Zarządzenie Nr 0151-270/2009 z dnia 02.06.2009 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia odbioru ostatecznego remontu drogi transportu rolnego w Pławnicy 

Zarządzenie Nr 0151-271/2009 z dnia 02.06.2009 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży działki nr 1036/2 położonej na terenie wsi Stara Łomnica  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-272/2009 z dnia 02.06.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej nr 304/1 położonej naterenie wsi Wilkanów stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej     


Zarządzenie Nr 0151-273/2009 z dnia 02.06.2009 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczeń gospodarczych położonych w Gorzanowie przy ul. Bystrzyckiej 50  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej     


Zarządzenie Nr 0151-274/2009 z dnia 03.06.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-275/2009 z dnia 03.06.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-276/2009 z dnia 03.06.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-277/2009 z dnia 04.06.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/48/2009


Zarządzenie Nr 0151-278/2009 z dnia 09.06.2009 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania klęsk żywiołowych objętych dotacją z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadań zwiazanych z usuwaniem skutków powodzi w 1997 r. "powodzi w 2006 r., intensywnych opadów deszczu w 2007 roku w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151-279/2009 z dnia


Zarządzenie Nr 0151-280/2009 z dnia 09.06.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Starej Bystrzycy przy ul. Bystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-281/2009 z dnia 16.06.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-282/2009 z dnia 16.06.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-283/2009 z dnia 16.06.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-284/2009 z dnia 16.06.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-285/2009 z dnia 16.06.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku użytkowego jednolokalowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-286/2009 z dnia 18.06.2009 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 5A połozonego w budynku nr 6B przy ul. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0151-287/2009 z dnia 22.06.2009 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest


Zarządzenie Nr 0151-288/2009 z dnia 22.06.2009 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu pn. "Zadbaj o swoje środowisko" 
Zarządzenie Nr 0151-289/2009 z dnia 22.06.2009
w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej
Zarządzenie Nr 0151-290/2009 z dnia 22.06.2009
w sprawie zmiany przepisów wewnetrznych regulujacych gospodarkę finansową 
Zarządzenie Nr 0151-291/2009 z dnia 22.06.2009
  w sprawie udzielenia pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej 
Zarządzenie Nr 0151-292/2009 z dnia 22.06.2009
w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci stanowiącej własność gminy, położone na terenie wsi Długopole Zdrój w granicach części działki nr 74 o powierzchni 0,70 ha
  Zarządzenie Nr 0151-293/2009 z dnia 22.06.2009 w sprawie  powołania komisji do ustalania zasad naliczania opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka 
Zarządzenie Nr 0151-294/2009 z dnia 23.06.2009
w sprawie zmiany Regulaminu dofinansowania kształcenia i dokształcania pracowników Urzedu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Zarządzenie Nr 0151-295/2009 z dnia 24.06.2009
Zarządzenie Nr 0151-296/2009 z dnia 25.06.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy pl. T. Kościuszki Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  
Zarządzenie Nr 0151-297/2009 z dnia 25.06.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w Wilkanowie  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  
Zarządzenie Nr 0151-298/2009 z dnia 25.06.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  
Zarządzenie Nr 0151-299/2009 z dnia 25.06.2009 w sprawie przesunięcia terminu płatnosci za wykup lokalu użytkowego nr 2 połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    
Zarządzenie Nr 0151-300/2009 z dnia 25.06.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 570/4 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    
Zarządzenie Nr 0151-301/2009 z dnia 26.06.2009 w sprawie zmiany przepisów wewnetrznych regulujących gospodarkę finansową
Zarządzenie Nr 0151-302/2009 z dnia 26.06.2009 w sprawie powołania zespołu do weryfikacji strat w infrastrukturze spowodowanych przez klęski żywiołowe na terenie Gminy  Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0151-303/2009 z dnia 29.06.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Zarządzenie Nr 0151-304/2009 z dnia 30.06.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenia - czerwiec 2009
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:19.06.2009 11:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:22.10.2009 13:33