Zarządzenie Nr 0151-346/2008 z dnia 01.07.2008 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 649 o powierzchni 19 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Rycerska na rzecz P.H.U. Kawiarnia Muzealna Bystrzyca Kłodzka, ul. Rycerska 5/1
Zarządzenie Nr 0151-347/2008 z dnia 14.07.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-348/2008 z dnia 14.07.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-349/2008 z dnia 14.07.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-350/2008 z dnia 14.07.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Floriańskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-351/2008 z dnia 14.07.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-352/2008 z dnia 14.07.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-353/2008 z dnia 14.07.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-354/2008 z dnia 14.07.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-355/2008 z dnia 14.07.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-356/2008 z dnia 14.07.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-357/2008 z dnia 14.07.2008 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0151/473/2007 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 13 listopada 2007 r.
Zarządzenie Nr 0151-358/2008 z dnia 14.07.2008 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. Wdrażania i Monitoringu "Strategii Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2008 - 2015"
Zarządzenie Nr 0151-359/2008 z dnia 14.07.2008 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku nr 12 przy ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 0151-360/2008 z dnia 14.07.2008 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/31/2007 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 stycznia 2007 r.
Zarządzenie Nr 0151-361/2008 z dnia 15.07.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego ZWIK/340/1/2008
Zarządzenie Nr 0151-362/2008 z dnia 16.07.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/50/2008
Zarządzenie Nr 0151-363/2008 z dnia 16.07.2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działek nr 66/2, 81 i 82/2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu
Zarządzenie Nr 0151-364/2008 z dnia 16.07.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Poniatów w granicach działek nr 25, 26, 27, 34, 35, 36, 83 o łącznej powierzchni 4,45 ha z przeznaczeniem na cele rolne
Zarządzenie Nr 0151-365/2008 z dnia 16.07.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Idzików w granicach części działki  nr 22 o powierzchni 3,64 ha z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-366/2008 z dnia 16.07.2008 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki  nr  1200/2, 1202 i 1203 o łącznej powierzchni 0,81 ha z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-367/2008 z dnia 16.07.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów w granicach części działki nr 337 o powierzchni 1,00 ha z przeznaczeniem na cele rolne
Zarządzenie Nr 0151-368/2008 z dnia 16.07.2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działek nr 167 i 171 o łącznej powierzchni 1,1359 ha z przeznaczeniem na cele rolne
Zarządzenie Nr 0151-369/2008 z dnia 25.07.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/10/2008
Zarządzenie Nr 0151-370/2008 z dnia 25.07.2008 w sprawie sprzedaży lokalu nr 4 położonego w Starej Łomnicy 95A w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Starej Łomnicy oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu
Zarządzenie Nr 0151-371/2008 z dnia 25.07.2008 w sprawie sprzedaży lokalu nr 3 położonego w Starej Łomnicy 95A w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Starej Łomnicy oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu
Zarządzenie Nr 0151-372/2008 z dnia 25.07.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-373/2008 z dnia 25.07.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Tadeusza Kościuszki Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-374/2008 z dnia 25.07.2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 11 położonego w Porębie 50
Zarządzenie Nr 0151-375/2008 z dnia 25.07.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki nr 82/1 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-376/2008 z dnia 25.07.2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Długopolu Zdroju w granicach działki nr 82/1 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu
Zarządzenie Nr 0151-377/2008 z dnia 29.07.2008 w sprawie oddania w administrację nieruchomość stanowiącą własność gminy Bystrzyca Kłodzka położoną w obrębie Piotrowice w granicach działki nr 29 o pow. 1,10 ha na rzecz Rady Sołeckiej w Piotrowicach
Zarządzenie Nr 0151-378/2008 z dnia 29.07.2008 w sprawie przepisów wewnetrznych regulujących gospodarkę finansową
Zarządzenie Nr 0151-379/2008 z dnia 30.07.2008 w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej w celu przekazania i przejęcia majątku i dokumentacji zakładu budżetowego pn: "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej w likwidacji"
Zarządzenie Nr 0151-380/2008 z dnia 31.07.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - lipiec 2008 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:10.07.2008 11:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.07.2008
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:04.09.2008 09:48