Zarządzenie Nr 0151-414/2008
z dnia 04.09.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 1 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 0151-415/2008 z dnia 04.09.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-416/2008 z dnia 04.09.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-417/2008 z dnia 04.09.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-418/2008 z dnia 04.09.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-419/2008 z dnia 04.09.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Starej Łomnicy  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-420/2008 z dnia 04.09.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 8  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-421/2008 z dnia 04.09.2008 w sprawie odwołania sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mostowicach, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 60/2, 70/12, 164/1
Zarządzenie Nr 0151-422/2008 z dnia 08.09.2008 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia odbioru ostatecznego remontu drogi transportu rolnego Szczawina - Stara Łomnica, przez Kolonię Szychów
Zarządzenie Nr 0151-423/2008 z dnia 09.09.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej we wsi Marianówka, gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0151-424/2008 z dnia 11.09.2008 w sprawie
Zarządzenie Nr 0151-425/2008 z dnia 11.09.2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wilkanowa, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 654
Zarządzenie Nr 0151-426/2008 z dnia 11.09.2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wilkanowa, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 655/5
Zarządzenie Nr 0151-427/2008 z dnia 11.09.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej i nagradzającej prace w konkursie "Wspomnienia moich dziadków" organizowanych w ramach Europejskich Dni  Dziedzictwa
Zarządzenie Nr 0151-428/2008 z dnia 12.09.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-429/2008 z dnia 12.09.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-430/2008 z dnia 12.09.2008 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/292/2008 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei
Zarządzenie Nr 0151-431/2008 z dnia 12.09.2008 w sprawie sprzedaży działki nr 53/28 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu
Zarządzenie Nr 0151-432/2008 z dnia 12.09.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców budynku położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siemiradzkiego 2 nieruchomość stanowiącą własność gminy, położną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 657 o pow. 36 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
Zarządzenie Nr 0151-433/2008 z dnia 16.09.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/70/2008
Zarządzenie Nr 0151-434/2008 z dnia 17.09.2008 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej
Zarządzenie Nr 0151-435/2008 z dnia 18.09.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/72/2008
Zarządzenie Nr 0151-436/2008 z dnia 19.09.2008 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania klęsk żywiołowych objętych dotacją z rezerw  celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu w 2007 roku
Zarządzenie Nr 0151-437/2008 z dnia 19.09.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/13/2008
Zarządzenie Nr 0151-438/2008 z dnia 19.09.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość rolną stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 871/1 o pow. 0,69 ha
Zarządzenie Nr 0151-439/2008 z dnia 19.09.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość rolną stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Poręba w granicach części działki nr 589 o pow. 2,76 ha
Zarządzenie Nr 0151-440/2008 z dnia 19.09.2008 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolne stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 19 o pow. 0,59 ha, 68 o pow. 0,44 ha
Zarządzenie Nr 0151-441/2008 z dnia 23.09.2008 w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej
Zarządzenie Nr 0151-442/2008 z dnia 23.09.2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Starej Bystrzycy przy ul. Bystrzyckiej
Zarządzenie Nr 0151-443/2008 z dnia 23.09.2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej w granicach działek nr 1094 i 1095 w drodze rokowań
Zarządzenie Nr 0151-444/2008 z dnia 23.09.2008 w sprawie sprzedaży działki nr 831 położonej w Gorzanowie w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu
Zarządzenie Nr 0151-445/2008 z dnia 23.09.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Łomnicy, gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0151-446/2008 z dnia 25.09.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Kościelnej nr 10 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie Nr 0151-447/2008 z dnia 25.09.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Rycerskiej nr 10 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie Nr 0151-448/2008 z dnia 26.09.2008 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej
Zarządzenie Nr 0151-449/2008 z dnia 26.09.2008 w sprawie dzierżawy zamiennej gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych na terenie wsi Gorzanów Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-450/2008 z dnia 30.09.2008 w sprawie środków ochrony indywidualnej, przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie i konserwację odzieży ochronnej
Zarządzenie Nr 0151-451/2008 z dnia 30.09.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego "Zakup mikrobusu 9-ioosobowego do przewozu osób niepełnosprawnych" Or. 3410-2/2008 oraz określenia organizacji i trybu pracy Komisji
Zarządzenie Nr 0151-452/2008 z dnia 30.09.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie Nr 0151-453/2008 z dnia 30.09.2008 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151-379/2008 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej w celu przekazania i przejęcia majątku i dokumentacji zakładu budżetowego pn "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej w likwidacji"

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - wrzesień 2008 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:09.09.2008 12:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:16.12.2008 09:02