Zarządzenie nr 0151/345/2008 z dnia 30.06.2008 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/344/2008 z dnia 30.06.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008


Zarządzenie nr  0151/343/2008


Zarządzenie nr  0151/342/2008 z dnia 20.06.2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie Międzygórza w granicach działki nr 127/2 o pow. 700 m2 na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/341/2008 z dnia 19.06.2008 w sprawie zasad redagowania i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej


Zarządzenie nr 0151/340/2008 z dnia 19.06.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość rolną stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Poręba w granicach części działki nr 589 o pow. 2,76 ha


Zarządzenie nr 0151/339/2008 z dnia 19.06.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomości rolne stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Idzików w granicach części działek nr 19 i 68 o łącznej powierzchni 1,03 ha


Zarządzenie nr 0151/338/2008 z dnia 19.06.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 898/3 o powierzchni 14,33 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/337/2008 z dnia 19.06.2008 w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup nieruchomości zabudowanej  budynkiem mieszkalno-inwentarskim, położonym na terenie wsi Pławnica


Zarządzenie nr 0151/336/2008 z dnia 19.06.2008 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 165 w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność gminy, położonej na teremnie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna na rzecz firmy  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 


Zarządzenie nr 0151/335/2008 z dnia 19.06.2008 w sprawie wydzierżawienia do dnia 31 grudnia 2013 r. nieruchomości stanowiące własność gminy, położonych na terenie wsi Marcinków w granicach części działek nr 21/2, 41/1, 43/1, 45, 49, 172, 175, 178 o łącznej powierzchni 16,52 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/334/2008 z dnia 19.06.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów w granicach działki nr 333 o powierzchni 0,20 ha z przeznaczeniem  na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/333/2008 z dnia 19.06.2008 w sprawie prowadzenia Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/332/2008 z dnia 18.06.2008 w sprawie udzielenia pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/331/2008 z dnia 18.06.2008 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 3 (garażu) położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej w drodze II-ch rokowań


Zarządzenie nr 0151/330/2008 z dnia 18.06.2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej


Zarządzenie nr 0151/329/2008 z dnia 18.06.2008 w sprawie ustalenia  ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Długopole Dolne w granicach części działek nr 303/1 i 4


Zarządzenie nr 0151/328/2008 z dnia 18.06.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym  


Zarządzenie nr 0151/327/2008 z dnia 18.06.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 


Zarządzenie nr 0151/326/2008 z dnia 18.06.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej 


Zarządzenie nr 0151/325/2008 z dnia 18.06.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/9/2008


Zarządzenie nr 0151/324/2008 z dnia 16.06.2008 w sprawie zamiany nieruchomości zabudowanych


Zarządzenie nr 0151/323/2008 z dnia 16.06.2008 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodach służbowych


Zarządzenie nr 0151/322/2008 z dnia 12.06.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 944/3 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza


Zarządzenie nr 0151/321/2008 z dnia 12.06.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31 grudnia 2013 r. na  nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Marcinków w granicach części działek nr 68, 71/1, 72, 75/1, 78/1, 79/2, 81, 84/1, 182/2, 184/6, 186, 136 o łacznej powierzchni 52,64 ha


Zarządzenie nr 0151/320/2008 z dnia 12.06.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 31 grudnia 2013 r. na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Marcinków w granicach części działek nr 46/2, 60, 51, 53, 55, 67/1 o łącznej powierzchni 50,38 ha


Zarządzenie nr 0151/319/2008 z dnia 12.06.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą  własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach działki nr 645 o powierzchni 0,36 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/318/2008 z dnia 12.06.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów w granicach działki nr 446/1 o powierzchni 0,26 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/317/2008 z dnia 12.06.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach działki nr 226/3 o powierzchni 0,48 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/316/2008 z dnia 12.06.2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Międzygórza przy ul. Wojska Polskiego w granicach części działki 162/2 o pow. 5,0 m2 z przeznaczeniem na kiosk handlowy w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0151/315/2008 z dnia 12.06.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008


Zarządzenie nr 0151/314/2008 z dnia 12.06.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/8/2008


Zarządzenie nr 0151/313/2008 z dnia 10.06.2008 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania klęsk żywiołowych objętych dotacją z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadań  związanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu w 2007 roku


Zarządzenie nr 0151/312/2008 z dnia 10.06.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego-boks nr 21 (hala targowa) w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/311/2008 z dnia 10.06.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/41/2008


Zarządzenie nr 0151/310/2008 z dnia 06.06.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/7/2008


Zarządzenie nr 0151/309/2008 z dnia 05.06.2008 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 808 o pow. 40 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Gorzanowie, Pl. Wolności 3 na rzecz Firmy Handlowej Bar-Kawiarnia "Panda", Gorzanów Plac Wolności 3


Zarządzenie nr 0151/308/2008 z dnia 05.06.2008 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0151/379/2006 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 października 2006 r.


Zarządzenie nr 0151/307/2008 z dnia 05.06.2008 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0151/140/2007 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 marca 2007 r.


Zarządzenie nr 0151/306/2008 z dnia 05.06.2008 w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. 1-go Maja 


Zarządzenie nr 0151/305/2008 z dnia 05.06.2008 w sprawie sprzedaży lokalu nr 5 położonego w Starej Łomnicy 95A w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Starej Łomnicy oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0151/304/2008 z dnia 05.06.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół


Zarządzenie nr 0151/303/2008 z dnia 05.06.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej


Zarządzenie nr 0151/302/2008 z dnia 04.06.2008 w sprawie przyznania dotacji dla zwycięzcy konkursu pn. "Zadbaj o swoje środowisko"


Zarządzenie nr 0151/301/2008 z dnia 02.06.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/6/2008


Zarządzenie nr 0151/300/2008 z dnia 30.05.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008


Zarządzenie nr 0151/299/2008 z dnia 28.05.2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Polnej w granicach działki nr 888/6


Zarządzenie nr 0151/298/2008 z dnia 28.05.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość rolną stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 176/1 o pow. 3,02 ha


Zarządzenie nr 0151/297/2008 z dnia 28.05.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 196 o powierzchni 1,13 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/296/2008 z dnia 28.05.2008 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/295/2008 z dnia 27.05.2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Starej Bystrzycy w granicach działki nr 226/1 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0151/294/2008 z dnia 27.05.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wyszkach 


Zarządzenie nr 0151/293/2008 z dnia 27.05.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 


Zarządzenie nr 0151/292/2008 z dnia 27.05.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 


 Zarządzenie nr 0151/291/2008 z dnia 23.05.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do dnia 31.12.2012 r. na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Zalesie w granicach części działek nr 1 i 2 o łącznej powierzchni 12,29 ha z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie nr 0151/290/2008 z dnia 23.05.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolne stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działek nr 134/1 o pow. 1,97 ha, 155/1 o pow. 0,91 ha, 659/2 o pow. 1,49 ha i 751 o pow. 2,50 ha


Zarządzenie nr 0151/289/2008 z dnia 23.05.2008 w sprawie oddania w administrację nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność gminy Bystrzyca Kłodzka położoną w obrębie Długopola Dolnego w granicach działki nr 107 o pow. 0,05 ha na rzecz Rady Sołeckiej w Długopolu Dolnym


 Zarządzenie nr 0151/288/2008 z dnia 23.05.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum ul. Wojska Polskiego 12 a w granicach części działki nr 496 o pow. 45 m2 


 Zarządzenie nr 0151/287/2008 z dnia 23.05.2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 49


Zarządzenie nr 0151/286/2008 z dnia 21.05.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego (garaż) położonego w budynku nr 23 przy ul. Międzyleśnej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


 Zarządzenie nr 0151/285/2008 z dnia 21.05.2008 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej


Zarządzenie nr 0151/284/2008 z dnia 20.05.2008 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie nr 0151/283/2008 z dnia 20.05.2008 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/282/2008 z dnia 20.05.2008 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/281/2008 z dnia 19.05.2008 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielenia stypendium motywacyjnegodla uczniów pochodzenia romskiego w ramach realizacji projektu "Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich" w ramach wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


 Zarządzenie nr 0151/280/2008 z dnia 19.05.2008 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mostowicach, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 60/2, 70/12, 164/1


 Zarządzenie nr 0151/279/2008 z dnia 19.05.2008 w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia kontroli wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków


Zarządzenie nr 0151/278/2008 z dnia 19.05.2008 w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2008 r.


 Zarządzenie nr 0151/277/2008 z dnia 16.05.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008


 Zarządzenie nr 0151/276/2008 z dnia 16.05.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy udziału fizycznie niewydzielonego w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym położonym w Porębie 


Zarządzenie nr 0151/275/2008 z dnia 16.05.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach części działki nr 225 o powierzchni 0,48 ha z przeznaczeniem na cele rolne


 Zarządzenie nr 0151/274/2008 z dnia 16.05.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do dnia 31.12.2011 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wójtowice-Huta w granicach części działki nr 117/3 o powierzchni 12,83 ha z przeznaczeniem na cele rolne 


 Zarządzenie nr 0151/273/2008 z dnia 16.05.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do dnia 31.12.2011 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wójtowice-Huta w granicach działki nr 126 o powierzchni 3,93 ha z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie nr 0151/272/2008 z dnia 16.05.2008 w sprawie przekazania mienia Gminy Bystrzyca Kłodzka w administrację Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej oraz powołania składu komisji zdawczo-odbiorczej w w/w celu


 Zarządzenie nr 0151/271/2008 z dnia 17.05.2008 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej


 Zarządzenie nr 0151/270/2008 z dnia 14.05.2008 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na terenie wsi Gorzanów przy ul. Kłodzkiej w granicach działki nr 232 


 Zarządzenie nr 0151/269/2008 z dnia 14.05.2008 w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym 


 Zarządzenie nr 0151/268/2008 z dnia 14.05.2008 w sprawie sprzedaży lokalu nr 5 położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców ul. Tadeusza Kościuszki w Długopolu Zdrój oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


 Zarządzenie nr 0151/267/2008 z dnia 14.05.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 


 Zarządzenie nr 0151/266/2008 z dnia 14.05.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 


Zarządzenie nr 0151/265/2008 z dnia 14.05.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 


Zarządzenie nr 0151/264/2008 z dnia 14.05.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej 


 Zarządzenie nr 0151/263/2008 z dnia 14.05.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej 


 Zarządzenie nr 0151/262/2008 z dnia 14.05.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 


Zarządzenie nr 0151/261/2008 z dnia 14.05.2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wilkanowa, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 199/1


Zarządzenie nr 0151/260/2008 z dnia 14.05.2008 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 49


Zarządzenie nr 0151/259/2008 z dnia 12.05.2008 w sprawie upoważnienia do podpisywania faktur VAT


Zarządzenie nr 0151/258/2008 z dnia 09.05.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji


Zarządzenie nr 0151/257/2008 z dnia 09.05.2008 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655


Zarządzenie nr 0151/256/2008 z dnia 08.05.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151/255/2008 z dnia 08.05.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej


Zarządzenie nr 0151/254/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość rolną stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 311/2 o pow. 0,8320 ha


Zarządzenie nr 0151/253/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym w Lasówce w granicach działki nr 34


Zarządzenie nr 0151/252/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położonym na terenie wsi Wilkanów 


Zarządzenie nr 0151/251/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność gminy, położonych na terenie wsi Długopole Dolne w granicach części działek nr 4 i 303/1 o łącznej powierzchni 1,56 ha


Zarządzenie nr 0151/250/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Poręba w granicach działki nr 616 o powierzchni 0,40 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/249/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą  własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działek nr 165, 167 i 171 o łącznej powierzchni 2,9063 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/248/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach części działki nr 122 o powierzchni 0,80 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/247/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki nr 1019 o powierzchni 0,74 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/246/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Szklarka w granicach działek nr 55/3 i 56/3 o łącznej powierzchni 0,73 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/245/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 1207 o powierzchni 0,24 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/244/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 295/2 o powierzchni 0,32 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/243/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 969 o powierzchni 2,50 ha ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/242/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 26 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Pl. Wolności 3 i 4 na rzecz Usługi Gastronomiczne Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/241/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu pn. " Najbardziej zadbane sołectwo"


Zarządzenie nr 0151/240/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu pn. "Zadbaj o swoje środowisko"


Zarządzenie nr  0151/239/2008 z dnia 30.04.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008


Zarządzenie nr 0151/238/2008 z dnia 29.04.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Ponikwa w granicach działki nr 122 o powierzchni 0,22 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/237/2008 z dnia 29.04.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Urbanistyki i Planowania


Zarządzenie nr 0151/236/2008 z dnia 29.04.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym


Zarządzenie nr 0151/235/2008 z dnia 29.04.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działek nr 138, 140, 149 o łącznej powierzchni 2,5631 ha z przeznaczeniem na cele rolne  


Zarządzenie nr 0151/234/2008 z dnia 29.04.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość  stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 955 o powierzchni 25,54 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/233/2008 z dnia 29.04.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Młoty w granicach części działek nr 29, 54 o łącznej powierzchni 2,14 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/232/2008 z dnia 29.04.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Poniatów w granicach działek nr 20, 21/2, 22/2, 29/2, 31, 32, 33, 34, 35 o łącznej powierzchni 7,66 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/231/2008 z dnia 29.04.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr  przy 9 ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0151/230/2008 z dnia 29.04.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 12 przy ul. Pomiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0151/229/2008 z dnia 29.04.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 136 w Wilkanowie w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr  0151/228/2008 z dnia 29.04.2008 w sprawie przekazania do sprzedaży i ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży materiałów promocyjnych gminy


Zarządzenie nr 0151/227/2008 z dnia 25.04.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Poręba w granicach części działek nr 223/2, 223/3, 620, 589 o łącznej powierzchni 6,61 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/226/2008 z dnia 25.04.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 1240 o powierzchni 1,32 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/225/2008 z dnia 25.04.2008 w sprawie wydzierżawienia  części działki nr 641 o powierzchni 3 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Pl. Wolności 


Zarządzenie nr 0151/224/2008 z dnia 25.04.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość rolną stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach części działki nr 34 o pow. 0,50 ha


Zarządzenie nr 0151/223/2008 z dnia 25.04.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położona na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działki nr 152 o powierzchni 1,74 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/222/2008 z dnia 25.04.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do dnia 31.12.2013 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Kamienna w granicach części działki nr 51/2 o powierzchni 2,2082 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/221/2008 z dnia 25.04.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 955 o powierzchni 0,70 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/220/2008 z dnia 25.04.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość rolną stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Ponikwa w granicach części działki nr 8/3 o pow. 6,12 ha


Zarządzenie nr 0151/219/2008 z dnia 25.04.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość rolną stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Długopole Dolne w granicach części działki nr 55/9 o pow. 1,40 ha


Zarządzenie nr 0151/218/2008 z dnia 25.04.2008 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0151/52/2006 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 lutego 2006 r.


Zarządzenie nr 0151/217/2008 z dnia 25.04.2008 w sprawie uchylenia uchwały Nr 0151/5/98 Zarządu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05 listopada 1998 r.


Zarządzenie nr 0151/216/2008 z dnia 25.04.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 


Zarządzenie nr 0151/215/2008 z dnia 25.04.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei


Zarządzenie nr 0151/214/2008 z dnia 23.04.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 13 przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej  


Zarządzenie nr 0151/213/2008 z dnia 23.04.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego-pokoju nr 219 położonego w budynku nr 8 przy ul. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0151/212/2008 z dnia 23.04.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/5/2008


Zarządzenie nr 0151/211/2008 z dnia 18.04.2008 w sprawie realizacji projektu systemu informacji geograficznej


Zarządzenie nr 0151/210/2008 z dnia 18.04.2008 w sprawie elektronicznego obiegu dokumentów


Zarządzenie nr 0151/209/2008 z dnia 18.04.2008 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 (garażu) położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/208/2008 z dnia 18.04.2008 w sprawie sprzedaży lokalu nr 11 położonego w Porębie 50 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/207/2008 z dnia 18.04.2008 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej 5 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/206/2008 z dnia 18.04.2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej 22


Zarządzenie nr 0151/205/2008 z dnia 18.04.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym


Zarządzenie nr 0151/204/2008 z dnia 18.04.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Okrzei


Zarządzenie nr 0151/203/2008 z dnia 18.04.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 


Zarządzenie nr 0151/202/2008 z dnia 17.04.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WIiP/340/25/2008


Zarządzenie nr 0151/201/2008 z dnia 15.04.2008 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-262/2007 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 czerwca 2007 r. wprowadzającego politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym w zakresie ochrony danych osobowych


Zarządzenie nr  0151/200/2008 z dnia 14.04.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008


Zarządzenie nr  0151/199/2008 z dnia 14.04.2008 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy


Zarządzenie nr  0151/198/2008 z dnia 11.04.2008 w sprawie przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2008 r.


Zarządzenie nr 0151/197/2008 z dnia 11.04.2008 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu pn: "Zadbaj o swoje środowisko"


Zarządzenie nr  0151/196/2008 z dnia 11.04.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/4/2008 


Zarządzenie nr 0151/195/2008 z dnia 08.04.2008 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu pn: "Najbardziej zadbane sołectwo Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2008 r."


Zarządzenie nr 0151/194/2008 z dnia 08.04.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WIiP/340/22/2008


Zarządzenie nr 0151/193/2008 z dnia 08.04.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/3/2008


Zarządzenie nr 0151/192/2008 z dnia 08.04.2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/2/2008


Zarządzenie nr 0151/191/2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych położonych w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna przy ul. Kolejowej


Zarządzenie nr 0151/190/2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0151/40/2003 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 lutego 2003 r.


Zarządzenie nr 0151/189/2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy położoną na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 955 o powierzchni 0,50 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/188/2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Zabłocie w granicach działki nr 105 o powierzchni 1,27 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/187/2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Paszków w granicach części działek nr 22, 24, 34 o łącznej powierzchni 1,69 ha z przeznaczeniem na cele  rolne


Zarządzenie nr 0151/186/2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą  własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 176/1 o powierzchni 3,02 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/185/2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą  własność gminy, położoną na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 955 o powierzchni 0,40 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/184/2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą  własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów w granicach części działki nr 331 o powierzchni 0,45 ha z przeznaczeniem na cele rolne  


Zarządzenie nr 0151/183/2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą  własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 364/1 o powierzchni 0,19 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/182/2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów w granicach działki nr 138 o powierzchni 0,72 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/181/2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki nr 227/1 o powierzchni 0,11 ha z przeznaczeniem na cele rolne  


Zarządzenie nr 0151/180/2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 484 o powierzchni 0,73 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/179/2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat  na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 488/5 o łącznej powierzchni 2,08 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/178/2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 27 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Pl. Wolności na rzecz Przedsiębiorstwa Gastronomiczno Turystycznego i Handlowego


Zarządzenie nr 0151/177/2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość rolną stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 442/1 o pow. 2,40 ha


Zarządzenie nr 0151/176/2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość rolną stanowiąca własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 172 o pow. 0,85 ha


Zarządzenie nr 0151/175/2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze przeytargu ustnego nieograniczonego nieruchomość rolną stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach części działki nr 305 o pow. 1,75 ha


Zarządzenie nr 0151/174/2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Młynarskiej


Zarządzenie nr 0151/173/2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. T.Kościuszki


Zarządzenie nr 0151/172/2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie uchylenia zarządzeń Burmistrza dotyczących sprzedaży nieruchomości położonych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej


Zarządzenie nr 0151/171/2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie przesunięcia terminu płatności za wykup budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym


Zarządzenie nr 0151/170/2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/169/2008 z dnia 31.03.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008


Zarządzenie nr 0151/168/2008 z dnia 28.03.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008


Zarządzenie nr 0151/167/2008 z dnia 25.03.2008 w sprawie udzielenia pożyczki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/166/2008 z dnia 25.03.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Fn.340/1/08


Zarządzenie nr 0151/165/2008 z dnia 20.03.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki nr 219/1 o powierzchni 0,44 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/164/2008 z dnia 20.03.2008 w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej


Zarządzenie nr 0151/163/2008 z dnia 17.03.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Zabłocie w granicach części działki nr 28/3 o powierzchni 1,64 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/162/2008 z dnia 17.03.2008 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym w Starej Łomnicy  na rzecz najemcy


Zarządzenie nr 0151/161/2008 z dnia 17.03.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Pławnica w granicach działek nr 144/6 i 151 o łącznej powierzchni 2,45 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/160/2008 z dnia 17.03.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Kamienna w granicach działki nr 72 o powierzchni 3,26 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/159/2008 z dnia 17.03.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na  nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 311/3 o powierzchni 1,52 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/158/2008 z dnia 17.03.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Młoty w granicach działek nr 53, 57, 58, 59 i 60 o łącznej powierzchni 2,48 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/157/2008 z dnia 17.03.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działek nr 301/1, 327/8 i 232/1 o łącznej powierzchni 5,92 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/156/2008 z dnia 17.03.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 388/2 o powierzchni 0,54 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/155/2008 z dnia 17.03.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach części działki nr 34 o powierzchni 0,50 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/154/2008 z dnia 17.03.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą  własność gminy, położoną na terenie wsi Długopole Dolne w granicach części działki nr 55/9 o powierzchni 1,40 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/153/2008 z dnia 17.03.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Poręba w granicach działki nr 603 o powierzchni 0,96 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/152/2008 z dnia 17.03.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 224/2 o powierzchni 0,30 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/151/2008 z dnia 17.03.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Długopole Dolne w granicach części działek nr 55/9 i 303/1 o łącznej powierzchni 0,80 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/150/2008 z dnia 17.03.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki nr 308/1 o powierzchni 0,20 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/149/2008 z dnia 17.03.2008 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok


Zarządzenie nr 0151/148/2008 z dnia 12.03.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 3 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Kolejowej nr 179 B w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/147/2008 z dnia 12.03.2008 w sprawie udzielenia pożyczki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/146/2008 z dnia 11.03.2008 w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym


Zarządzenie nr 0151/145/2008 z dnia 11.03.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego - boks nr 20 (hala targowa) w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Strażackiej nr 13 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/144/2008 z dnia 11.03.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Kościelnej nr 31 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/143/2008 z dnia 07.03.2008 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne


Zarządzenie nr 0151/142/2008 z dnia 07.03.2008 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej 22 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców ul. Siennej w Bystrzycy Kłodzkiej  


Zarządzenie nr 0151/141/2008 z dnia 07.03.2008 w sprawie  przesunięcia terminu płatności należności za wykup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym 


Zarządzenie nr 0151/140/2008 z dnia 07.03.2008 w sprawie  wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą  własność gminy, położoną na terenie wsi Zabłocie w granicach części działki nr 44/5 o powierzchni 0,75 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/139/2008 z dnia 07.03.2008 w sprawie  wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki nr 204 o powierzchni 1,00 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/138/2008 z dnia 07.03.2008 w sprawie  wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Ponikwa w granicach części działki nr 8/3 o powierzchni 6,12 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/137/2008 z dnia 07.03.2008 w sprawie  wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Zalesie w granicach działek nr 39/2 i 46/3 o łącznej powierzchni 1,78 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/136/2008 z dnia 07.03.2008 w sprawie  wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość  stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 187 o powierzchni 0,50 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/135/2008 z dnia 07.03.2008 w sprawie  wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość  stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki nr 934 o powierzchni 0,59 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/134/2008 z dnia 07.03.2008 w sprawie  wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość  stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 170 o powierzchni 1,60 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/133/2008 z dnia 07.03.2008 w sprawie  wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość  stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Kamienna w granicach działki nr 87 o powierzchni 0,70 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/132/2008 z dnia 07.03.2008 w sprawie  wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działek nr 202 i 216 o łącznej powierzchni 0,50 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/131/2008 z dnia 07.03.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położona na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działki  nr 1038 o powierzchni 4,25 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/130/2008 z dnia 07.03.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położona na terenie wsi Zabłocie w granicach działki  nr 110/1 o powierzchni 1,77 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/129/2008 z dnia 07.03.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położona na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działki  nr 173/1 o powierzchni 1,57 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/128/2008 z dnia 07.03.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położona na terenie wsi Idzików w granicach działki  nr 156/1 o powierzchni 1,20 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/127/2008 z dnia 07.03.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Pławnica w granicach działek nr 454/1, 451 i 452 o łącznej powierzchni 2,42 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/126/2008 z dnia 07.03.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położona na terenie wsi Pławnica w granicach działki  nr 454/1 o powierzchni 0,50 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/125/2008 z dnia 07.03.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Pławnica w granicach działek nr 488/5 i 488/6 o łacznej powierzchni 1,80 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/124/2008 z dnia 07.03.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach części działki nr 86 o powierzchni 0,58 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/123/2008 z dnia 07.03.2008 w sprawie opłat cmentarnych związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/122/2008 z dnia 06.03.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Kamienna w granicach działki nr 80 o powierzchni 1,00 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/121/2008 z dnia 06.03.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów w granicach części działki nr 839/2 o powierzchni 0,03 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/120/2008 z dnia 06.03.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów w granicach działki nr 426/1 o powierzchni 0,38 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/119/2008 z dnia 06.03.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Szczawina w granicach części działki nr 63 o powierzchni 0,73 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/118/2008 z dnia 06.03.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki nr 31/1 o powierzchni 2,78 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/117/2008 z dnia 06.03.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach części działki nr 35 o powierzchni 1,6594 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/116/2008 z dnia 06.03.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/2/U/2008


Zarządzenie nr 0151/115/2008 z dnia 03.03.2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka na sprzedaż lokalu nr 11 położonego w Porębie 50


Zarządzenie nr 0151/114/2008 z dnia 03.03.2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka na sprzedaż lokalu nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 12 a 


Zarządzenie nr 0151/113/2008 z dnia 03.03.2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 (garażu) położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej w granicach działki nr 49/6 Obręb Zacisze


Zarządzenie nr 0151/112/2008 z dnia 03.03.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. T. Kościuszki


Zarządzenie nr 0151/111/2008 z dnia 29.02.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku


Zarządzenie nr 0151/110/2008 z dnia 28.02.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 9 położonego w budynku nr 20 przy ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0151/109/2008 z dnia 27.02.2008 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na wykonanie prac geodezyjnych i wycen nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/108/2008 z dnia 26.02.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/1/2008


Zarządzenie nr 0151/107/2008 z dnia 25.02.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WIiP/340/18/2008


Zarządzenie nr 0151/106/2008 z dnia 21.02.2008 w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym


Zarządzenie nr 0151/105/2008 z dnia 21.02.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa


Zarządzenie nr 0151/104/2008 z dnia 21.02.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0151/103/2008 z dnia 21.02.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Świerczewskiego


Zarządzenie nr 0151/102/2008 z dnia 19.02.2008 w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży monografii "Bystrzyca Kłodzka. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków"


Zarządzenie nr 0151/101/2008 z dnia 08.02.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy  lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej


Zarządzenie nr 0151/100/2008 z dnia 08.02.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy  lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0151/99/2008 z dnia 08.02.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy  lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0151/98/2008 z dnia 08.02.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wyszkach


Zarządzenie nr 0151/97/2008 z dnia 08.02.2008 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/493/2007 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego  położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej


Zarządzenie nr 0151/96/2008 z dnia 08.02.2008 w sprawie przekazania lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 2 przy  Małym Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/95/2008 z dnia 07.02.2008 w sprawie uchylenia zarzadzenia Nr 0151/52/2008 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 stycznia 2008 r.


Zarządzenie nr 0151/94/2008 z dnia 07.02.2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym w Lasówce w granicach działki nr 34 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/93/2008 z dnia 07.02.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach części działki nr 305 o powierzchni 1,75 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/92/2008 z dnia 07.02.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego do mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości rolnych stanowiących własność  gminy, położonych na terenie wsi Pławnica w granicach działek nr 311/2 o pow. 0,8320 ha i część 447/1 o pow. 0,44 ha


Zarządzenie nr 0151/91/2008 z dnia 07.02.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 769 o powierzchni 5,00 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/90/2008 z dnia 07.02.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 392/11 o powierzchni 0,78 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/89/2008  z dnia 07.02.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działek nr 197 i 199 o łącznej powierzchni 2,4499 ha z przeznaczeniem na cele rolne  


Zarządzenie nr 0151/88/2008 z dnia 07.02.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 442/1 o powierzchni 2,40 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/87/2008 z dnia 07.02.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 172 o powierzchni 0,85 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/86/2008 z dnia 07.02.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 156/1 o powierzchni 2,00 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/85/2008 z dnia 07.02.2008 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na składowanie opału położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum ul. Sienkiewicza w granicach działki nr 488/2 o powierzchni 32,25 m2


Zarządzenie nr 0151/84/2008 z dnia 07.02.2008 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na komórkę do składowania opału położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum ul. Zamenhofa w granicach działki nr 1298/4 o pow. 12 m2


Zarządzenie nr 0151/83/2008 z dnia 07.02.2008 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na zorganizowanie placu manewrowego położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach działki nr 46 i na terenie wsi Stara Bystrzyca w granicach działki 231/1 o łącznej powierzchni 0,30 ha


Zarządzenie nr 0151/82/2008 z dnia 07.02.2008 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na parking samochodowy położony w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego w granicach działki nr 178 o pow. 800 m2


Zarządzenie nr 0151/81/2008 z dnia 07.02.2008 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne położonego w Międzygórzu w granicach działki nr 147 o pow. 0,94 ha


Zarządzenie nr 0151/80/2008 z dnia 07.02.2008 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego mającego na celu przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2008 roku w zakresie prowadzenia Banku Żywności i magazynu rzeczy używanych dla potrzebujących mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/79/2008 z dnia 06.02.2008 w sprawie powołania Komisji do przyjęcia - przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Międzygórzu przy ul. Śnieżnej 3 


Zarządzenie nr 0151/78/2008 z dnia 06.02.2008 w sprawie przekazania w administrację na rzecz Zarządu Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej nieruchomości zabudowanej położonej w Międzygórzu przy ul. Śnieżnej 3


Zarządzenie nr 0151/77/2008 z dnia 06.02.2008 w sprawie przyjęcia w użyczenie od Starosty Powiatu Kłodzkiego nieruchomości zabudowanej położonej w Międzygórzu przy ul. Śnieżnej 3


Zarządzenie nr 0151/76/2008 z dnia 05.02.2008 w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia standartów organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151/75/2008 z dnia 05.02.2008 w sprawie przeniesienia praw własności nieruchomości, na których usytuowane są stacje elektroenergetyczne


Zarządzenie nr 0151/74/2008 z dnia 01.02.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WIiP/240/11/2008


Zarządzenie nr 0151/73/2008 z dnia 30.01.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości rolnych stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działek nr 134/1 o pow. 1,97 ha, 155/1 o pow. 0,91 ha, 659/2 o pow. 1,49 ha i 751 o pow. 2,50 ha


Zarządzenie nr 0151/72/2008 z dnia 30.01.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działek nr 340/2, 345/10 i 345/12 o łącznej powierzchni 5,28 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/71/2008 z dnia 30.01.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wyszki w granicach części działki nr 300/1 o powierzchni 0,20 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/70/2008 z dnia 30.01.2008 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową


Zarządzenie nr 0151/69/2008 z dnia 30.01.2008 w sprawie powołania komisji


Zarządzenie nr 0151/68/2008 z dnia 29.01.2008 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową


Zarządzenie nr 0151/67/2008 z dnia 29.01.2008 w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży monografii "Bystrzyca Kłodzka. zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków" 


Zarządzenie nr 0151/66/2008 z dnia 24.01.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości rolnych stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Poręba w granicach części działek nr 610 o powierzchni 4,08 ha i 496/2 o powierzchni 2,7467 ha


Zarządzenie nr 0151/65/2008 z dnia 24.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Kamienna w granicach części działki nr 23/1 o powierzchni 1,00 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/64/2008 z dnia 24.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 455 o powierzchni 0,83 ha z przeznaczeniem nacele rolne


Zarządzenie nr 0151/63/2008 z dnia 24.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 180/1 o powierzchni 1,20 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/62/2008 z dnia 24.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stara Łomnica w granicach części działki 1158 o powierzchni 1,00 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/61/2008 z dnia 24.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 251 o powierzchni 0,71 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/60/2008 z dnia 24.01.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Idzików w granicach działek nr 168/4 i 198 o łącznej powierzchni 1,16 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/59/2008 z dnia 24.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Ponikwa w granicach części działki nr 8/3 o powierzchni 4,06 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/58/2008 z dnia 24.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Kamienna w granicach działki nr 22 o powierzchni 0,46 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/57/2008 z dnia 24.01.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Poręba w granicach działki nr 149 o powierzchni 0,18 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/56/2008 z dnia 24.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 955 o powierzchni 1,10 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/55/2008 z dnia 24.01.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stara Łomnica w granicach części działki nr 1041 o powierzchni 0,32 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/54/2008 z dnia 24.01.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach części działki nr 170 o powierzchni 0,97 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/53/2008 z dnia 24.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Wilkanów w granicach działek nr 56/1 i 408 o łącznej powierzchni 2,55 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/52/2008 z dnia 24.01.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku nr 2 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0151/51/2008 z dnia 24.01.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego-garaż nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Kościelnej nr 4 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151/50/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum  w granicach części działki nr 43 o powierzchni 600 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy


Zarządzenie nr 0151/49/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach części działki nr 180/3 o powierzchni 4,09 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/48/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/47/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 


Zarządzenie nr 0151/46/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 


Zarządzenie nr 0151/45/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej


Zarządzenie nr 0151/44/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 6 (garażu) położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej w granicach działki nr 49/6 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0151/43/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 


Zarządzenie nr 0151/42/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej  


Zarządzenie nr 0151/41/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej  


Zarządzenie nr 0151/40/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 


Zarządzenie nr 0151/39/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 


Zarządzenie nr 0151/38/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Bocznej


Zarządzenie nr 0151/37/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stara Łomnica  w granicach części działki nr 868/1 o powierzchni 0,60 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/36/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Starkówek w granicach części działki nr 42/2 o powierzchni 1,56 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/35/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 1024 o powierzchni 1,20 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/34/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 360 o powierzchni 1,00 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/33/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 226/1 o powierzchni 4,00 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/32/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki nr 252 o powierzchni 0,80 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/31/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Młoty w granicach części działek nr 82/1 i 83 o łącznej powierzchni 7,07 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/30/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 56/2 o powierzchni 0,97 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/29/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działek nr 251 i 252 o łącznej powierzchni 0,80 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/28/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Poręba w granicach części działki nr 589 o powierzchni 1,00 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/27/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 311/6 o powierzchni 0,80 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/26/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 1-go roku części nieruchomości zabudowanej murem oporowym stanowiącym własność gminy na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. 1-go Maja w granicach części działki nr 439 z przeznaczeniem na umieszczenie tablicy reklamowej o pow. 2 m2


Zarządzenie nr 0151/25/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 479 o powierzchni 0,60 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/24/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 1243 o powierzchni 0,70 ha z przeznaczeniem  na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/23/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Międzygórze w granicach działki nr 131/6 o powierzchni 0,28 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/22/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 403/2 o powierzchni 0,90 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/21/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach działki nr 1335/2 o powierzchni 1140 m2 z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/20/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działki nr 1114 o powierzchni 1,20 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/19/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 43 o powierzchni 400 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy


Zarządzenie nr 0151/18/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Starkówek w granicach części działki nr 19/1 o powierzchni 0,50 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/17/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Idzików w granicach działek nr 368/4 i 368/5 o łącznej powierzchni 0,38 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/16/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 200 o powierzchni 0,84 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/15/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 190/2 o powierzchni 0,97 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/14/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 224/2 o powierzchni 1,20 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/13/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach działki nr  326 o powierzchni 0,10 ha z przeznaczeniwem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/12/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 1024 o powierzchni 2,31 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/11/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 566 o powierzchni 310 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy


Zarządzenie nr 0151/10/2008 z dnia 14.01.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Zabłocie w granicach części działek nr 25 i 57/2 o łącznej powierzchni 1,20 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0151/9/2008 z dnia 14.01.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/1/2008


Zarządzenie nr 0151/8/2008 z dnia 11.01.2008 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2008 r.


Zarządzenie nr 0151/7/2008 z dnia 10.01.2008 w sprawie udzielenia pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151/6/2008 z dnia 08.01.2008 w sprawie otwarego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2008 roku z zakresu pomocy rzeczowej pn.:"Prowadzenie Banku Żywności i magazynu rzeczy używanych dla potrzebujących mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka"


Zarządzenie nr 0151/5/2008 z dnia 08.01.2008 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2008 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.:"Rehabilitacja kobiet po mastektomii"


Zarządzenie nr 0151/4/2008 z dnia 07.01.2008 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert cenowych na zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek


Zarządzenie nr 0151/3/2008 z dnia 07.01.2008 w sprawie powołania Komisji do wydzielenia dokumentacji kategorii "B" przeznaczonej na makulaturę


Zarządzenie nr 0151/2/2008 z dnia 04.01.2008 w sprawie układu wykonawczego na rok 2008


Zarządzenie nr 0151/1/2008 z dnia 02.01.2008 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/552/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. odnośnie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 49

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia 2008 r. od nr 1 do nr 102
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:10.05.2018 14:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:15.06.2018 13:27