Zarządzenie Nr 0151-368/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-369/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-370/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-371/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamehofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-372/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 7 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-373/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 8B Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-374/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 9B Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-375/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 9D Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-376/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 12 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-377/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-378/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Szpitalnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-379/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


 Zarządzenie Nr 0151-380/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-381/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-382/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-383/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-384/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-385/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kupieckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-386/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-387/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-388/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-389/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-390/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-391/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Nowym Waliszowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-392/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku użytkowego jednolokalowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   
Zarządzenie Nr 0151-393/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0151-394/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Fn. 340/2/2009 
Zarządzenie Nr 0151-395/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży działki nr 61/3 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy przemysłowo-handlowej
Zarządzenie Nr 0151-396/2009 z dnia 01.09.2009 powołania Komisji w celu przeprowadzenia odbioru ostatecznego robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 119662D Szklarka-Stara Bystrzyca
Zarządzenie Nr 0151-397/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze II-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/16 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-398/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze II-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/24 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-399/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze II-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/25 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-400/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze II-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/26 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-401/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze II-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/27 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-402/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze II-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/11 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-403/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze II-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/12 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-404/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze II-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/13 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-405/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze II-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/14 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-406/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze II-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/18 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-407/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 46/2 położonej w obrębie Kamiennej, gmina Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0151-408/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 44/1 położonej w obrębie Kamiennej, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151-409/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 17 położonej w obrębie Młot, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151-410/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wilkanowa, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 387


Zarządzenie Nr 0151-411/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Wójtowice-Huta w granicach działki nr 127 o powierzchni 1,22 ha


Zarządzenie Nr 0151-412/2009 z dnia 02.09.2009 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Idzików nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Idzików w granicach działek nr 153/2 i 154 o łącznej powierzchni 6,11ha


Zarządzenie Nr 0151-413/2009 z dnia 02.09.2009 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 41/1 o powierzchni 550 m2, stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Międzygórza przy ul. Sanatoryjnej z przeznaczeniem na parking samochodowy


Zarządzenie Nr 0151-414/2009 z dnia 02.09.2009 w sprawie  wydzierżawienia-wynajęcia na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego ograniczonego-nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym-garaż o pow. użytkowej 21,44 m2 w granicach działki nr 115 o pow. 64 m2 stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Długopola Zdroju przy ul. Zdrojowej


Zarządzenie Nr 0151-415/2009 z dnia 08.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-416/2009 z dnia 08.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy pl. Tadeusza Kościuszki Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-417/2009 z dnia 08.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Świerczewskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-418/2009 z dnia 08.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-419/2009 z dnia 08.09.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki nr 36/15


Zarządzenie Nr 0151-420/2009 z dnia 08.09.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki nr 36/16


Zarządzenie Nr 0151-421/2009 z dnia 08.09.2009 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania klęsk żywiołowych objętych dotacją z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie w 2009 roku zadań, polegających na remoncie lub odbudowie obiektów infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania powodzi mającej miejsce w czerwcu i lipcu 2009 roku w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151-422/2009 z dnia 08.09.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki w trybie art.66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - GKM/340/16-17/2009


Zarządzenie Nr 0151-423/2009 z dnia 14.09.2009 w sprawie zmiany godzin otwarcia boiska wielofunkcyjnego "Orlik 2012"


Zarządzenie Nr 0151-424/2009 z dnia 17.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-425/2009 z dnia 17.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-426/2009 z dnia 17.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-427/2009 z dnia 17.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-428/2009 z dnia 17.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-429/2009 z dnia 17.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-430/2009 z dnia 17.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-431/2009 z dnia 17.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-432/2009 z dnia 17.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Gorzanowie przy Placu Wolności  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-433/2009 z dnia 17.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Tadeusza Kościuszki  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-434/2009 z dnia 17.09.2009 w sprawie sprzedaży działki nr 58/55 położonej w Białej Wodzie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy pensjonatowej
Zarządzenie Nr 0151-435/2009 z dnia 17.09.2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Nowa Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 72/5
Zarządzenie Nr 0151-436/2009 z dnia 17.09.2009 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 219 położonego w budynku nr 8 przy ul. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej   Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0151-437/2009 z dnia 21.09.2009 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka 

Zarządzenie Nr 0151-438/2009 z dnia 21.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomosci gruntowej położonej w Mostowicach, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 60/2, 70/12, 164/1 


Zarządzenie Nr 0151-439/2009 z dnia 21.09.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 6/1 położonej w obrębie Poręby, gmina Bystrzyca Kłodzka 


Zarządzenie Nr 0151-440/2009 z dnia 21.09.2009 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Biała Woda w granicach części działki nr 58/59 z przeznaczeniem na zorganizowanie wyciągu narciarskiego  


Zarządzenie Nr 0151-441/2009 z dnia 21.09.2009 w sprawie powołania Komisji w celu przejęcia-przekazania od Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Słowackiego 4 sprzętu medycznego znajdującego się w gabinecie stomatologicznym  i przekazania do CIS w Bystrzycy Kłodzkiej  


Zarządzenie Nr 0151-442/2009 z dnia 22.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej   Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-443/2009 z dnia 22.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej     


Zarządzenie Nr 0151-444/2009 z dnia 22.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Szpitalnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej     


Zarządzenie Nr 0151-445/2009 z dnia 22.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


 Zarządzenie Nr 0151-446/2009 z dnia 22.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-447/2009 z dnia 24.09.2009 w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 20 przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-448/2009 z dnia 24.09.2009 w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-449/2009 z dnia 28.09.2009 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania klęsk żywiołowych objętych dotacją z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie w 2009 roku zadań, polegających na remoncie lub odbudowie obiektów infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania powodzi w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151-450/2009 z dnia 30.09.2009 w sprawie przydziału drewna pochodzącego z lasów gminnych w 2009 roku 
Zarządzenie Nr 0151-451/2009 z dnia 30.09.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 
Zarządzenie Nr 0151-452/2009 z dnia 30.09.2009 w sprawie zmiany Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej  
Zarządzenie Nr 0151-453/2009 z dnia 30.09.2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  
Zarządzenie Nr 0151-454/2009 z dnia 30.09.2009 w sprawie sprzedaży nieruchomosci niezabudowanej położonej w obrębie Zalesia, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 29/1  

Zarządzenie Nr 0151-455/2009 z dnia 30.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-456/2009 z dnia 30.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 12  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-457/2009 z dnia 30.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-458/2009 z dnia 30.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-459/2009 z dnia 30.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-460/2009 z dnia 30.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-461/2009 z dnia 30.09.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0151-462/2009 z dnia 30.09.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działki nr 61/3 obręb Niedźwiedna
Zarządzenie Nr 0151-463/2009 z dnia 30.09.2009 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/280/2009 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 09 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Starej Bystrzycy przy ul. Bystrzyckiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0151-464/2009 z dnia 30.09.2009 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/393/2009 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 01 września 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenia - wrzesień 2009
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:08.09.2009 08:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:06.05.2010 10:39