Zarządzenie Nr 0151-519/2009 z dnia  03.11.2009 w sprawie ustalenia normy zużycia w samochodzie służbowym Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Zarządzenie Nr 0151-520/2009 z dnia  03.11.2009 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 7 położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 0151-521/2009 z dnia 03.11.2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (ruiny) położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 42/1 


Zarządzenie Nr 0151-522/2009 z dnia  04.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości  gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Zabłocie w granicach działki nr 46 oraz nieruchomości niezabudowanej położonej w Starej Bystrzycy, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 231/1 i 231/5


Zarządzenie Nr 0151-523/2009 z dnia  05.11.2009 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora ds. remontów w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  


Zarządzenie Nr 0151-524/2009 z dnia  06.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Szpitalnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-525/2009 z dnia  06.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-526/2009 z dnia  06.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-527/2009 z dnia  06.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-528/2009 z dnia  06.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-529/2009 z dnia  06.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-530/2009 z dnia  06.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-531/2009 z dnia  06.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-532/2009 z dnia  06.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Dolnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-533/2009 z dnia  06.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-534/2009 z dnia  06.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-535/2009 z dnia  06.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-536/2009 z dnia  06.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-537/2009 z dnia  06.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-538/2009 z dnia  06.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednolokalowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa


Zarządzenie Nr 0151-539/2009 z dnia 06.11.2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działek nr 1124 i 1126 o łącznej powierzchni 1,90 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Nowy Waliszów, gmina Bystrzyca Kłodzka 


Zarządzenie Nr 0151-540/2009 z dnia 06.11.2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Młoty w granicach działki nr 83 o powierzchni 3,09 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka 


Zarządzenie Nr 0151-541/2009 z dnia  06.11.2009
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Fn. 340/2/2009
Zarządzenie Nr 0151-542/2009 z dnia  09.11.2009 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Rycerskiej nr 14 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 0151-543/2009 z dnia  09.11.2009 w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie instalacji przeciwpożarowej oraz instalacji sygnalizacji alarmu włamania i telewizji dozorowej w budynku Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Pl. Wolności 1". 


Zarządzenie Nr 0151-544/2009 z dnia  09.11.2009 w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn: "Wykonanie robót budowlanych, instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wraz z zasilaniem elektrycznym oraz wykonanie instalacji elektrycznych (instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych wraz z tablicą główną, zasilania tablic piętrowych i połączeniami wyrównawczymi, instalacji telefonicznej i komputerowej) w pomieszczeniach parteru Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Pl. Wolności 1"


Zarządzenie Nr 0151-545/2009 z dnia  12.11.2009 w sprawie obsługi systemu sygnalizacji alarmu włamania i telewizji dozorowej w obiekcie Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Pl. Wolności 1


Zarządzenie Nr 0151-546/2009 z dnia  13.11.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Zarządzenie Nr 0151-547/2009 z dnia  17.11.2009 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Gorzanów


Zarządzenie Nr 0151-548/2009 z dnia   19.11.2009 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0151-549/2009 z dnia  19.11.2009 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert cenowych na zakup materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0151-550/2009 z dnia  20.11.2009 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora ds. planowania i urbanistyki w Wydziale Planowania i Urbanistyki


Zarządzenie Nr 0151-551/2009 z dnia  


Zarządzenie Nr 0151-552/2009 z dnia  24.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Odrowąża Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-553/2009 z dnia  24.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 9 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-554/2009 z dnia  24.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-555/2009 z dnia  24.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. M. Konopnickiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-556/2009 z dnia  24.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednolokalowego położonego w Wilkanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-557/2009 z dnia  24.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-558/2009 z dnia  24.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-559/2009 z dnia  24.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-560/2009 z dnia  24.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-561/2009 z dnia  24.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-562/2009 z dnia  24.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-563/2009 z dnia  24.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój ul. Zdrojowa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-564/2009 z dnia  24.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku użytkowego jednolokalowego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-565/2009 z dnia  25.11.2009 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy Placu Wolności nr 20 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie Nr 0151-566/2009 z dnia  25.11.2009 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert cenowych na zakup artykułów higienicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

Zarządzenie Nr 0151-567/2009 z dnia  25.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/11 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-568/2009 z dnia  25.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/12 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-569/2009 z dnia  25.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/13 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-570/2009 z dnia  25.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/14 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-571/2009 z dnia  25.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/24 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-572/2009 z dnia  25.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/25 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-573/2009 z dnia  25.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/26 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-574/2009 z dnia  25.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/27 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-575/2009 z dnia  


Zarządzenie Nr 0151-576/2009 z dnia  
Zarządzenie Nr 0151-577/2009 z dnia  

Zarządzenie Nr 0151-578/2009 z dnia  30.11.2009 w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Remont zasilania w wodę budynku Wiejskiego Domu Kultury w Starym Waliszowie"


Zarządzenie Nr 0151-579/2009 z dnia  30.11.2009 w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Remont Wiejskiego Domu Kultury w Starym Waliszowie"


 Zarządzenie Nr 0151-580/2009 z dnia  30.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Nowej Bystrzycy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-581/2009 z dnia  30.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Szpitalnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-582/2009 z dnia  30.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-583/2009 z dnia  30.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-584/2009 z dnia  30.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Świerczewskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-585/2009 z dnia  30.11.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 12 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-586/2009 z dnia  30.11.2009 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - listopad 2009
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:09.11.2009 10:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:02.12.2009 11:49