Zarządzenie Nr 0151-465/2009 z dnia 01.10.2009 w sprawie  obsługi systemu sygnalizacji alarmu pożaru w obiekcie Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Pl. Wolności 1


Zarządzenie Nr 0151-466/2009 z dnia 01.10.2009 w sprawie określenia stawek za wynajem samochodów gminnych dla  rozliczeń wewnętrznych


Zarządzenie Nr 0151-467/2009 z dnia 02.10.2009 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 12 położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0151-468/2009 z dnia 02.10.2009 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 8 przy ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0151-469/2009 z dnia 02.10.2009 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 15 położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0151-470/2009 z dnia 02.10.2009

Zarządzenie Nr 0151-471/2009 z dnia 02.10.2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działek nr 1091, cz. 1101, 1102, 1105 o łącznej powierzchni 5,81 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151-472/2009 z dnia 02.10.2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działek nr 194, 202 o łacznej powierzchni 1,3186 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151-473/2009 z dnia 02.10.2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Długopole Dolne w granicach części działki nr 303/1 o powierzchni 0,98 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do osób prowadzących gospodarstwa rolne na własnych gruntach na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151-474/2009 z dnia 02.10.2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 186, 187, cz. 212, cz. 213, cz. 218, 219 o łącznej powierzchni 9,0244 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151-475/2009 z dnia 02.10.2009 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0151-476/2009 z dnia 05.10.2009 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert cenowych na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek  
Zarządzenie Nr 0151-477/2009 z dnia 07.10.2009 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu pn. "Najbardziej zadbane sołectwo 2009"
Zarządzenie Nr 0151-478/2009 z dnia 08.10.2009 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia odbioru ostatecznego przebudowy drogi gminnej Nowy Waliszów-Konradów

Zarządzenie Nr 0151-479/2009 z dnia 12.10.2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 42/6 wraz z budowlami (wyciągiem narciarskim)


Zarządzenie Nr 0151-480/2009 z dnia 13.10.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 7 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-481/2009 z dnia 13.10.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 7 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-482/2009 z dnia 13.10.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 12 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-483/2009 z dnia 13.10.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-484/2009 z dnia 13.10.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-485/2009 z dnia 13.10.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do rokowań nieograniczonych na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie w granicach działki nr 51/4


Zarządzenie Nr 0151-486/2009 z dnia 13.10.2009 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0151-487/2009 z dnia 13.10.2009 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Kościelnej nr 2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0151-488/2009 z dnia 16.10.2009 w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Zarządzenie Nr 0151-489/2009 z dnia 16.10.2009 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Kierownika Wydziału Inwestycji
Zarządzenie Nr 0151-490/2009 z dnia 16.10.2009 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0151/396/2008 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06 sierpnia 2008 r. 
Zarządzenie Nr 0151-491/2009 z dnia 16.10.2009 w sprawie wydzielenia stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokosci opłat za jednorazowe ustawienie stoisk handlowych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka  
Zarządzenie Nr 0151-492/2009 z dnia 16.10.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 

Zarządzenie Nr 0151-493/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-494/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-495/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-496/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. T. Kościuszki Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-497/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-498/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-499/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-500/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-501/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-502/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Dolnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-503/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-504/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-505/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0151-506/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0151-507/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej 12-14 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

Zarządzenie Nr 0151-508/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej położonej położonej w Lasówce w granicach działki nr 36/16


Zarządzenie Nr 0151-509/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej Wodzie w granicach działki nr 58/55


 Zarządzenie Nr 0151-510/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie odstąpienia od sprzedaży nieruchomości  niezabudowanych położonych w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działek nr 1352/1; 1352/2; 1352/3; 1352/4 i 1352/5


Zarządzenie Nr 0151-511/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedżwiedna w granicach części działki nr 165 o powierzchni 0,74 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0151-512/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Kamienna w granicach działki nr 30/8 o powierzchni 13 m2 w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151-513/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obreb Stara Bystrzyca w granicach działki nr 187 o powierzchni 1,5959 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0151-514/2009 z dnia 28.10.2009 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 5C położonego w budynku nr 6B przy ul. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej 
Zarządzenie Nr 0151-515/2009 z dnia 28.10.2009 w sprawie wydzielenia stanowiska handlowego oraz ustalenia wysokosci opłat za jednorazowe ustawienie stoiska handlowego połozonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0151-516/2009 z dnia 28.10.2009 w sprawie wydzielenia stanowiska handlowego oraz ustalenia wysokosci opłat za jednorazowe ustawienie stoiska handlowego połozonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0151-517/2009 z dnia 28.10.2009 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Poręba nieruchomosci stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Poręba w granicach działek nr cz. 2/6, 3/8, 3/9, 4/4, 4/5, 4/6 o łącznej powierzchni 0,72 ha
Zarządzenie Nr 0151-518/2009 z dnia 30.10.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenia-październik 2009
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:05.10.2009 14:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:25.11.2009 10:40