Zarządzenie nr 0151-485/2008
z dnia 06.11.2008 w sprawie sprzedaży działek nr 387/16, 387/17, 387/18, 387/19, 387/20, 387/21, 387/22, 387/23, 387/24, 387/25, 387/26, 387/27 położonych w Bystrzycy Kłodzkiej  obręb Centrum z przeznaczeniem pod zabudowę  garaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do osób posiadających umowy najmu na garaże i dzierżawcami gruntów pod garażami w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej 11 (była baza ZBK)
Zarządzenie nr 0151-486/2008 z dnia 06.11.2008 w sprawie konkursu na dyrektora Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej
Zarządzenie nr 0151-487/2008 z dnia 06.11.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej
Zarządzenie nr 0151-488/2008 z dnia 06.11.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko sekretarki w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Zarządzenie nr 0151-489/2008 z dnia 06.11.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji
Zarządzenie nr 0151-490/2008 z dnia 06.11.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-491/2008 z dnia 06.11.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Marii Curie Skłodowskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-492/2008 z dnia 06.11.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-493/2008 z dnia 06.11.2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Starej Bystrzycy przy ul. Bystrzyckiej w granicach działki nr 226/1 w drodze rokowań
Zarządzenie nr 0151-494/2008 z dnia 12.11.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Starej Łomnicy, gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie nr 0151-495/2008 z dnia 12.11.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym
Zarządzenie nr 0151-496/2008 z dnia 12.11.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przeprowadzenia przetargu
Zarządzenie nr 0151-497/2008 z dnia 13.11.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego-boks nr 6 (hala targowa) w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Strażackiej nr 13 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 0151-498/2008 z dnia 13.11.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy Placu Wolnosci nr 20 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 0151-499/2008 z dnia 13.11.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów w granicach działki  nr 902 o pow. 1,44 ha
Zarządzenie nr 0151-500/2008 z dnia 13.11.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działek nr 32 i 31/1 o łącznej powierzchni 1,55 ha z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-501/2008 z dnia 13.11.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Gorzanów w granicach działek nr 1101/1 i 1102/1 o łącznej powierzxchni 1,91 ha
Zarządzenie nr 0151-502/2008 z dnia 13.11.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzikóww granicach działałki nr 23/3 o powierzchni 0,74 ha z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-503/2008 z dnia 13.11.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach  części działałki nr 45 o powierzchni 1,20 ha z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-504/2008 z dnia 13.11.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Poręba w granicach działek nr 551 i 503/3 o łącznej powierzchni 0,62 ha z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-505/2008 z dnia 13.11.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Wilkanów w granicach części działek nr 56/1 i 56/2 o łącznej powierzchni 2,15 ha z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-506/2008 z dnia 13.11.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 349/4 o powierzchni 1,05 ha z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-507/2008 z dnia 13.11.2008 w sprawie sprzedaży działki nr 141 położonej na terenie wsi Idzików w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu
Zarządzenie nr 0151-508/2008 z dnia 13.11.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 6 położonego w budynku nr 20 przy ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie nr 0151-509/2008 z dnia 17.11.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego
Zarządzenie nr 0151-510/2008 z dnia 17.11.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Planowania
Zarządzenie nr 0151-511/2008 z dnia 18.11.2008 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Lasówka i Mostowice
Zarządzenie nr 0151-512/2008 z dnia 26.11.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-513/2008 z dnia 26.11.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-514/2008 z dnia 26.11.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu  mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-515/2008 z dnia 26.11.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu  mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-516/2008 z dnia 26.11.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu  mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul.  Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-517/2008 z dnia 26.11.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu  mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamemfoha  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-518/2008 z dnia 26.11.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu  mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie nr 0151-519/2008 z dnia 26.11.2008 w sprawie sprzedaży działki nr 51/1 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu
Zarządzenie nr 0151-520/2008 z dnia 26.11.2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Długopolu Zdroju w granicach działki nr 82/1
Zarządzenie nr 0151-521/2008 z dnia 26.11.2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działek nr 66/2, 81 i 82/2
Zarządzenie nr 0151-522/2008 z dnia 28.11.2008 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 3
Zarządzenie nr 0151-523/2008 z dnia 28.11.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenia - listopad 2008 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:14.11.2008 18:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:11.12.2008 12:00