nr 1298/4 o pow. 12 m2 z przeznaczeniem na komórkę do składowania opału


Zarządzenie  nr 0151/322/06 z dnia 19.09.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Norwida w granicach działki nr 1143/11 o pow. 145 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy


Zarządzenie  nr 0151/321/06 z dnia 19.09.06 - w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców sołectwa Kamienna nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Marcinków w granicach części działwk nr 51, 53, 55, 67/1, 68, 71/1, 72, 75/1, 78/1, 79/2, 81, 84/1, 136, 182/2, 184/6, 186 o łącznej powierzchni 97,58 ha


Zarządzenie  nr 0151/320/06 z dnia 19.09.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 30 marca 2012 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na tarenie wsi Wójtowice-Huta w granicach działki nr 17/13 o pow. 7,03 ha.


Zarządzenie  nr 0151/319/06 z dnia 19.09.06 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/24/2006


Zarządzenie  nr 0151/318/06 z dnia 13.09.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5-ciu lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Kamienna w granicach części działki nr 9 o pow. 1,00 ha


Zarządzenie  nr 0151/317/06 z dnia 13.09.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 1255 o powierzchni 0,37 ha


Zarządzenie  nr 0151/316/06 z dnia 13.09.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Konopnickiej w granicach części działki nr 471 o pow. 15 m2


Zarządzenie  nr 0151/315/06 z dnia 13.09.06 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Sienkiewicza 7 w granicach części działki nr 488/2 o pow. 32,25 m2 z przeznaczeniem na składowanie opału


Zarządzenie  nr 0151/314/06 z dnia 13.09.06 - w sprawie zmiany dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna przy ul. Kolejowej 169


Zarządzenie  nr 0151/313/06 z dnia 13.09.06 - w sprawie uchylenia zarządzeń Burmistrza dotyczących sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 14 położonego w Długopolu Zdrój ul. Leśna 3


Zarządzenie  nr 0151/312/06 z dnia 13.09.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego (pokoje nr 204, 206, 214, 215 i 216) położonego w budynku nr 8 przy ul. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie  nr 0151/311/06 z dnia 11.09.06 - w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom obsługującym monitory ekranowe


Zarządzenie  nr 0151/310/06 z dnia 06.09.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego-boks nr 18 położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/309/06 z dnia 05.09.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Rycerskiej nr 8 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/308/06 z dnia 01.09.06 - w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych w Gminie Bystrzyca Kłodzka "Od edukacji do sukcesu"


Zarządzenie  nr 0151/307/06 z dnia 01.09.06 - w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodach służbowych Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/306/06 z dnia 01.09.06 - w sprawie ustalenia zasad przygotowywania i obiegu dokumentów będących umowami lub zleceniami


Zarządzenie  nr 0151/305/06 z dnia 01.09.06 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/3/2006


Zarządzenie  nr 0151/304/06 z dnia 30.08.06 - w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 179B w drodze rokowań


Zarządzenie  nr 0151/303/06 z dnia 30.08.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 3 położonego w Wilkanowie 136, przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkalne


Zarządzenie  nr 0151/302/06 z dnia 30.08.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 15a


Zarządzenie  nr 0151/301/06 z dnia 30.08.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei w granicach działki Nr 570/7


Zarządzenie  nr 0151/300/06 z dnia 30.08.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei w granicach działki Nr 570/6


Zarządzenie  nr 0151/299/06 z dnia 30.08.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei w granicach działki Nr 570/5


Zarządzenie  nr 0151/298/06 z dnia 30.08.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie  nr 0151/297/06 z dnia 30.08.06 - w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego nr 11 położonego w Porębie 50 do adaptacji na cele mieszkalne


Zarządzenie  nr 0151/296/06 z dnia 30.08.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej we wsi Wilkanów


Zarządzenie  nr 0151/295/06 z dnia 29.08.06 - w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego


Zarządzenie  nr 0151/294/06 z dnia 25.08.06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie  nr 0151/293/06 z dnia 25.08.06 - w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2007


Zarządzenie  nr 0151/292/06 z dnia 25.08.06 - w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Gorzanowie


Zarządzenie  nr 0151/291/06 z dnia 25.08.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego (pokoje nr 218 i nr 219) w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Sienkiewicza nr 8 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/290 a/06 z dnia 24.08.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 09 marca 2012 r. na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Zalesie w granicach części działek nr nr 3, 4 i 6 o łącznej powierzchni 43,74 ha


Zarządzenie  nr 0151/290/06 z dnia 24.08.06 - w sprawie udzielenia pożyczki na finansowanie przejściowe zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/289/06 z dnia 24.08.06 - w sprawie uchylenia zarządzeń Burmistrza dot. sprzedaży działek w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego- Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/288/06 z dnia 24.08.06 - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego Nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Małym Rynku 3 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie  nr 0151/287/06 z dnia 24.08.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie  nr 0151/286/06 z dnia 24.08.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie  nr 0151/285/06 z dnia 24.08.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie  nr 0151/284/06 z dnia 24.08.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie  nr 0151/283/06 z dnia 24.08.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie  nr 0151/282/06 z dnia 24.08.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie  nr 0151/281/06 z dnia 24.08.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie  nr 0151/280/06 z dnia 24.08.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie  nr 0151/279/06 z dnia 24.08.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 37 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 7C


Zarządzenie  nr 0151/278/06 z dnia 21.08.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na najem lokalu użytkowego Nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei nr 35/1


Zarządzenie  nr 0151/277/06 z dnia 21.08.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na najem lokalu użytkowego Nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej nr 12/1


Zarządzenie  nr 0151/276/06 z dnia 21.08.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na najem lokalu użytkowego Nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej nr 3/1


Zarządzenie  nr 0151/275/06 z dnia 21.08.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na najem lokalu użytkowego Nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej nr 4/1


Zarządzenie  nr 0151/274/06 z dnia 21.08.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na najem lokalu użytkowego Nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej nr 14/1


Zarządzenie  nr 0151/273/06 z dnia 17.08.06 - w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego E.340-2/2006, oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie  nr 0151/272/06 z dnia 09.08.06 - w sprawie powołania zespołów do oceny szkód powodziowych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  nr 0151/271/06 z dnia 07.08.06 - w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie  nr 0151/270/06 z dnia 01.08.06 - w sprawie określenia wartości ewidencyjnej lasów i drzewostanów na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka do celów księgowych


Zarządzenie  nr 0151/269/06 z dnia 01.08.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej 6 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/268/06 z dnia 01.08.06 - w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 26 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej na terenie miasta Bysytrzyca Kłodzka obręb Centrum przy Pl. Wolności 3 i 4 na rzecz Usług Gastronomicznych


Zarządzenie  nr 0151/267/06 z dnia 01.08.06 - w sprawie najmu lokalu mieszkalnego położonego w Nowej Bystrzycy na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej 


Zarządzenie  nr 0151/266/06 z dnia 01.08.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2010r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 559 o pow. 1,30 ha


Zarządzenie  nr 0151/265/06 z dnia 01.08.06 - w spawie najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczeń użytkowych położonych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 169 w granicach części działek nr nr 81/2, 81/4 na rzecz firmy "BUDMEX" Sp.zo.o. w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Kolejowa 169


Zarządzenie  nr 0151/264/06 z dnia 01.08.06 - o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/263/06 z dnia 01.08.06 - zmieniające skład komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Inspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych


Zarządzenie  nr 0151/262/06 z dnia 01.08.06 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/23/2006


Zarządzenie  nr 0151/261/06 z dnia 01.08.06 - w sprawie cen drewna pochodzącego z lasów i zadrzewień gminnych oraz zasad i trybu sprzedaży drewna w 2006 r.


Zarządzenie  nr 0151/260/06 z dnia 01.08.06 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie  nr 0151/259/06 z dnia 01.08.06 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie  nr 0151/258/06 z dnia 01.08.06 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie  nr 0151/257/06 z dnia 01.08.06 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie  nr 0151/256/06 z dnia 27.07.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2010 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 751 o pow. 3,80 ha


Zarządzenie  nr 0151/255/06 z dnia 27.07.06 - w sprawie wydzierżawienia części działki nr 705 o pow. 1105 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Międzyleśnej 8 na rzecz Fitnes Club Bilardzik Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  nr 0151/254/06 z dnia 27.07.06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie  nr 0151/253/06 z dnia 26.07.06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie  nr 0151/252/06 z dnia 26.07.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego nr B położonego w budynku nr 136 w Wilkanowie w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie  nr 0151/251/06 z dnia 20.07.06 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Sienkiewicza w granicach części działki 953/4 o pow. 6,51 m2 z przeznaczeniem na kiosk handlowy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/250/06 z dnia 20.07.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31 grudnia 2010 r. na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie o pow. 2,00 ha 


Zarządzenie  nr 0151/249/06 z dnia 20.07.06 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy w granicach części działki nr 955 położonej na terenie wsi Nowy Waliszów na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/248/06 z dnia 20.07.06 - w sprawie wydzierżawienia części działki nr 57/2 o pow.12 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Międzygórza, ul. Wojska Polskiego 2 na rzecz  kawiarnia Orańska Międzygórze


Zarządzenie  nr 0151/247/06 z dnia 20.07.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie  nr 0151/246/06 z dnia 20.07.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie  nr 0151/245/06 z dnia 20.07.06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/3/2006


Zarządzenie  nr 0151/244/06 z dnia 19.07.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  nr 0151/243/06 z dnia 18.07.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Nowym Waliszowie 84


Zarządzenie  nr 0151/242/06 z dnia 18.07.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie  nr 0151/241/06 z dnia 14.07.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na najem lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej nr 27


Zarządzenie  nr 0151/240/06 z dnia 14.07.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na najem lokalu użytkowego - garaż położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej nr 27 (zaplecze ul. Przyjaciół)


Zarządzenie  nr 0151/239/06 z dnia 14.07.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości Nr 65/2 położonej w Międzygórzu


Zarządzenie  nr 0151/238/06 z dnia 13.07.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości Nr 429 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej ul. 1-go Maja


Zarządzenie  nr 0151/237/06 z dnia 12.07.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie  nr 0151/236/06 z dnia 12.07.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej 


0151/235/06 z dnia 12.07.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie  nr 0151/234/06 z dnia 12.07.06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/4/2006


Zarządzenie  nr 0151/233/06 z dnia 11.07.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/232/06 z dnia 11.07.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/231/06 z dnia 11.07.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/230/06 z dnia 11.07.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Długopole Dolne


Zarządzenie  nr 0151/229/06 z dnia 11.07.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości Nr 117/8 położonej w Długopolu Zdroju, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  nr 0151/228/06 z dnia 10.07.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 12 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Kolejowej nr 179B w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/227/06 z dnia 10.07.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Starobystrzyckiej nr 16 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/226/06 z dnia 07.07.06 - w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego GKM/340/3/2006 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie  nr 0151/225/06 z dnia 05.07.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31 grudnia 2013 r. na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Kamienna w granicach działek nr 81, 82, 102 o łącznej powierzchni 3,30 ha   


Zarządzenie  nr 0151/224/06 z dnia 05.07.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2010 r. nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działek nr nr 327/9, 327/11 o łącznej powierzchni 1,17 ha


Zarządzenie  nr 0151/223/06 z dnia 05.07.06 - w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru ostatecznego remontu drogi transportu rolnego w Pławnicy, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  nr 0151/222c/06 z dnia 03.07.06 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Inspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych


Zarządzenie  nr 0151/222b/06 z dnia 03.07.06 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Zarządzenie  nr 0151/222a/06 z dnia 03.07.06 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji


Zarządzenie  nr 0151/222/06 z dnia 03.07.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż budynku gospodarczego położonego w Lasówce w granicach działki Nr 80/7


Zarządzenie  nr 0151/221/06 z dnia 03.07.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej 13


Zarządzenie  nr 0151/220/06 z dnia 03.07.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 179B


Zarządzenie  nr 0151/219/06 z dnia 03.07.06 - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego Nr 2 (garażu) położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej w drodze II-ch rokowań


Zarządzenie  nr 0151/218/06 z dnia 03.07.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Długopolu Dolnym Nr 37 w granicach działki Nr 94/6


Zarządzenie  nr 0151/217/06 z dnia 30.06.06 - w sprawie ustalenia ceny biletów wstępu na basen kąpielowy w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie  nr 0151/216/06 z dnia 30.06.06 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy w 2006 r. w zakresie "Dystrybucji żywności z Banku żywności oraz prowadzenia magazynu rzeczy używanych"


Zarządzenie  nr 0151/215/06 z dnia 30.06.06 - w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2006 r. z zakresu pomocy rzeczowej pn."Dystrybucja żywności z Banku Żywności oraz prowadzenie magazynu rzeczy używanych"


Zarządzenie  nr 0151/214/06 z dnia 30.06.06 - w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie  nr 0151/213/06 z dnia 30.06.06 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/21/2006 - Remont ulicy Sadowej w Długopolu Zdroju


Zarządzenie  nr 0151/212/06 z dnia 29.06.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2010 r. nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Poręba w granicach działki nr 570 o pow. 0,83 ha


Zarządzenie  nr 0151/211/06 z dnia 29.06.06 - w sprawie powołania komisji do kontroli użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w 2006 r.


Zarządzenie  nr 0151/210/06 z dnia 23.06.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gospodarstwa rolnego położonego we wsi Gorzanów


Zarządzenie  nr 0151/209/06 z dnia 23.06.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wyszki


Zarządzenie  nr 0151/208/06 z dnia 23.06.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Nr 508/9 położonej we wsi Nowy Waliszów, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  nr 0151/207/06 z dnia 23.06.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Kamienna


Zarządzenie  nr 0151/206/06 z dnia 23.06.06 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie z terenu miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  nr 0151/205/06 z dnia 21.06.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31 grudnia 2010 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 159 o powierzchni 2,50 ha


Zarządzenie  nr 0151/204/06 z dnia 21.06.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2010 r. nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Idzików w granicach działek nr nr 70, 73, 74, 75 0 łącznej pow. 1,38 ha


Zarządzenie  nr 0151/203/06 z dnia 16.06.06 - w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego GKM/340/2/2006 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie  nr 0151/202/06 z dnia 16.06.06 - w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru ostatecznego remontu drogi transportu rolnego w Ponikwie, Gmina Bystrzyca Kłodzka o dł. 300mb, dz. nr 160


Zarządzenie  nr 0151/201/06 z dnia 13.06.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej    


Zarządzenie  nr 0151/200/06 z dnia 13.06.06 - w sprawie określenia kryteriów kwalifikujących dzieci i młodzież do uczestnictwa w wypoczynku letnim w formie wyjazdowej objętych dofinansowaniem z budżetu Gminy w roku 2006


Zarządzenie  nr 0151/199/06 z dnia 12.06.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego Nr 5C w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Sienkiewicza Nr 6B w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/198/06 z dnia 12.06.06 - w sprawie najmu lokalu mieszkalnego Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Rycerskiej Nr 6 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na stawkę czynszu


Zarządzenie  nr 0151/197/06 z dnia 07.06.06 - w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla ZBK w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/196/06 z dnia 01.06.06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Fn.340/2/06


Zarządzenie  nr 0151/195/06 z dnia 01.06.06 - w sprawie zmiany składu Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/194/06 z dnia 30.05.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei w granicach działki Nr 570/7


Zarządzenie  nr 0151/193/06 z dnia 30.05.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei w granicach działki Nr 570/6


Zarządzenie  nr 0151/192/06 z dnia 30.05.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei w granicach działki Nr 570/5


Zarządzenie  nr 0151/191/06 z dnia 30.05.06 - w sprawie unieważnienia rokowań na sprzedaz lokalu mieszkalnego Nr 14 położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej 3


Zarządzenie  nr 0151/190/06 z dnia 30.05.06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie  nr 0151/189/06 z dnia 30.05.06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/18/2006 "Wykonanie dokumentacji projektowej: wielobranżowych projektów budowlano-wykonawczych dla zadań pn.: Budowa hali sportowej wraz z kompleksem boisk w Wilkanowie"


Zarządzenie  nr 0151/188/06 z dnia 24.05.06 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy w granicach części działki Nr 225 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/187/06 z dnia 24.05.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2010 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Marianówka w granicach części działki Nr 30 o pow. 2,37 ha


Zarządzenie  nr 0151/186/06 z dnia 24.05.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31 grudnia 2010 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 180/1 o pow. 0,70 ha 


Zarządzenie  nr 0151/185/06 z dnia 24.05.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31 grudnia 2010 r. na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Idzików w granicach części działek nr nr 14, 16, 17, 18 o łącznej powierzchni 2,16 ha


Zarządzenie  nr 0151/184/06 z dnia 24.05.06 - w sprawie unieważnienia w całości Zarządzenia Nr 0151/367/2005 z dnia 28.09.2005 r. dot. ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomosci stanowiącej własność gminy w granicach części działki Nr 30, położonej na terenie wsi Marianówka


Zarządzenie  nr 0151/183/06 z dnia 24.05.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Kolejowej Nr 179b/8 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/182/06 z dnia 24.05.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej Nr 4 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/181/06 z dnia 23.05.06 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/110/2006 z dnia 03 kwietnia 2006 r. dot. sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej   


Zarządzenie  nr 0151/180/06 z dnia 23.05.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 2 (garażu) położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/179/06 z dnia 23.05.06 - w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Dożynek Powiatowych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/178/06 z dnia 22.05.06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek` Or.3410-7/2006 oraz określenia organizacji i trybu pracy Komisji


Zarządzenie  nr 0151/177/06 z dnia 22.05.06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego "Zakup materiałów biurowych" Or.3410-6/2006 oraz określenia organizacji i trybu pracy Komisji


Zarządzenie  nr 0151/176/06 z dnia 16.05.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego Nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 15a


Zarządzenie  nr 0151/175/06 z dnia 16.05.06 - w sprawie sprzedaży budynku gospodarczego położonego w Lasówce w granicach działki Nr 80/7 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków Lasówka 62 i 62A


Zarządzenie  nr 0151/174/06 z dnia 16.05.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego Nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej 13


Zarządzenie  nr 0151/173/06 z dnia 16.05.06 - w sprawie sprzedaży lokalu Nr 3 przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkalne położonego w Wilkanowie 136 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie  nr 0151/172/06 z dnia 16.05.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Długopolu Dolnym Nr 37


Zarządzenie  nr 0151/171/06 z dnia 16.05.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej 4


Zarządzenie  nr 0151/170/06 z dnia 16.05.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej 4


Zarządzenie  nr 0151/169/06 z dnia 16.05.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej   


Zarządzenie  nr 0151/168/06 z dnia 12.05.06 - w sprawie powołania Komisji Stypendialnej


Zarządzenie  nr 0151/167/06 z dnia 10.05.06 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy w granicach działek nr  78, 83 położonych na terenie wsi Kamienna na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/166/06 z dnia 10.05.06 - w sprawie wydzierżawienia części działki Nr 35 o pow. 1,6596 ha w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie   


Zarządzenie  nr 0151/165/06 z dnia 05.05.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego Nr 1a w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. M. Konopnockiej Nr 11 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/164/06 z dnia 05.05.06 - w sprawie najmu miejsca Nr 8 pod garaż przenośny typu blaszak w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. M. Konopnickiej Nr 11 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/163/06 z dnia 05.05.06 - w sprawie najmu miejsca Nr 11 pod garaż przenośny typu blaszak w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. M. Konopnickiej Nr 11 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/162/06 z dnia 05.05.06 - w sprawie najmu miejsca Nr 10 pod garaż przenośny typu blaszak w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. M. Konopnickiej Nr 11 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/161/06 z dnia 05.05.06 - w sprawie najmu miejsca Nr 9 pod garaż przenośny typu blaszak w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. M. Konopnickiej Nr 11 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/160/06 z dnia 28.04.06 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2006 r. w zakresie dystrybucji żywności z Banku Żywności oraz prowadzenie magazynu rzeczy używanych


Zarządzenie  nr 0151/159/06 z dnia 28.04.06 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontrolnej akcji "posesja" na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  nr 0151/158/06 z dnia 27.04.06 - w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2006 r. zakresu pomocy rzeczowej pn: "Dystrybucja żywności z Banku Żywności oraz prowadzenie magazynu rzeczy używanych"


Zarządzenie  nr 0151/157/06 z dnia 27.04.06 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2006 r. w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2006 r. w formie wyjazdowej


Zarządzenie  nr 0151/156/06 z dnia 27.04.06 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości , stanowiącej własność gminy w granicach części działki Nr 10 położonej na terenie wsi Kamienna na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieogranicznego


Zarządzenie  nr 0151/155/06 z dnia 27.04.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości niezabudowanej położonej w Długopolu Zdroju w granicach części działki Nr 22 o pow. 100 m2 na rzecz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu z przeznaczeniem na stację klimatologiczną


Zarządzenie  nr 0151/154/06 z dnia 27.04.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31 grudnia 2010 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach działki Nr 448/1 o pow. 0,35 ha                       


Zarządzenie  nr 0151/153/06 z dnia 27.04.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31 grudnia 2010 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stara Bystrzyca w granicach działek Nr 201 i 202 o łącznej pow. 1,74 ha    


Zarządzenie  nr 0151/152/06 z dnia 27.04.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31 grudnia 2010 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy , położoną na terenie wsi Pławnica w granicach części działki Nr 472/3 o pow. 2,00 ha                 


Zarządzenie  nr 0151/151/06 z dnia 27.04.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2010 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wójtowice-Huta w granicach części działki Nr 119/5 o pow. 3,25 ha


Zarządzenie  nr 0151/150/06 z dnia 27.04.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2010 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Piotrowice w granicach działki Nr 46/1 o pow. 0,47 ha


Zarządzenie  nr 0151/149/06 z dnia 27.04.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2010 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy  położoną na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki Nr 159 o pow. 0,40 ha


Zarządzenie  nr 0151/148/06 z dnia 27.04.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2010 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Długopole Dolne w granicach części działki Nr 55/5 o pow. 1,00 ha


Zarządzenie  nr 0151/147/06 z dnia 26.04.06 - w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/146/06 z dnia 26.04.06 - w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Gorzanowie


Zarządzenie  nr 0151/145/06 z dnia 26.04.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju  


Zarządzenie  nr 0151/144/06 z dnia 26.04.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Nowym Waliszowie 84


Zarządzenie  nr 0151/143/06 z dnia 26.04.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wójtowicach   


Zarządzenie  nr 0151/142/06 z dnia 26.04.06 - w sprawie przekazania lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Starej Łomnicy 95A w administrację Zarządowi Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/141/06 z dnia 26.04.06 - w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2006 r. w zakresie: organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2006 r. w formie wyjazdowej


Zarządzenie  nr 0151/140/06 z dnia 24.04.06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie  nr 0151/139/06 z dnia 24.04.06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/13/2006


Zarządzenie  nr 0151/138/06 z dnia 20.04.06 - w sprawie powołania zespołu ds. opracowania lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  nr 0151/137/06 z dnia 20.04.06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego "Remont klatki schodowej i adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej" Or. 3410-5/2006 oraz określenia organizacji i trybu pracy Komisji


Zarządzenie  nr 0151/136/06 z dnia 19.04.06 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości , stanowiącej własność gminy w granicach działek Nr 17/12 i 17/13 położonych na terenie wsi Wójtowice - Huta na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/135/06 z dnia 19.04.06 - w sprawie wydzierżawienia części działki Nr 641 o pow. 27 m2 w drodze bezprzetargowej , stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Pl. Wolności 13 na rzecz Restauracja HELIOS P.G.T i H. "DARIA" s.c.


Zarządzenie  nr 0151/134/06 z dnia 19.04.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy Placu Wolności Nr 9 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/133/06 z dnia 19.04.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Podmiejskiej Nr 3 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/132/06 z dnia 19.04.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Rycerskiej Nr 4 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/131/06 z dnia 18.04.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Kościelnej Nr 8 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/130/06 z dnia 18.04.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego - boks Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Strażackiej Nr 13a w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/129/06 z dnia 14.04.06 - w sprawie unieważnienia rokowań na sprzedaż lokalu użytkowego Nr2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 15a


Zarządzenie  nr 0151/128/06 z dnia 14.04.06 - w sprawie nabycia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka lokalu mieszkalnego położonego w Starej Łomnicy 


Zarządzenie  nr 0151/127/06 z dnia 14.04.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 24


Zarządzenie  nr 0151/126/06 z dnia 14.04.06 - w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie  nr 0151/125/06 z dnia 12.04.06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Fn.340/1/06 na "Bankową obsługę budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka i gminnych jednostek organizacyjnych"


Zarządzenie  nr 0151/124/06 z dnia 12.04.06 - w sprawie zasad redagowania i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej


Zarządzenie  nr 0151/123/06 z dnia 11.04.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie  nr 0151/122/06 z dnia 11.04.06 - w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2006 r. w zakresie: kultury fizycznej i sportu, kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego


Zarządzenie  nr 0151/121/06 z dnia 07.04.06 - w sprawie zaleceń i wniosków pokontrolnych w Zarządzie Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/120/06 z dnia 07.04.06 - w sprawie powołania komisji do szacowania strat w uprawach rolniczych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  nr 0151/119/06 z dnia 06.04.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wilkanów


Zarządzenie  nr 0151/118/06 z dnia 06.04.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej we wsi Stary Waliszów


Zarządzenie  nr 0151/117/06 z dnia 04.04.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5-ciu lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy , położoną na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki Nr 159 o łącznej pow. 1,50 ha 


Zarządzenie  nr 0151/116/06 z dnia 04.04.06 - w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego i gruntu położonego w Starej Bystrzycy 


Zarządzenie  nr 0151/115/06 z dnia 04.04.06 - w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 5 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie  nr 0151/114/06 z dnia 04.04.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego (garaż) Nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/113/06 z dnia 04.04.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 27 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 9C


Zarządzenie  nr 0151/112/06 z dnia 04.04.06 - w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Ponikwie 


Zarządzenie  nr 0151/111/06 z dnia 03.04.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 6-ciu lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy , położoną na terenie wsi Kamienna w granicach części działki Nr 51/2 o pow. 2,2082 ha 


Zarządzenie  nr 0151/110/06 z dnia 03.04.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego 


Zarządzenie  nr 0151/109/06 z dnia 03.04.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.


Zarządzenie  nr 0151/108/06 z dnia 31.03.06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie  nr 0151/107/06 z dnia 31.03.06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/12/2006


Zarządzenie  nr 0151/106/06 z dnia 30.03.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Rycerskiej Nr 14 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/105/06 z dnia 30.03.06 - w sprawie najmu miejsca Nr 18 pod garaż przenośny typu blaszak w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. M. Konopnickiej Nr 11 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/104/06 z dnia 30.03.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Starobystrzyckiej Nr 12 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/103/06 z dnia 29.03.06 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości , stanowiącej własność gminy w granicach działek Nr 81 , 82 , 102 położonych na terenie wsi Kamienna na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/102/06 z dnia 29.03.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5-ciu lat nieruchomość stanowiącą własność gminy , położoną na terenie wsi Stara Łomnica w granicach części działki Nr 770 o pow. 0,10 ha


Zarządzenie  nr 0151/101/06 z dnia 29.03.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5-ciu lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy , położoną na terenie wsi Międzygórze w granicach działki Nr 339 o pow. 0,81 ha 


Zarządzenie  nr 0151/100/06 z dnia 29.03.06 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/99/06 z dnia 28.03.06 - w sprawie sprzedaży budynku administracyjno - biurowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 179 B w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie  nr 0151/98/06 z dnia 28.03.06 - w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup działki przynależnej do budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie  nr 0151/97/06 z dnia 28.03.06 - w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/96/06 z dnia 28.03.06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego GKM/340-1/2006 oraz określenia organizacji i trybu pracy Komisji


Zarządzenie  nr 0151/95/06 z dnia 28.03.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzcz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/94/06 z dnia 28.03.06 - w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/93/06 z dnia 22.03.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Mostowice


Zarządzenie  nr 0151/92/06 z dnia 22.03.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości położonych we wsi Mostowice


Zarządzenie  nr 0151/91/06 z dnia 22.03.06 - w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości położonych we wsi Lasówka


Zarządzenie  nr 0151/90/06 z dnia 21.03.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na najem lokalu użytkowego Nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Nr 2


Zarządzenie  nr 0151/89/06 z dnia 21.03.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na najem lokalu użytkowego Nr 12 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 179b


Zarządzenie  nr 0151/88/06 z dnia 21.03.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na najem lokalu użytkowego Nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Nr 16


Zarządzenie  nr 0151/87/06 z dnia 17.03.06 - w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 roku


Zarządzenie  nr 0151/86/06 z dnia 16.03.06 - w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2006 r. w zakresie kultury , sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego


Zarządzenie  nr 0151/85/06 z dnia 16.03.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Wojska Polskiego Nr 9 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/84/06 z dnia 16.03.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Nr 27 (garaże-zaplecze od strony ul. Przyjaciół) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/83/06 z dnia 16.03.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starbystrzyckiej Nr 27 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/82/06 z dnia 16.03.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego Nr 3 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza Nr 17 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/81/06 z dnia 16.03.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Kościelnej Nr 1 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/80/06 z dnia 16.03.06 - w sprawie najmu lokalu Nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei Nr 35 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/79/06 z dnia 16.03.06 - w sprawie najmu lokalu użytkowego Nr 2 położonego przy Placu Wolności Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/78/06 z dnia 15.03.06 - w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowej wpłaty należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/77/06 z dnia 15.03.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego


Zarządzenie  nr 0151/76/06 z dnia 13.03.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5-ciu lat nieruchomość stanowiącą własność gminy , położoną na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki Nr 751 o pow. 1,00 ha


Zarządzenie  nr 0151/75/06 z dnia 13.03.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5-ciu lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy , położoną na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działek Nr 751 o łącznej pow. 3,00 ha


Zarządzenie  nr 0151/74/06 z dnia 13.03.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5-ciu lat nieruchomość stanowiącą własność gminy , położoną na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki Nr 217/2 o pow. 1,50 ha


Zarządzenie  nr 0151/73/06 z dnia 13.03.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5-ciu lat nieruchomość stanowiącą własność gminy , położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach działki Nr 412/2 o pow. 0,41 ha


Zarządzenie  nr 0151/72/06 z dnia 13.03.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5-ciu lat nieruchomość stanowiącą własność gminy , położoną na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki Nr 738/1 o pow. 0,58 ha [


Zarządzenie  nr 0151/71/06 z dnia 13.03.06 - w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów


Zarządzenie  nr 0151/70/06 z dnia 10.03.06 - w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości


Zarządzenie  nr 0151/69/06 z dnia 09.03.06 - w sprawie powołania Komisji Zdawczo - Odbiorczej w celu przekazania w administrację do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej gminnych świetlic wiejskich


Zarządzenie  nr 0151/68/06 z dnia 09.03.06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie  nr 0151/67/06 z dnia 09.03.06 - w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Zakładu Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/66/06 z dnia 08.03.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej 4


Zarządzenie  nr 0151/65/06 z dnia 08.03.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej 4


Zarządzenie  nr 0151/64/06 z dnia 08.03.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 24


Zarządzenie  nr 0151/63/06 z dnia 03.03.06 - w sprawie archiwizacji dokumentacji z wyborów do Sejmu i do Senatu RP oraz z wyborów Prezydenta RP


Zarządzenie  nr 0151/62/06 z dnia 28.02.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego


Zarządzenie  nr 0151/61/06 z dnia 28.02.06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/9/2006 na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie  nr 0151/60/06 z dnia 22.02.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5-ciu lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy , położoną na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki Nr 93/1 o pow. 0,50 ha


Zarządzenie  nr 0151/59/06 z dnia 22.02.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5-ciu lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy , położoną na terenie wsi Stara Bystrzyca w granicach działki Nr 208/3 o pow. 0,39 ha


Zarządzenie  nr 0151/58/06 z dnia 22.02.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5-ciu lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy , położoną na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki Nr 825 o pow. 1,63 ha


Zarządzenie  nr 0151/57/06 z dnia 22.02.06 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5-ciu lat na nieruchomości stanowiące własność gminy , położone na terenie wsi Wójtowice - Huta w granicach działek Nr 17/12 o pow.15,93ha , 17/13 o pow. 7,03 h


Zarządzenie  nr 0151/56/06 z dnia 22.02.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5-ciu lat na nieruchomości stanowiące własność gminy , położone na terenie wsi Wójtowice - Huta w granicach działek Nr 16/3 , 16/4 i 34/1 o pow. 12,37 ha


Zarządzenie  nr 0151/55/06 z dnia 22.02.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5-ciu lat na nieruchomości stanowiące własność gminy , położone w obrębie Międzygórza w granicach działek Nr 7,8,13 i 14 0 pow. 4,80 ha


Zarządzenie  nr 0151/54/06 z dnia 22.02.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5-ciu lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy , położona na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach działki Nr 520 o pow. 24 m2


Zarządzenie  nr 0151/53/06 z dnia 22.02.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 6-ciu lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy , położona na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki Nr 955/1 o pow. 0,31 ha


Zarządzenie  nr 0151/52/06 z dnia 22.02.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego


Zarządzenie  nr 0151/51/06 z dnia 21.02.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej 23


Zarządzenie  nr 0151/50/06 z dnia 20.02.06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Gminy Bystrzyca Kłodzka Or.3410-2/2006 oraz określenia organizacji i trybu pracy Komisji


Zarządzenie  nr 0151/49/06 z dnia 15.02.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Długopolu Dolnym Nr 37


Zarządzenie  nr 0151/48/06 z dnia 09.02.06 - w sprawie zmiany zarządzenia regulującego gospodarkę finansową


Zarządzenie  nr 0151/47/06 z dnia 03.02.06 - w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/46/06 z dnia 03.02.06 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/45/06 z dnia 31.01.06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok


Zarządzenie  nr 0151/44/06 z dnia 31.01.06 - w sprawie Programu Rejestracji psów na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  nr 0151/43/06 z dnia 27.01.06 - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie otrzymanych dotacji z budżetu gminy


Zarządzenie  nr 0151/42/06 z dnia 26.01.06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/4/2006 na " Remont drogi transportu rolnego w Pławnicy"


Zarządzenie  nr 0151/41/06 z dnia 26.01.06 - w sprawie przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2006 roku


Zarządzenie  nr 0151/40/06 z dnia 25.01.06 - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/39/06 z dnia 25.01.06 - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/38/06 z dnia 25.01.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców wsi Kamienna nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Kamienna na cele rolne


Zarządzenie  nr 0151/37/06 z dnia 25.01.06 - w sprawie unieważnienia w całości Zarządzenia 0151/339/2005 z dnia 06.09.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej Nr 30/7 położonej we wsi Kamienna na cele rolne


Zarządzenie  nr 0151/36/06 z dnia 25.01.06 - w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży kalendarza reklamowego gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2006


Zarządzenie  nr 0151/35/06 z dnia 25.01.06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego GKM.340-1/2006 oraz określenia organizacji i trybu pracy Komisji na wykonanie "Przebudowy-remontu placu przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej-II ETAP"


Zarządzenie  nr 0151/34/06 z dnia 25.01.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność gminy położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie przy ul. Strażackiej w granicach działki Nr 46 i na terenie wsi Stara Bystrzyca w granicach działki Nr 231/1


Zarządzenie  nr 0151/33/06 z dnia 25.01.06 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na lokale użytkowe (biuro i garaż) położone w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 7A z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej


Zarządzenie  nr 0151/32/06 z dnia 25.01.06 - w sprawie stawek czynszu za najem lokali i dzierżawę gruntów położonych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka stanowiących własność gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  nr 0151/31/06 z dnia 24.01.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei w granicach działki Nr 570/7


Zarządzenie  nr 0151/30/06 z dnia 24.01.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei w granicach działki Nr 570/6


Zarządzenie  nr 0151/29/06 z dnia 24.01.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei w granicach działki Nr 570/5


Zarządzenie  nr 0151/28/06 z dnia 24.01.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 6 (garażu) położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/27/06 z dnia 24.01.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 14 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśna 3


Zarządzenie  nr 0151/26/06 z dnia 24.01.06 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej 23


Zarządzenie  nr 0151/25/06 z dnia 24.01.06 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 24


Zarządzenie  nr 0151/24/06 z dnia 24.01.06 - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej 23 w drodze przetargu ustnego ograniczonego


Zarządzenie  nr 0151/23/06 z dnia 17.01.06 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na lokal uzytkowy o pow.26 m2 położonym w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 7A  z przeznaczeniem na działalność gospodarczą


Zarządzenie  nr 0151/22/06 z dnia 17.01.06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego E340-1/2006 oraz określenia organizacji i trybu pracy Komisji na "Najem autobusu wraz z kierowcą w celu przewozu ok.45 osób z Bystrzycy Kłodzkiej na krytą pływalnię w Stroniu Śląskim"


Zarządzenie  nr 0151/21/06 z dnia 17.01.06 - w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego


Zarządzenie  nr 0151/20/06 z dnia 17.01.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego


Zarządzenie  nr 0151/19/2006 z dnia 17.01.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego


Zarządzenie  nr 0151/18/2006 z dnia 13.03.06 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na pomieszczenia użytkowe o powieżchni 49,32 m 2 stanowiąca własność gminy położona na terenie wsi Ponikwa w budynku Domu Kultury na rzecz Sklepu Branży Ogólnospożywczej Tartacznictwo - transport towarowy


Zarządzenie  nr 0151/17/2006 z dnia 13.01.06 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość zabudowaną o pow. 195,07 m2 stanowiacą własność gminy polożoną w Lasówce w granicach dzialki nr 34 o pow. 0.30 ha na rzecz "Birkut" Szkola Przetrwania Centrum Szkolenia Specjalistycznego


Zarządzenie  nr 0151/16/2006 z dnia 13.01.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność gminy położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Okrzei 29 w gr. działki nr 520


Zarządzenie  nr 0151/15/2006 z dnia 13.01.06 - w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/3/2006 na "Remont drogi transportu rolnego w Ponikwie - droga gminna"


Zarządzenie  nr 0151/14/2006 z dnia 12.01.06 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Ponikwa


Zarządzenie  nr 0151/13/2006 z dnia 12.01.06 - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2006 rok


Zarządzenie  nr 0151/12/2006 z dnia 12.01.06 - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2006 rok


Zarządzenie  nr 0151/11/2006 z dnia 12.01.06 - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2006 rok


Zarządzenie  nr 0151/10/2006 z dnia 10.01.06 - w sprawie unieważnienia zarządzeń nr 0151/396/2004, 0151/225/2005, 0151/378/2005, 0151/423/2005


Zarządzenie  nr 0151/9/2006 z dnia 10.01.06 - w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego


Zarządzenie  nr 0151/8/2006 z dnia 10.01.06 - w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 26 m2 położonym w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 7A na rzecz PPHU "Bisterm" z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej


Zarządzenie  nr 0151/7/2006 z dnia 10.01.06 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na lokal użytkowy o pow. 20m2 polożonym w bystrzycy kłodzkiej ul. Sienkiewicza 7A na rzecz Biura rachunkowego "Alicja" z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej


Zarządzenie  nr 0151/6/2006 z dnia 10.01.06 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Spalona w granicach działki nr 39 o pow. 3,10 ha


Zarządzenie  nr 0151/5/2006 z dnia 10.01.06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/1/2006 na "Budowę oświetlenia drogowego - ul. Spadzista w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie  nr 0151/4a/2006 z dnia 09.01.06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz określenia organizacji i trybu pracy Komisji na "Zakup paliwa dla potrzeb Gminy Bystrzyca Kłodzka"


Zarządzenie  nr 0151/4/2006 z dnia 09.01.06 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia oceny pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  nr 0151/3/2006 z dnia 09.01.06 - w sprawie układu wykonawczego na 2006 rok


Zarządzenie  nr 0151/2/2006 z dnia 04.01.06 - w sprawie powołania komisji do wydzielenia dokumentacji kategorii "B" przeznaczonej na makulaturę


Zarządzenie  nr 0151/1/2006 z dnia 02.01.06 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia 2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:25.05.2018 13:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:10.06.2018 16:30