Zarządzenie nr 0151-524/2008 z dnia 01.12.2008 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mostowicach, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 60/2, 70/12, 164/1
Zarządzenie nr 0151-525/2008 z dnia 03.12.2008 w sprawie sprzedaży działki nr 51/4 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu
Zarządzenie nr 0151-526/2008 z dnia 03.12.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-527/2008 z dnia 03.12.2008 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
Zarządzenie nr 0151-528/2008 z dnia 04.12.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Kościelnej nr 1 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 0151-529/2008 z dnia 04.12.2008 w sprawie sprzedaży działek nr 566/11, 566/12, 566/13, 566/14, 566/15, 566/16, 566/17, 566/18 położonych w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum z przeznaczeniem pod zabudowę garaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do osób posiadających umowy najmu na garaże i dzierżawcami gruntów pod garażami w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej 11 (była baza ZBK)
Zarządzenie nr 0151-530/2008 z dnia 04.12.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Szklarka w granicach części działki nr 2 o powierzchni 0,28 ha z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-531/2008 z dnia 04.12.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działek nr 172 i 173 o łącznej powierzchni 1,3986 ha z przeznaczeniem na cele rolne
Zarządzenie nr 0151-532/2008 z dnia 04.12.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości  stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Wyszki w granicach działek nr 25, 143/2, 144, 145 o łącznej powierzchni 0,65 ha z przeznaczeniem na cele rolne
Zarządzenie nr 0151-533/2008 z dnia 04.12.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działki nr 48 o powierzchni 0,3494 ha z przeznaczeniem na cele rolne
Zarządzenie nr 0151-534/2008 z dnia 08.12.2008 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert cenowych na zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
Zarządzenie nr 0151-535/2008 z dnia 09.12.2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 Zarządzenie nr 0151-536/2008 z dnia 10.12.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Floriańskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
 Zarządzenie nr 0151-537/2008 z dnia 10.12.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-538/2008 z dnia 10.12.2008 w sprawie sprzedaży działki nr 58/39 położonej w Białej Wodzie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy pensjonatowej oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu
Zarządzenie nr 0151-539/2008 z dnia 10.12.2008 w sprawie sprzedaży działki nr 58/40 położonej w Białej Wodzie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy pensjonatowej oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu
Zarządzenie nr 0151-540/2008 z dnia 10.12.2008 w sprawie sprzedaży działki nr 58/41 położonej w Białej Wodzie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy pensjonatowej oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu
Zarządzenie nr 0151-541/2008 z dnia 10.12.2008 w sprawie sprzedaży działki nr 58/42 położonej w Białej Wodzie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy pensjonatowej oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu
Zarządzenie nr 0151-542/2008 z dnia 10.12.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 405 o powierzchni 1,50 ha z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-543/2008 z dnia 11.12.2008 w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego oraz regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej
Zarządzenie nr 0151-544/2008 z dnia 12.12.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Or. 3410-3/2008 oraz określenia organizacji i trybu pracy Komisji
Zarządzenie nr 0151-545/2008 z dnia 17.12.2008 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy
Zarządzenie nr 0151-546/2008 z dnia 17.12.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-547/2008 z dnia 18.12.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie nr 0151-548/2008 z dnia 22.12.2008 w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Długopolu Dolnym
Zarządzenie nr 0151-549/2008 z dnia 23.12.2008 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1332/1 o pow. 12,00 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-550/2008 z dnia 23.12.2008 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawione grunty oraz najem lokali użytkowych (garaż) położonych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie nr 0151-551/2008 z dnia 23.12.2008 w sprawie stawek czynszu za najem lokali i dzierżawę gruntów położonych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka stanowiących własność gminy Bystrzyca Kłodzka administrowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Zarządzenie nr 0151-552/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkanego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-553/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkanego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-554/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkanego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Młynarskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-555/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/285/2006 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 sierpnia 2006 r.
Zarządzenie nr 0151-556/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/59/2006 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia  29 grudnia  2006 r.
Zarządzenie nr 0151-557/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/173/2008 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 02 kwietnia 2008 r.
Zarządzenie nr 0151-558/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/347/2008 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 14 lipca 2008 r.
Zarządzenie nr 0151-559/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/284/2006 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 sierpnia 2006 r.
Zarządzenie nr 0151-560/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2008 roku
Zarządzenie nr 0151-561/2008 z dnia 31.12.2008 w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej
Zarządzenie nr 0151-562/2008 z dnia 31.12.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - grudzień 2008
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:15.12.2008 23:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:02.08.2010 12:55