Zarządzenie Nr 0151-454/2008 z dnia 01.10.2008 w sprawie umowy najmu na lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położony na terenie wsi Gorzanów w granicach działki nr 753 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-455/2008 z dnia 01.10.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 307/1 o powierzchni 0,70 ha z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-456/2008 z dnia 02.10.2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 49 w granicach działki nr 438(AM 5) w drodze rokowań ograniczonych
Zarządzenie Nr 0151-457/2008 z dnia 03.10.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/75/2008
Zarządzenie Nr 0151-458/2008 z dnia 03.10.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 200/1 o powierzchni 1,00 ha z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-459/2008 z dnia 07.10.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-460/2008 z dnia 07.10.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-461/2008 z dnia 07.10.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-462/2008 z dnia 07.10.2008 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej 6 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie Nr 0151-463/2008 z dnia 07.10.2008 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 60, stanowiącej własność gminy położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
Zarządzenie Nr 0151-464/2008 z dnia 08.10.2008 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy
Zarządzenie Nr 0151-465/2008 z dnia 13.10.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego-boks nr 21 (hala targowa) w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie Nr 0151-466/2008 z dnia 14.10.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
Zarządzenie Nr 0151-467/2008 z dnia 14.10.2008 w sprawie sprzedaży działki nr 58/29 położonej w Białej Wodzie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu
Zarządzenie Nr 0151-468/2008 z dnia 14.10.2008 w sprawie wydzielenia stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoisk handlowych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0151-469/2008 z dnia 14.10.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość rolną stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Poniatów w granicach działki nr 83 o pow. 1,25 ha
Zarządzenie Nr 0151-470/2008 z dnia 17.10.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/14/2008
Zarządzenie Nr 0151-471/2008
z dnia 20.10.2008 w sprawie dopuszczalnych form organizowania transportu do szkół
Zarządzenie Nr 0151-472/2008 z dnia 20.10.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wilkanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
Zarządzenie Nr 0151-473/2008 z dnia 21.10.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/15/2008
Zarządzenie Nr 0151-474/2008 z dnia 23.10.2008 w sprawie powołania Komisji odbiorczej dla robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Bystrzycy Kłodzkiej, realizowanych w ramach programu "Moje Boisko-ORLIK 2012"
Zarządzenie Nr 0151-475/2008 z dnia 23.10.2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej w granicach działki nr 90 położonej na terenie wsi Poniatów
Zarządzenie Nr 0151-476/2008 z dnia 23.10.2008 w sprawie wydzielenia stanowiska handlowego oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoiska handlowego położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0151-477/2008 z dnia 23.10.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Poniatów w granicach działek nr 19 i 89 o łącznej powierzchni 0,12 ha z przeznaczeniem na cele rolne
Zarządzenie Nr 0151-478/2008 z dnia 23.10.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność gminy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 49 o pow. 0,6047 ha, 50 o pow. 0,1820 ha, 132 o pow. 1,6831 ha, 133 o pow. 1,0576 ha
Zarządzenie Nr 0151-479/2008 z dnia 23.10.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 462/3 o powierzchni 0,27 ha z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
Zarządzenie Nr 0151-480/2008 z dnia 23.10.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka, obręb Centrum w granicach działki nr 1104/9 o powierzchni 82 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
Zarządzenie Nr 0151-481/2008 z dnia 23.10.2008 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Mielnik w granicach działki nr 10
Zarządzenie Nr 0151-482/2008 z dnia 28.10.2008 w sprawie ustalenia zasad jednorazowego nieodpłatnego przydziału drewna pochodzącego z lasów gminnych
Zarządzenie Nr 0151-483/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 0151-484/2008 z dnia 31.10.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - październik 2008
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:17.10.2008 22:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:27.11.2008 14:22