Zarządzenie nr 0151/575/2007 z dnia 31.12.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 6 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Poręba w granicach części działek nr 496/2 i 610 o łącznej powierzchni 6,8267 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/574/2007 z dnia 31.12.2007 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku


Zarządzenie nr 0151/573/2007 z dnia 27.12.2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2007 roku


Zarządzenie nr 0151/572/07 z dnia 20.12.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy 31.12.2013 r.  na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowy Waliszów  w granicach działek nr 508/1, 517, 1054, 1062/1, 1086, 1096, 1097, 1113, 1122, 1141  o łącznej  powierzchni 7,60  ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/571/07 z dnia 20.12.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wyszki  w granicach  działki nr 344 o powierzchni 1,20 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/570/07 z dnia 20.12.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Marcinków  w granicach części działki nr 60 o powierzchni 3,48 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/569/07 z dnia 20.12.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Gorzanów  w granicach działek nr 126,132, 682/2  o łącznej powierzchni 3,03 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/568/07 z dnia 20.12.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów w granicach działki nr 163 o powierzchni 1,11 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/567/07 z dnia 20.12.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Poręba  w granicach części działki nr 610 o powierzchni 1,10 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/566/07 z dnia 20.12.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki nr 1058/2 o powierzchni 0,5059 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/565/07 z dnia 20.12.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Szczawina w granicach działek nr 1/3, 9, 63 o łącznej powierzchni 0,92 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/564/07 z dnia 20.12.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów  w granicach części działki nr 337 o powierzchni 0,40 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/563/07 z dnia 20.12.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 197 o powierzchni 1,10 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/562/07 z dnia 20.12.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 156/1 o powierzchni 1,50 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/561/07 z dnia 20.12.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 185 o powierzchni 1,50 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/560/07 z dnia 20.12.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 180/1 o powierzchni 0,40 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/559/07 z dnia 20.12.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Międzygórze w granicach działek nr 11 i 12/1 o łącznej powierzchni 2,38 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/558/07 z dnia 20.12.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Wilkanów w granicach działek nr 897, 896/1 o łącznej powierzchni 1,66 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/557/07 z dnia 20.12.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność gminy, położone na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działek nr 134/1, 155/1 i 659/2 o łącznej powierzchni 4,37 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/556/07 z dnia 20.12.2007 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę gruntów położonych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka stanowiących własność gminy Bystrzyca Kłodzka administrowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami


Zarządzenie nr 0151/555/07 z dnia 20.12.2007 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawione grunty oraz najem lokali użytkowych (garaż) położonych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/554/07 z dnia 20.12.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach części działki nr 180/3 o powierzchni 3,55 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/553/07 z dnia 19.12.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tryie przetargu nieograniczonego Or. 3410-3/2007 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie nr 0151/552/07 z dnia 19.12.2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 49


Zarządzenie nr 0151/551/07 z dnia 19.12.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 25


Zarządzenie nr 0151/550/07 z dnia 19.12.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego    


Zarządzenie nr 0151/549/07 z dnia 19.12.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa   


Zarządzenie nr 0151/548/07 z dnia 19.12.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Dolnym  


Zarządzenie nr 0151/547/07 z dnia 19.12.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wójtowicach przy ul Bystrzyckiej  


Zarządzenie nr 0151/546/07 z dnia 19.12.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul Śnieżnej


Zarządzenie nr 0151/545/07 z dnia 18.12.2007 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/544/07 z dnia 17.12.2007 w sprawie zmian w budżecie gminy  na rok 2007


Zarządzenie nr 0151/543/07 z dnia 13.12.2007 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0151/89/2007 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej  z dnia 27 lutego 2007 r.


Zarządzenie nr 0151/542/07 z dnia 13.12.2007 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/541/07 z dnia 11.12.2007 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 337 o powierzchni 0,84 ha na okres 5 lat , stanowiącej własność gminy położonej na terenie wsi Gorzanów


Zarządzenie nr 0151/540/07 z dnia 11.12.2007 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Nowy Waliszów stanowiącej własność gminy w granicach części działki nr 955 o pow. 3,40 ha


Zarządzenie nr 0151/539/07 z dnia 11.12.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Pławnica  w granicach działek nr 288/7, 289/4  o łącznej powierzchni 2,34 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/538/07 z dnia 11.12.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 955 o powierzchni 1,20 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/537/07 z dnia 11.12.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca  w granicach działek nr 51, 194 o łącznej powierzchni 2,93 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/536/07 z dnia 11.12.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca e w granicach działek nr 196, 200 o łącznej powierzchni 1,5044 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/535/07 z dnia 11.12.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Długopole Dolne w granicach działek nr 54, 55/4 o łącznej powierzchni 0,50 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/534/07 z dnia 11.12.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie Długopola Zdroju w granicach działki nr 112/2 o powierzchni 0,3917 na rzecz Infraster


Zarządzenie nr 0151/533/07 z dnia 11.12.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowa Łomnica  w granicach części działek nr 81, 82/1, 90 i 122  o łącznej powierzchni 1,00 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/532/07 z dnia 11.12.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Mielnik  w granicach działki nr 62  o powierzchni 0,45 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/531/07 z dnia 11.12.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Poręba w granicach działki nr 616  o powierzchni 0,70 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/530/07 z dnia 11.12.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 454/1 o powierzchni 2,08 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/529/07 z dnia 11.12.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Kamienna w granicach części działek nr 6/4 i 10 o łącznej powierzchni 2,3117 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/528/07 z dnia 11.12.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców wsi Paszków-Pokrzywno na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 16 położonej na terenie wsi Paszków


Zarządzenie nr 0151/527/07 z dnia 11.12.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki nr 302 o powierzchni 4,98 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/526/07 z dnia 11.12.2007 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Kościelnej nr 8 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/525/07 z dnia 10.12.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/9/2007


Zarządzenie nr 0151/524/07 z dnia 05.12.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151/523/07 z dnia 05.12.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej


Zarządzenie nr 0151/522/07 z dnia 05.12.2007 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej


Zarządzenie nr 0151/521/07 z dnia 05.12.2007 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 5 w drodze rokowań


Zarządzenie nr 0151/520/07 z dnia 05.12.2007 w sprawie dokonania aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego


Zarządzenie nr 0151/519/07 z dnia 05.12.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości zabudowanej położonej w Międzygórzu przy ul. Śnieżnej 3


Zarządzenie nr 0151/518/07 z dnia 04.12.2007 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


Zarządzenie nr 0151/517/07 z dnia 03.12.2007 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położone na terenie wsi Spalona w granicach części działki nr 42/5 o powierzchni 1,10 ha z przeznaczeniem pod wyciąg narciarski


Zarządzenie nr 0151/516/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.


Zarządzenie nr 0151/515/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie dokonania zmiany umowy dzierżawy gruntu położonego w Nowej Bystrzycy  


Zarządzenie nr 0151/514/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego   


Zarządzenie nr 0151/513/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/512/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa


Zarządzenie nr 0151/511/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym


Zarządzenie nr 0151/510/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie dokonania zmian umów dzierżawy gruntów rolnych położonych w Wilkanowie według faktycznego sposobu użytkowania


Zarządzenie nr 0151/509/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Poręba    w granicach części  działki nr 616 o powierzchni 0,60  ha z przeznaczeniem na cele rolne  


Zarządzenie nr 0151/508/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa  Łomnica    w granicach   działki nr 34 o powierzchni 0,63  ha z przeznaczeniem na cele rolne  


Zarządzenie nr 0151/507/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stara Łomnica    w granicach   działek nr 299/2 i 300/1 o łącznej powierzchni 0,33  ha z przeznaczeniem na cele rolne  


Zarządzenie nr 0151/506/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Zabłocie   w granicach części  działki nr 41 o powierzchni 5,97  ha z przeznaczeniem na cele rolne  


Zarządzenie nr 0151/505/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie wydzierżawienia na  okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 898/3 o powierzchni 14,33 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/504/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów  w granicach części  działki nr 621/5 o powierzchni 0,10  ha z przeznaczeniem na cele rolne  


Zarządzenie nr 0151/503/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stara Łomnica   w granicach  działek nr 902 i 903  o łącznej powierzchni 0,85   ha z przeznaczeniem na cele rolne  


Zarządzenie nr 0151/502/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Bystrzyca  w granicach części  działki nr 43 o powierzchni 1,20  ha z przeznaczeniem na cele rolne  


Zarządzenie nr 0151/501/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Paszków w granicach części działki nr 45/1 o powierzchni 2,98  ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/500/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Paszków w granicach części działki nr 21 o powierzchni 0,74 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/499/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działki nr 1044 o powierzchni 0,67 ha z przeznaczeniem na cele rolne  


Zarządzenie nr 0151/498/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży działki nr 620/1 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie nr 0151/497/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców wsi Paszków - Pokrzywno nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Paszków


Zarządzenie nr 0151/496/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/8/2007


Zarządzenie nr 0151/495/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie nr 0151/494/07 z dnia 21.11.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Tadeusza Kościuszki


Zarządzenie nr 0151/493/07 z dnia 21.11.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej


Zarządzenie nr 0151/492/07 z dnia 20.11.2007 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 5 położonego w budynku nr 20 przy ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0151/491/07 z dnia 19.11.2007 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-298/2007 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 02.07.2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania koncepcji połączenia szkół podstawowych w Starej Łomnicy i Gorzanowie


Zarządzenie nr 0151/490/07 z dnia 14.11.2007 w sprawie oddania w administrację nieruchomości stanowiące własność gminy Bystrzyca Kłodzka położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach działki nr 135 o pow. 1,5025 ha oraz obręb Zabłocie w granicach działek nr 41 o pow. 0,9470 ha, 42 o pow. 1,0335 ha na rzecz Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/489/07 z dnia 14.11.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działek nr 38 i 185 o łącznej powierzchni 2,0613 ha


Zarządzenie nr 0151/488/07 z dnia 14.11.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 225 o powierzchni 2,6505 ha


Zarządzenie nr 0151/487/07 z dnia 14.11.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Starkówek w granicach działki nr 14/1 o mpowierzchni 0,68 ha


Zarządzenie nr 0151/486/07 z dnia 14.11.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Pławnica w granicach działek nr 472/1, 472/3 o łącznej powierzchni 3,45 ha


Zarządzenie nr 0151/485/07 z dnia 14.11.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działek nr 204/1 i 204/2 o łącznej powierzchni 0,20 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/484/07 z dnia 14.11.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 403 o powierzchni 0,78 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/483/07 z dnia 14.11.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działek nr 85/1, 87 o łącznej powierzchni 1,00 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/482/07 z dnia 14.11.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów w granicach działki nr 28 o powierzchni 0,78 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/481/07 z dnia 14.11.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka w granicach części działki nr 138 położonej we wsi Wilkanów


Zarządzenie nr 0151/480/07 z dnia 14.11.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 462/8 o powierzchni 0,77 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/479/07 z dnia 14.11.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów w granicach działki nr 392 o powierzchni 1,53 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/478/07 z dnia 14.11.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek nr 14,16 i 19 o łącznej powierzchni 0,95 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/477/07 z dnia 14.11.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki nr 93/1 o powierzchni 0,70 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/476/07 z dnia 14.11.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działek nr 955 i 1042 o łącznej powierzchni 1,23 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/475/07 z dnia 13.11.2007 w sprawie sprzedaży lokalu nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 12a w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0151/474/07 z dnia 13.11.2007 w sprawie sprzedaży lokalu nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 12a w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0151/473/07 z dnia 13.11.2007 w sprawie sprzedaży działki położonej w Międzygórzu w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu


Zarządzenie nr 0151/472/07 z dnia 13.11.2007 w sprawie przesunięcia terminu płatności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej


Zarządzenie nr 0151/471/07 z dnia 13.11.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej


Zarządzenie nr 0151/470/07 z dnia 09.11.2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z roku 2003 Nr 80 poz. 717 ze zmianami)


Zarządzenie nr 0151/469/07 z dnia 09.11.2007 w sprawie  najmu lokalu użytkowego nr 12 położonego w budynku nr 179B przy ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0151/468/07 z dnia 08.11.2007 w sprawie  uzupełnienia składu osobowego Gminnej Rady Sportu


Zarządzenie nr 0151/467/07 z dnia 08.11.2007 w sprawie  odwołania członków Gminnej Rady Sportu


Zarządzenie nr 0151/466/07 z dnia 08.11.2007 w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania


Zarządzenie nr 0151/465/07 z dnia 05.11.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej nr 620/1 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/464/07 z dnia 05.11.2007 w sprawie przekazania do bezpłatnego korzystania nieruchomość położoną na terenie wsi Wójtowice-Huta w granicach działki nr 85 o pow. 0,25 ha


Zarządzenie nr 0151/463/07 z dnia 05.11.2007 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej w granicach działki nr 19 o powierzchni 0,48 ha położonej w obrębie  Piotrowic


Zarządzenie nr 0151/462/07 z dnia 05.11.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Wyszki w granicach działki nr 328, 381   o powierzchni 0,58 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/461/07 z dnia 05.11.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowa Bystrzyca  w granicach działki nr 57/1, 93/1  o powierzchni 1,15 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/460/07 z dnia 05.11.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Starkówek w granicach działki nr 16/1 o powierzchni 1,80 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/459/07 z dnia 05.11.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach działki nr 1173/2 o powierzchni 0,27 ha


Zarządzenie nr 0151/458/07 z dnia 05.11.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Zabłocie w granicach części działki nr 59 o powierzchni 0,04 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/457/07 z dnia 05.11.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wyszki o powierzchni 0,40 ha z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie nr 0151/456/07 z dnia 05.11.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki  położonej w Długopolu Dolnym 


Zarządzenie nr 0151/455/07 z dnia 05.11.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Świerczewskiego 


Zarządzenie nr 0151/454/07 z dnia 05.11.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Świerczewskiego 


Zarządzenie nr 0151/453/07 z dnia 05.11.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Porębie 


Zarządzenie nr 0151/452/07 z dnia 05.11.2007 w sprawie sprzedaży lokalu nr 11 położonego w Porębie 50 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0151/451/07 z dnia 05.11.2007 w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 12 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0151/450/07 z dnia 05.11.2007 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 20a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0151/449/07 z dnia


Zarządzenie nr 0151/448a/07 z dnia 31.10.2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007


Zarządzenie nr 0151/448/07 z dnia 19.10.2007 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0151/7/2007 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 10 stycznia 2007 r.


Zarządzenie nr 0151/447/07 z dnia 17.10.2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Paszków


Zarządzenie nr 0151/446/07 z dnia 17.10.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  w granicach działki nr 576 położonej w Porębie


Zarządzenie nr 0151/445/07 z dnia 17.10.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych we wsi Mostowice, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/444/07 z dnia 16.10.2007 w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 95 w Starej Łomnicy w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0151/443/07 z dnia 16.10.2007 w sprawie zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie nr 0151/442/07 z dnia 12.10.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej 


Zarządzenie nr 0151/441/07 z dnia 12.10.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej  przy ul. Kościelnej 


Zarządzenie nr 0151/440/07 z dnia 12.10.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej  przy Placu Wolności 


Zarządzenie nr 0151/439/07 z dnia 12.10.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej  przy ul. Zamenhofa  


Zarządzenie nr 0151/438/07 z dnia 12.10.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej 


Zarządzenie nr 0151/437/07 z dnia 12.10.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 46/2 położonej w Kamiennej  


Zarządzenie nr 0151/436/07 z dnia 12.10.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 55/4 położonej w Idzikowie


Zarządzenie nr 0151/435/07 z dnia 12.10.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Pławnica w granicach działek nr 332, 333, 434/1 o łącznej powierzchni 3,27 ha z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie nr 0151/434/07 z dnia 12.10.2007 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców wsi Idzików nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Idzików w granicach części działek nr 19 o pow. 0,59 ha, 68 o pow. 0,44 ha


Zarządzenie nr 0151/433/07 z dnia 12.10.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wyszki w granicach działki nr 305/7 o pow. 1,30 ha z przeznaczeniem na cele rolne  


Zarządzenie nr 0151/432/07 z dnia 12.10.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki nr 991/1 o powierzchni 0,54 ha


Zarządzenie nr 0151/431/07 z dnia 12.10.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 4 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Topolice w granicach działek nr 22/2, 22/3, 23/5 o łącznej powierzchni 3,21 ha


Zarządzenie nr 0151/430/07 z dnia 12.10.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działek nr 869, 877/1 o łącznej powierzchni 3,22 ha


Zarządzenie nr 0151/429/07 z dnia 12.10.2007 w sprawie wydzielenia stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoisk handlowych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/428/07 z dnia 11.10.2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy A. Mickiewicza


Zarządzenie nr 0151/427/07 z dnia 09.10.2007  w sprawie zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie nr 0151/426/07 z dnia 08.10.2007 w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0151/425/07 z dnia 08.10.2007 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 8  przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0151/424/07 z dnia 04.10.2007 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca w granicach działek nr 220, 221, 222, 223, 224, 225, 295, 296 na rzecz Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku


Zarządzenie nr 0151/423/07 z dnia 04.10.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu najmu lokalu użytkowego nr 19a w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Marii Konopnickiej nr 11 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/422/07 z dnia 04.10.2007 w sprawie udzielenia pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/421/07 z dnia 01.10.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działek nr 222/1, 222/3 o łącznej powierxschni 0,26 ha


Zarządzenie nr 0151/420/07 z dnia 01.10.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach części działek nr 161 i 162 o łącznej powierzchni 0,98 ha


Zarządzenie nr 0151/419/07 z dnia 01.10.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach działki nr 99/2 o pow. 0,30 ha z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie nr 0151/418/07 z dnia 01.10.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Łomnica  w granicach części działki nr 122 o pow. 1,00 ha  z przeznaczeniem na cele rolne  


Zarządzenie nr 0151/417/07 z dnia 01.10.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Szczawina   w granicach części działki nr 46 o pow. 1,20 ha  z przeznaczeniem na cele rolne  


Zarządzenie nr 0151/416/07 z dnia 01.10.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Długopole Dolne   w granicach działki nr 221/1 o pow. 0,63 ha  z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie nr 0151/415/07 z dnia 01.10.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów  w granicach działek nr 166 o pow. 0,84 ha  i nr  181 o pow. 1,40 ha z przeznaczeniem na cele rolne  


Zarządzenie nr 0151/414/07 z dnia 01.10.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów  w granicach części działki nr 176 o pow. 1,23 ha z przeznaczeniem na cele rolne  


Zarządzenie nr 0151/413/07 z dnia 01.10.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Długopole Dolne w granicach części działki nr 113/1 o pow. 0,81 ha z przeznaczeniem na cele rolne  


Zarządzenie nr 0151/412/07 z dnia 01.10.2007 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 1 położonego w Gorzanowie przy ul. Ludowej 5 w drodze przetargu ustnego  ograniczonego do mieszkańców Gorzanowa oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0151/411/07 z dnia 01.10.2007 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży działki Nr 12/5 położonej w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0151/410/07 z dnia 01.10.2007 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 3 (garażu) położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej w granicach działki nr 49/6 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0151/409/07 z dnia 01.10.2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działek Nr 56/7 i 57/3 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0151/408/07 z dnia 01.10.2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działek Nr 56/6 i 57/4 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0151/407/07 z dnia 01.10.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej  


Zarządzenie nr 0151/406/07 z dnia 01.10.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 


Zarządzenie nr 0151/405/07 z dnia 28.09.2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007


Zarządzenie nr 0151/404/07 z dnia 27.09.2007 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/403/07 z dnia 27.09.2007 w sprawie odbioru ostatecznego remontu drogi transportu rolnego Szczawina - Stara Łomnica


Zarządzenie nr 0151/402/07 z dnia 27.09.2007 w sprawie odbioru ostatecznego remontu drogi transportu rolnego w Topolicach


Zarządzenie nr 0151/401/07 z dnia 27.09.2007 w sprawie zmiany składu w obwodowych komisjach wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.


Zarządzenie nr 0151/400/07 z dnia 26.09.2007 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 


Zarządzenie nr 0151/399/07 z dnia 26.09.2007 w sprawie ustalenia normy zużycia w samochodach służbowych


Zarządzenie nr 0151/398/07 z dnia 25.09.2007 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Międzyleśnej nr 1 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/397/07 z dnia 24.09.2007 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania klęsk żywiołowych objętych dotacją z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi 2006 roku


Zarządzenie nr 0151/396/07 z dnia 20.09.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach działki nr 1088 o pow. 263 m2


Zarządzenie nr 0151/395/07 z dnia 20.09.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiacą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach działek nr 453/1 o pow. 0,43 ha i 440/1 o pow. 0,85  ha z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie nr 0151/394/07 z dnia 20.09.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiacą własność gminy, położoną na terenie wsi Starkówek w granicach działki nr 41/2 o pow. 0,28  ha z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie nr 0151/393/07 z dnia 20.09.2007 w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siemiradzkiego 


Zarządzenie nr 0151/392/07 z dnia 20.09.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działki nr 20/2 obręb Centrum


Zarządzenie nr 0151/391/07 z dnia 20.09.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy  Osiedlu Szkolnym  


Zarządzenie nr 0151/390/07 z dnia 20.09.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 


Zarządzenie nr 0151/389/07 z dnia 20.09.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Dolnym 


Zarządzenie nr 0151/388/07 z dnia 20.09.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy  ul. Śnieżnej 


Zarządzenie nr 0151/387/07 z dnia 14.09.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiacą własność gminy, położoną na terenie wsi Ponikwa w granicach części działki nr 91 o pow. 4,93  ha z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie nr 0151/386/07 z dnia 14.09.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiacą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki nr 327/8 o pow. 1,00 ha z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie nr 0151/385/07 z dnia 14.09.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiacą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki nr 285/5 o pow. 0,25 ha z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie nr 0151/384/07 z dnia 14.09.2007 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działek nr 377 o pow. 2 m2 przy ul. Sienkiewicza i 641 o pow. 2 m2 przy Placu Wolności w drodze bezprzetargowej, stanowiące własność gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/383/07 z dnia 11.09.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 


Zarządzenie nr 0151/382/07 z dnia 11.09.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Nr 919 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum 


Zarządzenie nr 0151/381/07 z dnia 07.09.2007 w sprawie dokonania oceny szkód spowodowanych przez intensywne opady deszczu w dniu 06.09.2007 r. na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/380/07 z dnia 04.09.2007 w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2008


Zarządzenie nr 0151/379/07 z dnia 04.09.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ograniczonym do mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości położonej we wsi Wilkanów, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/378/07 z dnia 04.09.2007 w sprawie powołania komisji w celu przejęcia-przekazania od Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej  oraz przekazanie w administrację na rzecz Zarządu Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 18


Zarządzenie nr 0151/377/07 z dnia 04.09.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/28/2007


Zarządzenie nr 0151/376/07 z dnia 31.08.2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007


Zarządzenie nr 0151/375/07 z dnia 31.08.2007  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku


Zarządzenie nr 0151/374/07 z dnia 29.08.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 112/5 położonej w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0151/373/07 z dnia 29.08.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Pocztowej 


Zarządzenie nr 0151/372/07 z dnia 27.08.2007 w sprawie przeprowadzenia oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe


Zarządzenie nr 0151/371/07 z dnia 21.08.2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/370/07 z dnia 17.08.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 53/28 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0151/369/07 z dnia 17.08.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 53/27 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0151/368/07 z dnia 17.08.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 53/24 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0151/367/07 z dnia 17.08.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 53/20 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0151/366/07 z dnia 17.08.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 53/19 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0151/365/07 z dnia 17.08.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 53/18 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0151/364/07 z dnia 17.08.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego Nr 2 położonego w Gorzanowie przy ul. Ludowej 5


Zarządzenie nr 0151/363/07 z dnia 17.08.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej  


Zarządzenie nr 0151/362/07 z dnia 17.08.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej  


Zarządzenie nr 0151/361/07 z dnia 17.08.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej  


Zarządzenie nr 0151/360/07 z dnia 17.08.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 


Zarządzenie nr 0151/359/07 z dnia 17.08.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 


Zarządzenie nr 0151/358/07 z dnia 17.08.2007 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/357/07 z dnia 17.08.2007 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/356/07 z dnia 17.08.2007 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0151/355/07 z dnia 17.08.2007 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego


Zarządzenie nr 0151/354/07 z dnia 16.08.2007 w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju


Zarządzenie nr 0151/353/07 z dnia 16.08.2007 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 3 położonego w budynku nr 13 przy ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0151/352/07 z dnia 14.08.2007 w sprawie przeprowadzenia audytów wewnętrznych w zakresie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością


Zarządzenie nr 0151/351/07 z dnia 14.08.2007 w sprawie Systemu Zarządzania Jakością


Zarządzenie nr 0151/350/07 z dnia 14.08.2007 w sprawie oceny pracownków Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/349/07 z dnia 14.08.2007 w sprawie uchylenia zarządzeń Burmistrza dotyczących sprzedaży lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej 13


Zarządzenie nr 0151/348/07 z dnia 14.08.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki Nr 110 położonej w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0151/347/07 z dnia 14.08.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 4-5-6


Zarządzenie nr 0151/346/07 z dnia 10.08.2007  w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/345/07 z dnia 08.08.2007  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/23/2007


Zarządzenie nr 0151/344/07 z dnia 03.08.2007  w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum ul. Polna


Zarządzenie nr 0151/343/07 z dnia 03.08.2007  w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 138 o powierzchni 0,75 ha


Zarządzenie nr 0151/342/07 z dnia 03.08.2007  w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Pławnica w granicach działek nr 421, 422/5 o łącznej powierzchni 2,4170 ha


Zarządzenie nr 0151/341/07 z dnia 03.08.2007  w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone w granicach działek nr 126 i 132 o łącznej powierzchni 1,26 ha


Zarządzenie nr 0151/340/07 z dnia 03.08.2007  w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki nr 1058/2 o powierzchni 0,5059 ha


Zarządzenie nr 0151/339/07 z dnia 03.08.2007  w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiace własność gminy, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działek nr 137, 145, 146 i 147 o łącznej powierzchni 0,9366 ha


Zarządzenie nr 0151/338/07 z dnia 03.08.2007  w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców wsi Topolice i osób posiadajacych własne grunty we wsi Topolice na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 25/2 położonej na terenie wsi Topolice z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/337/07 z dnia 03.08.2007  w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach części działki nr 122 o powierzchni 1,00 ha


Zarządzenie nr 0151/336/07 z dnia 03.08.2007  w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działek nr 799/1 i 899 o łącznej powierzchni 0,62 ha


Zarządzenie nr 0151/335/07 z dnia 03.08.2007  w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 1323 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie nr 0151/334/07 z dnia 03.08.2007  w sprawie wydzierżawienia części działki nr 68 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna 


Zarządzenie nr 0151/333/07 z dnia 03.08.2007  w sprawie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych


Zarządzenie nr 0151/332/07 z dnia 02.08.2007  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007


Zarządzenie nr 0151/331/07 z dnia 02.08.2007  w sprawie powołania Komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania klęsk żywiołowych objętych dotacją z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 1997 oraz 2006 roku


Zarządzenie nr 0151/330/07 z dnia 01.08.2007  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151/329/07 z dnia 01.08.2007  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151/328/07 z dnia 01.08.2007  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151/327/07 z dnia 01.08.2007  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151/326/07 z dnia 30.07.2007  w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Zamenhofa


Zarządzenie nr 0151/325/07 z dnia 30.07.2007  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/6/2007


Zarządzenie nr 0151/324/07 z dnia 30.07.2007  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/5/2007


Zarządzenie nr 0151/323/07 z dnia 24.07.2007  w sprawie wydzierżawienia części działki nr 566 o pow. 200m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum 


Zarządzenie nr 0151/322/07 z dnia 24.07.2007  w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Starkówek w granicach części działki nr 19/1 o powierzchni 1,52 ha


Zarządzenie nr 0151/321/07 z dnia 24.07.2007  w sprawie umorzenia czynszu  najmu za okres od 01.10.2003 r. do 14.09.2006 r. z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna ul. Kolejowa 169, którego najemcą był PPHU "TECHNIK" s.c. Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/320/07 z dnia 24.07.2007  w sprawie wydzierzawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki nr 950/1 o powierzchni 0,43 ha


Zarządzenie nr 0151/319/07 z dnia 24.07.2007  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 194/2 o pow. 0,40 ha z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie nr 0151/318/07 z dnia 24.07.2007  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Idzików w granicach działek nr 469/1 o pow. 0,58 ha i 469/2 o pow. 0,29 ha z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie nr 0151/317/07 z dnia 24.07.2007  w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach działki nr 1268 o powierzchni 0,50 ha


Zarządzenie nr 0151/316/07 z dnia 24.07.2007  w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert cenowych na zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek


Zarządzenie nr 0151/315/07 z dnia 23.07.2007  w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju


Zarządzenie nr 0151/314/07 z dnia 23.07.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/4/2007


Zarządzenie nr 0151/313/07 z dnia 17.07.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działek nr 1028/3 i 1029/3 o łącznej powierzchni 1,24 ha


Zarządzenie nr 0151/312/07 z dnia 17.07.2007 w sprawie wydzierżawienia części działek nr 48 o pow. 5 m2 i 61 o pow. 45 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność gminy położonych w obrębie Spalona na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Administracji Region Zachodni, Poznań, ul. Bługarska 55


Zarządzenie nr 0151/311/07 z dnia 17.07.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Gorzanów w granicach działek nr 134, 135, 136, 137 o łącznej powierzchni 1,99 ha


Zarządzenie nr 0151/310/07 z dnia 17.07.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wyszki w granicach części działki nr 300/1 o powierzchni 2,50 ha


Zarządzenie nr 0151/309/07 z dnia 17.07.2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007


Zarządzenie nr 0151/308/07 z dnia 11.07.2007 w sprawie najmu lokalu użytkowego - boks nr 10 (hala targowa) w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/307/07 z dnia 10.07.2007 w sprawie najmu lokalu użytkowego - pokój nr 218 położonego w budynku nr 8 przy ul. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0151/306/07 z dnia 09.07.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/22/2007


Zarządzenie nr 0151/305/07 z dnia 03.07.2007 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/28/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. dot. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 


Zarządzenie nr 0151/304/07 z dnia 03.07.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki Nr 36/14 położonego we wsi Lasówka


Zarządzenie nr 0151/303/07 z dnia 03.07.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki Nr 36/13 położonego we wsi Lasówka


Zarządzenie nr 0151/302/07 z dnia 03.07.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 


Zarządzenie nr 0151/301/07 z dnia 03.07.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokali mieszkalnych położonych w Międzygórzu przy ul. Pocztowej 


Zarządzenie nr 0151/300/07 z dnia 03.07.2007 w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Ponikwie 


Zarządzenie nr 0151/299/07 z dnia 03.07.2007 w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 


Zarządzenie nr 0151/298/07 z dnia 02.07.2007 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania koncepcji połączenia szkół podstawowych w Starej Łomnicy i w Gorzanowie


Zarządzenie nr 0151/297a/07 z dnia 29.06.2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007


Zarządzenie nr 0151/297/07 z dnia 28.06.2007 w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie nr 0151/296/07 z dnia 28.06.2007 w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie nr 0151/295/07 z dnia 28.06.2007 w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie nr 0151/294/07 z dnia 28.06.2007 w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie nr 0151/293/07 z dnia 28.06.2007 w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie nr 0151/292/07 z dnia 28.06.2007 w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie nr 0151/291/07 z dnia 28.06.2007 w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie nr 0151/290/07 z dnia 28.06.2007 w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie nr 0151/289/07 z dnia 27.06.2007 w sprawie powołania kapituły medalu "Zasłużony dla Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie nr 0151/288/07 z dnia 27.06.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do dnia 31 grudnia 2012 r. na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Zabłocie w granicach części działki nr 28/3 o powierzchni 1,64 ha 


Zarządzenie nr 0151/287/07 z dnia 26.06.2007 w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia kontroli wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków


Zarządzenie nr 0151/286/07 z dnia 21.06.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Starkówek w granicach działki nr 41/7 o powierzchni 0,5062 ha.


Zarządzenie nr 0151/285/07 z dnia 21.06.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na teren miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. 1-go Maja w granicach części działki nr 425 o łącznej powierzchni 500 m2


Zarządzenie nr 0151/284/07 z dnia 21.06.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Pławnica w granicach działek nr 421 i 422/5 o łącznej powierzchni 2,4170 ha


Zarządzenie nr 0151/283/07 z dnia 21.06.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 126 położonej we wsi Wójtowice - Huta


Zarządzenie nr 0151/282/07 z dnia 21.06.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w granicach działek nr 435/1 i 436/1 położonych w Pławnicy


Zarządzenie nr 0151/281/07 z dnia 21.06.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 138 o pow. 0,75 ha.


Zarządzenie nr 0151/280/07 z dnia 21.06.2007 w sprawie umorzenia czynszu najmu za okres od 01.05.2006 r. do 31.12.2006 r. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Gorzanowie 


Zarządzenie nr 0151/279/07 z dnia 21.06.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 6 lat na nieruchomość gminy, położoną na terenie wsi Spalona w granicach działki nr 35/1 o powierzchni 2,36 ha. 


Zarządzenie nr 0151/278/07 z dnia 21.06.2007 w sprawie oddania w administrację nieruchomość stanowiącą własność gminy Bystrzyca Kłodzka położoną w obrębie Długopola Zdroju w granicach działki nr 75/2 o powierzchni 0,3725 ha na rzecz Rady Sołeckiej w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0151/277/07 z dnia 21.06.2007 w sprawie umorzenia czynszu najmu za okres od 01.07.2004 r. do 31.12.2006 r. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Gorzanowie 


Zarządzenie nr 0151/276/07 z dnia 21.06.2007 w sprawie 21.06.2007 w sprawie umorzenia czynszu za okres od 01.06.2001 r. do 31.12.2006 r. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Idzikowie 


Zarządzenie nr 0151/275/07 z dnia 21.06.2007 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Systemu


Zarządzenie nr 0151/274/07 z dnia 21.06.2007 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji


Zarządzenie nr 0151/273/07 z dnia 21.06.2007 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Zarządzenie nr 0151/271/07 z dnia 20.06.2007 w sprawie ustalania cen biletów wstępu na basen kąpielowy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/270/07 z dnia 19.06.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Tadeusza Kościuszki 


Zarządzenie nr 0151/269/07 z dnia 19.06.2007 w sprawie określenia kryteriów kwalifikujących dzieci i młodzież do uczestnictwa w wypoczynku letnim objętym dofinansowaniem z budżetu Gminy w roku 2007


Zarządzenie nr 0151/268/07 z dnia umorzenia czynszu najmu za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2006 r. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Starej Łomnicy 


Zarządzenie nr 0151/267/07 z dnia 18.06.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego położonego w Kamiennej 


Zarządzenie nr 0151/266/07 z dnia 18.06.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Młoty w granicach części działki nr 4/2 o pow. 0,92 ha.


Zarządzenie nr 0151/265/07 z dnia 18.06.2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007


Zarządzenie nr 0151/264/07 z dnia 15.06.2007 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 1 przy ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0151/263/07 z dnia 14.06.2007 w sprawie powołania zespołu do opracowania monitoringu "Strategii rozwoju Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/262/07 z dnia 11.06.2007 w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w zakresie ochrony danych osobowych


Zarządzenie nr 0151/261/07 z dnia 05.06.2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2007 r. w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/260/07 z dnia 05.06.2007 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Wójtowice-Huta w granicach działek nr cz. 141, cz. 51/10, cz. 56/3, 58/1, cz. 67/11, 140/1 i cz. 36 o łącznej powierzchni 20,33 ha


 

Zarządzenie nr 0151/259/07 z dnia 05.06.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31 grudnia 2013 r. na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Marianówka w granicach działek nr 30,37 i 40 o łącznej powierzchni 15,74 ha


Zarządzenie nr 0151/258/07 z dnia 05.06.2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców wsi Topolice i osób posiadających własne grunty we wsi Topolice, Gmina Bystrzyca Kłodzka nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 25/2 położonej we wsi Topolice z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/257/07 z dnia 05.06.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Poręba w granicach części działki nr 590/2 o pow. 0,58 ha


Zarządzenie nr 0151/256/07 z dnia 05.06.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów w granicach działki nr 125 o pow. 0,35 ha


Zarządzenie nr 0151/255/07 z dnia 05.06.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Ponikwa w granicach działki nr 30 o pow. 0,72 ha


Zarządzenie nr 0151/254/07 z dnia 05.06.2007 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 187 o powierzchni 0,50 ha


Zarządzenie nr 0151/253/07 z dnia 05.06.2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 576 położoną na terenie wsi Poręba z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/252/07 z dnia 05.06.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31 grudnia 2012 r. na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działek nr cz. 577, cz. 578/1, 580, 594/1, 594/2, 594/3, cz. 596/4, 596/7, 596/9, 597 o łącznej powierzchni 9,11 ha


Zarządzenie nr 0151/251/07 z dnia 05.06.2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 46/2 położoną we wsi Kamienna z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/250/07 z dnia 05.06.2007 w sprawie przedłużenia umowy najmu na lokal mieszkalny stanowiący własność gminy położony na terenie wsi Gorzanów w granicach działki nr 232 


Zarządzenie nr 0151/249/07 z dnia 05.06.2007 w sprawie przedłużenia umowy najmu na lokal mieszkalny stanowiący własność gminy położony na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki nr 227/2 


Zarządzenie nr 0151/248/07 z dnia 05.06.2007 w sprawie przedłużenia umowy najmu na lokal mieszkalny stanowiący własność gminy położony na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 219/1 


Zarządzenie nr 0151/247/07 z dnia 05.06.2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 55/4 położoną we wsi Idzików z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/246/07 z dnia 05.06.2007 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 9 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/245/07 z dnia 01.06.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/15/2007


Zarządzenie nr 0151/244/07 z dnia 31.05.2007 w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0151/243/07 z dnia 31.05.2007 w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/242/07 z dnia 24.05.2007 w sprawie wydzierżawienia działek nr 75 i 76 o łącznej powierzchni 2948 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiące własność gminy położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze


Zarządzenie nr 0151/241/07 z dnia 24.05.2007 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 26 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy Pl. Wolności 3 i 4 na rzecz Usług Gastronomicznych


Zarządzenie nr 0151/240/07 z dnia 24.05.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31 grudnia 2011 r. na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Wójtowice-Huta w granicach działek nr 7/1, 7/2, 9/1 i część 10 o łącznej powierzchni 8,46 ha 


Zarządzenie nr 0151/239/07 z dnia 24.05.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców wsi Gorzanów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 647/5 położonej w Gorzanowie


Zarządzenie nr 0151/238/07 z dnia 24.05.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 223 położonej w Nowej Bystrzycy


Zarządzenie nr 0151/237/07 z dnia 24.05.2007 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 43 o pow. 600 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum 


Zarządzenie nr 0151/236/07 z dnia 24.05.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Tadeusza Kościuszki 


Zarządzenie nr 0151/235/07 z dnia 24.05.2007 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Bystrzyckiego Centrum Kultury Fizycznej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/234/07 z dnia 23.05.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego "Zakup dwóch fabrycznie nowych autobusów 14 osobowych dla Gminy Bystrzyca Kłodzka" Or. 3410-2/2007 oraz określenia organizacji i trybu pracy Komisji


Zarządzenie nr 0151/233/07 z dnia 23.05.2007 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej


Zarządzenie nr 0151/232/07 z dnia 22.05.2007 w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 4 przy ul. Mały Rynek w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0151/231/07 z dnia 21.05.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Tadeusza Kościuszki 


Zarządzenie nr 0151/230/07 z dnia 21.05.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 


Zarządzenie nr 0151/229/07 z dnia 21.05.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 


Zarządzenie nr 0151/228/07 z dnia 21.05.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej


Zarządzenie nr 0151/227/07 z dnia 21.05.2007 w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/226/07 z dnia 21.05.2007 w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/225/07 z dnia 18.05.2007 w sprawie najmu lokalu uzytkowego nr 3 (garaż) w Bystrzycy Kłodzkiej połozonego przy ul. Kłodzkiej nr 12 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/224/07 z dnia 18.05.2007 w sprawie powołania Komisji w celu przekazania przez Gminę Bystrzyca Kłodzka mienia sieci ciepłowniczej w Bystrzycy Kłodzkiej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/223/07 z dnia 17.05.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 58/36 położonej w Białej Wodzie


Zarządzenie nr 0151/222/07 z dnia 17.05.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 58/35 położonej w Białej Wodzie


Zarządzenie nr 0151/221/07 z dnia 17.05.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 58/49 położonej w Białej Wodzie


Zarządzenie nr 0151/220/07 z dnia 17.05.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 58/44 położonej w Białej Wodzie


Zarządzenie nr 0151/219/07 z dnia 16.05.2007 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 19a w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. M. Konopnickiej nr 11 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/218/07 z dnia 16.05.2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 

 


 

Zarządzenie nr 0151/217/07 z dnia 08.05.2007 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/162/2007 z dnia 05 kwietnia 2007 r. dot. wydzierżawienia części działki nr 81 o pow. 63 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiacej własność gminy położonej w Długopolu Zdroju ul. Zdrojowa

 


Zarządzenie nr 0151/216/07 z dnia 08.05.2007 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 705 o pow. 11,05 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Międzyleśnej 8 na rzecz FITNES CLUB "Bilardzik"


Zarządzenie nr 0151/215/07 z dnia 08.05.2007 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczeń użytkowych o pow. 51,35 m2 położonych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 6 na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Komenda Hufca w Bystrzycy Kłodzkiej im. Bohaterów WOP


Zarządzenie nr 0151/214/07 z dnia 08.05.2007 w sprawie przejęcia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 


Zarządzenie nr 0151/213/07 z dnia 08.05.2007 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego i schematu organizacyjnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/212/07 z dnia 08.05.2007 w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym 


Zarządzenie nr 0151/211/07 z dnia 08.05.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei


Zarządzenie nr 0151/210/07 z dnia 08.05.2007 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego Nr 3 położonego a Starej Łomnicy 95A do adaptacji na 2 samodzielne lokale mieszkalne


Zarządzenie nr 0151/209/07 z dnia 08.05.2007 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2007 roku w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/208/07 z dnia 07.05.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu nieruchomosci położonej we wsi Wilkanów, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/207/07 z dnia 07.05.2007 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu pn. "Zadbaj o swoje środowisko"


Zarządzenie nr 0151/206/07 z dnia 07.05.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/3/2007


Zarządzenie nr 0151/205/07 z dnia 30.04.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2007 r.


Zarządzenie nr 0151/204/07 z dnia 30.04.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/1/2007


Zarządzenie nr 0151/203/07 z dnia 30.04.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/1/2007


Zarządzenie nr 0151/202/07 z dnia 30.04.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/8/2007


Zarządzenie nr 0151/201/07 z dnia 25.04.2007 w sprawie umowy dzierżawy do 31 grudnia 2011 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Międzygórze w granicach części działki nr 13 o pow. 1,10 ha 


Zarządzenie nr 0151/200/07 z dnia 25.04.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31 grudnia 2011 r. na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Wójtowice-Huta w granicach działek nr 1/2, 4/2, 4/1, 30/3 i 5 o łącznej powierzchni 9,53 ha 


Zarządzenie nr 0151/199/07 z dnia 25.04.2007 w sprawie przekazania do bezpłatnego korzystania z nieruchomości położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 226/2 o pow. 0,25 ha 


Zarządzenie nr 0151/198/07 z dnia 25.04.2007 w sprawie ustalenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu informatycznego


Zarządzenie nr 0151/197/07 z dnia 24.04.2007 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Rycerskiej nr 5 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/196/07 z dnia 24.04.2007 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 18 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Okrzei nr 20 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/195/07 z dnia 23.04.2007 w sprawie nabycia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka garażu położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej w granicach działki Nr 1057


Zarządzenie nr 0151/194/07 z dnia 23.04.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 


Zarządzenie nr 0151/193/07 z dnia 23.04.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 4-5-6


Zarządzenie nr 0151/192/07 z dnia 23.04.2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działek Nr 20/1 i 21 obręb Centrum w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0151/191/07 z dnia 23.04.2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działki Nr 20/2 obręb Centrum w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0151/190/07 z dnia 23.04.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej we wsi Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/189/07 z dnia 19.04.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/7/2007


Zarządzenie nr 0151/188/07 z dnia 16.04.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Wilkanów w granicach działek nr 1207, 1070, 1025 o łącznej powierzchni 0,74 ha


Zarządzenie nr 0151/187/07 z dnia 16.04.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Wilkanów w granicach działek nr 1043, 621/5, 95, 853 o łącznej powierzchni 1,85 ha


Zarządzenie nr 0151/186/07 z dnia 16.04.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach działki nr 122 o pow. 1,90 ha


Zarządzenie nr 0151/185/07 z dnia 16.04.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Norwida w granicach działki nr 1143/6 o pow. 152 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy


Zarządzenie nr 0151/184/07 z dnia 16.04.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 44 i 45 o łącznej powierzchni 0,5227 ha


Zarządzenie nr 0151/183/07 z dnia 16.04.2007 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 27 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Pl. Wolności 13 na rzecz Restauracja HELIOS P.G.T i H. "DARIA" s.c.


Zarządzenie nr 0151/182/07 z dnia 16.04.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki Nr 58/34 położonej we wsi Biała Woda


Zarządzenie nr 0151/181/07 z dnia 16.04.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki Nr 58/33 położonej we wsi Biała Woda


Zarządzenie nr 0151/180/07 z dnia 16.04.2007 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego Nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 2 do adaptacji na cele mieszkalne


Zarządzenie nr 0151/179a/07 z dnia 16.04.2007 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową


Zarządzenie nr 0151/179/07 z dnia 13.04.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działki nr 225 o pow. 2,6509 ha


Zarządzenie nr 0151/178/07 z dnia 13.04.2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości niezabudowane położone we w Pławnica z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/177/07 z dnia 13.04.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy położonych na terenie wsi Idzików w granicach działek nr 15, 224/2, 224/3, 482/2 o łącznej powierzchni 3,23 ha


Zarządzenie nr 0151/176/07 z dnia 13.04.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy położonych na terenie wsi Stara Bystrzyca w granicach działki nr 172 o pow. 0,97 ha


Zarządzenie nr 0151/175/07 z dnia 13.04.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy położonych na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 187 o pow. 0,50 ha


Zarządzenie nr 0151/174/07 z dnia 13.04.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność gminy położonych na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działek nr 508/1, 517, 1054, 1062/1, 1086, 1096, 1097, 1113, 1122, 1141 o łącznej powierzchni 7,60 ha


Zarządzenie nr 0151/173/07 z dnia 13.04.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stara łomnica w granicach działki nr 780 o pow. 0,76 ha


Zarządzenie nr 0151/172/07 z dnia 13.04.2007 w sprawie przedłużenia umowy najmu na lokal mieszkalny stanowiący własność gminy położony na terenie wsi Nowa Bystrzyca 


Zarządzenie nr 0151/171/07 z dnia 13.04.2007 w sprawie przedłużenia umowy najmu na lokal mieszkalny stanowiący własność gminy położony na terenie wsi Wilkanów 


Zarządzenie nr 0151/170/07 z dnia 13.04.2007 w sprawie przedłużenia umowy najmu na lokal mieszkalny stanowiący własność gminy położony na terenie wsi Gorzanów 


Zarządzenie nr 0151/169/07 z dnia 13.04.2007 w sprawie przedłużenia umowy najmu na lokal mieszkalny stanowiący własność gminy położony na terenie wsi Kamienna 


Zarządzenie nr 0151/168/07 z dnia 13.04.2007 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 34 o pow. 0,50 ha w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położone na terenie wsi Nowa Łomnica 


Zarządzenie nr 0151/167/07 z dnia 13.04.2007 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Wójtowice-Huta w granicach działki nr 126 o powierzchni 3,93 ha


Zarządzenie nr 0151/166/07 z dnia 13.04.2007 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 45/1 o powierzchni 1,64 ha


Zarządzenie nr 0151/165/07 z dnia 13.04.2007 w sprawie ustalania tras jazdy autobusów i busów szkolnych


Zarządzenie nr 0151/164/07 z dnia 05.04.2007 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 420 o pow. 18,75 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. 1-go Maja 


Zarządzenie nr 0151/163/07 z dnia 05.04.2007 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 420 o pow. 19,96 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. 1-go Maja 


Zarządzenie nr 0151/162/07 z dnia 05.04.2007 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 81 o pow. 63 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w Długopolu Zdroju 


Zarządzenie nr 0151/161/07 z dnia 05.04.2007 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy w granicach działek nr 122/1, 122/2 o łącznej powierzchni 4,38 ha położonych na terenie wsi Wójtowice-Huta na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/160/07 z dnia 05.04.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność gminy położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Odrowąża 


Zarządzenie nr 0151/159/07 z dnia 05.04.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Małym Rynku 


Zarządzenie nr 0151/158/07 z dnia 05.04.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 


Zarządzenie nr 0151/157/07 z dnia 05.04.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 


Zarządzenie nr 0151/156/07 z dnia 05.04.2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej Wodzie w granicach działki Nr 58/24 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0151/155/07 z dnia 05.04.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki Nr 80/8 położonej we wsi Lasówka


Zarządzenie nr 0151/154/07 z dnia 05.04.2007 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży działki Nr 65/3 położonej w Międzygórzu


Zarządzenie nr 0151/153/07 z dnia 05.04.2007 w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej 


Zarządzenie nr 0151/152/07 z dnia 04.04.2007 w sprawie najmu lokalu użytkowego (garaż) położonego przy ul. Zdrojowej nr 19 w Długopolu Zdroju w drodze przetargu ustnego ograniczonego do lokatorów budynku


Zarządzenie nr 0151/151/07 z dnia 03.04.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/6/2007


Zarządzenie nr 0151/150/07 z dnia 30.03.2007 w sprawie zmian w budżecie gminy


Zarządzenie nr 0151/149/07 z dnia 28.03.2007 w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/148/07 z dnia 28.03.2007 w sprawie zasad i wysokości opłat za zamieszczanie tabliczek kierunkowskazów na słupach systemu informacji Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/147/07 z dnia 28.03.2007 w sprawie zasad wydawania zezwoleń i wysokości opłat za ustawienie stoisk handlowych podczas imprez publicznych organizowanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka i podległe jednostki organizacyjne


Zarządzenie nr 0151/146/07 z dnia 27.03.2007 w sprawie uchylenia zarządzeń Burmistrza dotyczących sprzedaży lokali użytkowych nr 2 i 3 położonych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej 4


Zarządzenie nr 0151/145/07 z dnia 27.03.2007 w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza dotyczącego sprzedaży lokalu mieszkalnego 2 położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Tadeusza Kościuszki


Zarządzenie nr 0151/144/07 z dnia 27.03.2007 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży działki Nr 24/4 położonej w Międzygórzu


Zarządzenie nr 0151/143/07 z dnia 27.03.2007 w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym 


Zarządzenie nr 0151/142/07 z dnia 27.03.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym 


Zarządzenie nr 0151/141/07 z dnia 27.03.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 


Zarządzenie nr 0151/140/07 z dnia 27.03.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 


Zarządzenie nr 0151/139/07 z dnia 27.03.2007 w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup działki przynależnej do budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym 


Zarządzenie nr 0151/138/07 z dnia 22.03.2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców wsi Gorzanów nieruchomość niezabudowaną położoną na terenie wsi Gorzanów


Zarządzenie nr 0151/137/07 z dnia 22.03.2007 w sprawie sprzedażyw drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Nowa Bystrzyca


Zarządzenie nr 0151/136/07 z dnia 22.03.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Nowej Łomnicy stanowiącą własność gminy Bystrzyca Kłodzka 


Zarządzenie nr 0151/135/07 z dnia 22.03.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działek nr część 93/1 o pow. 2,56 ha, część 187 o pow. 1,08 ha, 392 o pow. 1,46 ha


Zarządzenie nr 0151/134/07 z dnia 22.03.2007 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna przy ul. Kolejowej 169


Zarządzenie nr 0151/133/07 z dnia 22.03.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach działek nr część 101 o pow. o,7702 ha, 103 o pow. 0,9487 ha


Zarządzenie nr 0151/132/07 z dnia 22.03.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów w granicach działki nr 682/2 o pow. 1,77 ha


Zarządzenie nr 0151/131/07 z dnia 22.03.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Idzików w granicach działek nr 268 o pow. 1,07 ha, 267/4 o pow. 0,38 ha


Zarządzenie nr 0151/130/07 z dnia 22.03.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach działki nr 608/2 o pow. 0,32 ha


Zarządzenie nr 0151/129/07 z dnia 22.03.2007 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy w granicach części działki nr 28 o powierzchni 1,40 ha położonej na terenie wsi Kamienna na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/128/07 z dnia 22.03.2007 w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/127/07 z dnia 22.03.2007 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na wyceny nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/126/07 z dnia 19.03.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 53/18 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0151/125/07 z dnia 19.03.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 53/24 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0151/124/07 z dnia 19.03.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 53/23 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0151/123/07 z dnia 19.03.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 53/20 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0151/122/07 z dnia 19.03.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej


Zarządzenie nr 0151/121/07 z dnia 15.03.2007 w sprawie oddania w administrację nieruchomość stanowiącą własność gminy Bystrzyca Kłodzka położoną na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach działki nr 18/1 o pow. 0,12 ha na rzecz Rady Sołeckiej w Nowej Łomnicy


Zarządzenie nr 0151/120/07 z dnia 15.03.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 53/19 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0151/119/07 z dnia 15.03.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 53/28 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0151/118/07 z dnia 15.03.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 53/27 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0151/117/07 z dnia 15.03.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 53/26 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0151/116/07 z dnia 15.03.2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej w granicach działek Nr 1094 i 1095 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/115/07 z dnia 15.03.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki Nr 56/1 położonej we wsi Kamienna


Zarządzenie nr 0151/114/07 z dnia 14.03.2007 w sprawie zmiany planowanych wydatków budżetowych na rok 2007


Zarządzenie nr 0151/113/07 z dnia 13.03.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 24/4 położonej w Międzygórzu


Zarządzenie nr 0151/111/07 z dnia 09.03.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki Nr 110 położonej w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0151/110/07 z dnia 09.03.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Śnieżnej 


Zarządzenie nr 0151/109/07 z dnia 09.03.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 


Zarządzenie nr 0151/108/07 z dnia 08.03.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki Nr 187 położonej w Starej Łomnicy


Zarządzenie nr 0151/107/07 z dnia 08.03.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki Nr 204/9 położonej w Długopolu Dolnym


Zarządzenie nr 0151/106/07 z dnia 08.03.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek Nr 398/2 i 419 położonych w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0151/105/07 z dnia 08.03.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki Nr 194 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze


Zarządzenie nr 0151/104/07 z dnia 08.03.2007 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 3 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/103/07 z dnia 08.03.2007 w sprawie najmu lokalu użytkowego (garaż ) położonego w budynku nr 6B przy ul. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/102/07 z dnia 06.03.2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza w granicach działki Nr 488/1 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/101/07 z dnia 06.03.2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej w granicach działki Nr 81/6 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/100/07 z dnia 01.03.2007 w sprawie oddania w administrację nieruchomość stanowiącą własność gminy Bystrzyca Kłodzka położoną na terenie wsi Kamienna w granicach części działki nr 28 o pow. 0,22 ha na rzecz Rady Sołeckiej w Kamiennej


Zarządzenie nr 0151/99/07 z dnia 01.03.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Idzików w granicach działek nr nr część 156/1, 174/3 i część 180/1 o łącznej powierzchni 2,54 ha


Zarządzenie nr 0151/98/07 z dnia 01.03.2007 w sprawie wydzierżawieniana okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położną na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działki nr 591/1 o pow. 026 ha


Zarządzenie nr 0151/97/07 z dnia 01.03.2007 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 135 o pow. 0,68 ha


Zarządzenie nr 0151/96/07 z dnia 01.03.2007 w sprawie wydzierżawienia działki nr 980 o pow. 0,22 ha w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położone na terenie wsi Nowy Waliszów 


Zarządzenie nr 0151/95/07 z dnia 01.03.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność gminy położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Okrzei w granicach działki nr 520 


Zarządzenie nr 0151/94/07 z dnia 01.03.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach działki nr 398/2 o pow. 0,1344 ha z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie nr 0151/93/07 z dnia 27.02.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki Nr 36/18 położonej we wsi Lasówka


Zarządzenie nr 0151/92/07 z dnia 27.02.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki Nr 36/19 położonej we wsi Lasówka


Zarządzenie nr 0151/91/07 z dnia 27.02.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki Nr 36/21 położonej we wsi Lasówka


Zarządzenie nr 0151/90/07 z dnia 27.02.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Świerczewskiego 


Zarządzenie nr 0151/89/07 z dnia 27.02.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 


Zarządzenie nr 0151/88/07 z dnia 27.02.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 


Zarządzenie nr 0151/87/07 z dnia 27.02.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju ul. Zdrojowa 


Zarządzenie nr 0151/86/07 z dnia 21.02.2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Długopolu Zdroju w granicach działki Nr 110 w drodze przetargu ustnego ograniczonego


Zarządzenie nr 0151/85/07 z dnia 20.02.2007 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Lasówka w granicach działki Nr 36/12


Zarządzenie nr 0151/84/07 z dnia 20.02.2007 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Lasówka w granicach działki Nr 36/10


Zarządzenie nr 0151/83/07 z dnia 20.02.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokali mieszkalnych położonych w Lasówce 


Zarządzenie nr 0151/82/07 z dnia 20.02.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 


Zarządzenie nr 0151/81/07 z dnia 20.02.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 


Zarządzenie nr 0151/80/07 z dnia 20.02.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 


Zarządzenie nr 0151/79/07 z dnia 20.02.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 


Zarządzenie nr 0151/78/07 z dnia 20.02.2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Lasówka w granicach działki Nr 80/8 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków Lasówka 62 i 62 A 


Zarządzenie nr 0151/77/07 z dnia 20.02.2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działek Nr 56/2 i 57/1 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0151/76/07 z dnia 19.02.2007 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami


Zarządzenie nr 0151/75/07 z dnia 19.02.2007 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym


Zarządzenie nr 0151/74/07 z dnia 16.02.2007 w sprawie układu wykonawczego na rok 2007


Zarządzenie nr 0151/73/07 z dnia 13.02.2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej 13


Zarządzenie nr 0151/72/07 z dnia 13.02.2007 w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/71/07 z dnia 09.02.2007 w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 5 przy ul. Ludowej w Gorzanowie w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0151/70/07 z dnia 09.02.2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2007 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.: "Rehabilitacja kobiet po mastektomii"


Zarządzenie nr 0151/69/07 z dnia 09.02.2007 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2007 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.:"Rehabilitacja kobiet po mastektomii"


Zarządzenie nr 0151/68/07 z dnia 08.02.2007 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Nr 0151-37/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. w spr. powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego E.340-1/2007, oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie nr 0151/67/07 z dnia 05.02.2007 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Wilkanów w granicach działek nr 139 o po. 0,52 ha, cz. 187/3 o pow. 6,02, cz. 226/14 o po. 3,22 ha z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie nr 0151/66/07 z dnia 05.02.2007 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy w granicach działki nr 559/1 o pow. 3,37 ha położonych na terenie wsi Nowy Waliszów na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/65/07 z dnia 05.02.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Ponikwa w granicach działki nr 166 o pow. 1,35 ha


Zarządzenie nr 0151/64/07 z dnia 05.02.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 187 o pow. 1,64 ha


Zarządzenie nr 0151/63/07 z dnia 05.02.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach działki nr 425 o pow. 700 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy


Zarządzenie nr 0151/62/07 z dnia 05.02.2007 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Norwida w granicach działki nr 1143/1 o pow. 169 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy


Zarządzenie nr 0151/61/07 z dnia 05.02.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego Nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 20


Zarządzenie nr 0151/60/07 z dnia 05.02.2007 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego mającego na celu przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2007 roku w zakresie prowadzenia Banku Żywności dla potrzebujących mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/59/07 z dnia 05.02.2007 - w sprawie najmu lokalu użytkowego-boks nr 13 (hala targowa) położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej nr 13a w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/58/07 z dnia 01.02.2007 - w sprawie zmiany zarządzeń Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową


Zarządzenie nr 0151/57/07 z dnia 01.02.2007 - w sprawie unieważnienia w całości protokołu przetargu przeprowadzonego w dniu 17 stycznia 2007 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego o pow. 31,91 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności nr 21 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz zmiany zarządzenia Nr 0151/404/2006 z dnia 30 października 2006 r.


Zarządzenie nr 0151/56/07 z dnia 01.02.2007 - w sprawie najmu lokalu użytkowego w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Mały Rynek nr 4 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/55/07 z dnia 01.02.2007 - w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 12a do adaptacji na cele mieszkalne


Zarządzenie nr 0151/54/07 z dnia 01.02.2007 - w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego nr 5 położonego w Długopolu Zdrój ul. Tadeusza Kościuszki 5 do adaptacji na cele mieszkalne


Zarządzenie nr 0151/53/07 z dnia 31.01.2007 - w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na parking samochodowy położony w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego w granicach działki nr 178 o pow. 800 m2


Zarządzenie nr 0151/52/07 z dnia 31.01.2007 - w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne położoną w Międzygórzu w granicach działki nr 147 o pow. 0,94 ha


Zarządzenie nr 0151/51/07 z dnia 31.01.2007 - w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na parking samochodowy położony w Międzygórzu przy ul. Sanatoryjnej w granicach działki nr 41/1 o pow. 55 m2


Zarządzenie nr 0151/50/07 z dnia 31.01.2007 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność gminy położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie przy ul. Strażackiej w granicach działki nr 46 i na terenie wsi Stara Bystrzyca w granicach działki nr 231/1


Zarządzenie nr 0151/49/07 z dnia 31.01.2007 - w sprawie wydzierżawienia na okres 6-ciu lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Mostowice w granicach działki nr 189 o pow. 800 m2


Zarządzenie nr 0151/48/07 z dnia 31.01.2007 - w sprawie ustalania zasad przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/47/07 z dnia 31.01.2007 - w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku nr 28-29 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0151/46/07 z dnia 30.01.2007 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 53/28 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0151/45/07 z dnia 30.01.2007 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 53/27 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0151/44/07 z dnia 30.01.2007 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 53/26 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0151/43/07 z dnia 30.01.2007 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 53/24 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0151/42/07 z dnia 30.01.2007 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 53/23 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0151/41/07 z dnia 30.01.2007 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 53/20 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0151/40/07 z dnia 30.01.2007 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 53/19 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0151/39/07 z dnia 30.01.2007 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 53/18 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0151/38/07 z dnia 30.01.2007 - w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mały Rynek 3


Zarządzenie nr 0151/37/07 z dnia 26.01.2007 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego E.340-1/2007, oraz określenia organizacji i trybu pracy Komisji


Zarządzenie nr 0151/36/07 z dnia 26.01.2007 w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/35/07 z dnia 26.01.2007 - w sprawie najmu lokalu użytkowego-boks nr 19 (hala targowa) w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Strażacka nr 13a w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/34/07 z dnia 26.01.2007 - w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Kościelnej nr 10 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/33/07 z dnia 26.01.2007 - w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Okrzei nr 23 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/32/07 z dnia 25.01.2007 - w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 


Zarządzenie nr 0151/31/07 z dnia 25.01.2007 - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 25 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/30/07 z dnia 25.01.2007 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 


Zarządzenie nr 0151/29/07 z dnia 25.01.2007 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 


Zarządzenie nr 0151/28/07 z dnia 25.01.2007 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 


Zarządzenie nr 0151/27/07 z dnia 25.01.2007 - w sprawie przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2007 r.


Zarządzenie nr 0151/26/07 z dnia 24.01.2007 - w sprawie zmiany zarządzenia ustalającego normy zużycia paliwa w samochodach służbowych Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/25/07 z dnia 23.01.2007 - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2007 r.


Zarządzenie nr 0151/24/07 z dnia 23.01.2007 - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2007 r.


Zarządzenie nr 0151/23/07 z dnia 22.01.2007 - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z roku 2003 Nr 80 poz. 717 ze zmianami)


Zarządzenie nr 0151/22/07 z dnia 19.01.2007 - w sprawie powołania zespołu do oceny szkód spowodowanych silnym wiatrem w dniu 18.01 i w nocy z 18/19.01.2007 r.


Zarządzenie nr 0151/21/07 z dnia 19.01.2007 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/344/2006 z dnia 03 października 2006 r. dot. sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0151/20/07 z dnia 16.01.2007 - w sprawie wydzierżawienia działek nr 60, 67/1 o łącznej pow. 6,42 ha w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonych na terenie wsi Marcinków 


Zarządzenie nr 0151/19/07 z dnia 16.01.2007 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach części działki nr 101 o pow. 2,00 ha z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie nr 0151/18/07 z dnia 16.01.2007 - w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego


Zarządzenie nr 0151/17/07 z dnia 16.01.2007 - w sprawie druków ścisłego zarachowania


Zarządzenie nr 0151/16/07 z dnia 16.01.2007 - w sprawie instrukcji kasowej


Zarządzenie nr 0151/15/07 z dnia 16.01.2007 - w sprawie powołania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do obsługi sołectw i osiedli na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/14/07 z dnia 15.01.2007 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/13a/07 z dnia 12.01.2007 - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2007 r.


Zarządzenie nr 0151/13/07 z dnia 11.01.2007 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy w granicach działek nr 38/3, 38/6, 38/8, 38/9 o łącznej pow. 13,34 ha położonych na terenie wsi Wójtowice-Huta na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/12/07 z dnia 11.01.2007 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 183 o pow. 1,50 ha z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie nr 0151/11/07 z dnia 11.01.2007 - w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 187 o pow. 0,48 ha


Zarządzenie nr 0151/10/07 z dnia 11.01.2007 - w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Poręba w granicach działek nr 492, 510, 511, 607 o łącznej pow. 6,68 ha


Zarządzenie nr 0151/9/07 z dnia 11.01.2007 - w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 68 o pow. 1,50 ha


Zarządzenie nr 0151/8/07 z dnia 11.01.2007 - w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Kościelnej nr 14 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/7/07 z dnia 10.01.2007 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym (garażem) w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0151/6/07 z dnia 10.01.2007 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 


Zarządzenie nr 0151/5/07 z dnia 09.01.2007 - w sprawie najmu lokalu użytkowego-boks nr 4 (hala targowa) w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/4/07 z dnia 08.01.2007 - w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii


Zarządzenie nr 0151/3/07 z dnia 08.01.2007 - w sprawie powołania Komisji do wydzielenia dokumentacji kat. "B" przeznaczonej na makulaturę


Zarządzenie nr 0151/2/07 z dnia 05.01.2007 - w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 4 przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0151/1/07 z dnia 02.01.2007 - w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - 2007 r. od nr 1 do nr 200
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:28.05.2018 10:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:12.06.2018 12:41