Zarządzenie Nr 0151-201/2009 z dnia 04.05.2009 w sprawie przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151-202/2009 z dnia 04.05.2009 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/156/09 z dnia 06.04.2009 r. Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego Nr 1/KT/BCKF/2009


Zarządzenie Nr 0151-203/2009 z dnia 07.05.2009 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Kościelnej nr 8 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0151-204/2009 z dnia 07.05.2009 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 26 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, przy Pl. Wolności 3 i 4 na rzecz Pana Romualda Jarosławskiego Usługi Gastronomiczne Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 3


Zarządzenie Nr 0151-205/2009 z dnia 07.05.2009 w sprawie wydzierżawienia w drodze II-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 19 i 68 o łącznej powierzchni 1,03 ha


Zarządzenie Nr 0151-206/2009 z dnia 07.05.2009 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem pomieszczeń oraz najem lokali użytkowych (garaż) położonych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151-207/2009 z dnia 07.05.2009 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 570/10 o pow. 30 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, przy ul. Okrzei 20 na rzecz Usług Gastronomicznych "DARJAN-BRYDŻ" Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei 20 z przeznaczeniem na letni ogródek przy  Restauracji "BRYDŻ" (od strony podwórka)


Zarządzenie Nr 0151-208/2009 z dnia 12.05.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego Nr 2/KT/BCKF/2009


Zarządzenie Nr 0151-209/2009 z dnia 12.05.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego Nr 2/KT/BCKF/2009 

Zarządzenie Nr 0151-210/2009 z dnia 13.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokali mieszkalnych połozonych w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej 19 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-211/2009 z dnia 13.05.2009 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/553/2008 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego  położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-212/2009 z dnia 13.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-213/2009 z dnia 13.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-214/2009 z dnia 13.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-215/2009 z dnia 13.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-216/2009 z dnia 13.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-217/2009 z dnia 13.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-218/2009 z dnia 13.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-219/2009 z dnia 13.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-220/2009 z dnia 13.05.2009 w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej kandydata na dyrektora Gimnazjum dla Dorosłych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0151-221/2009 z dnia 13.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-222/2009 z dnia 14.05.2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie Nr 0151-223/2009 z dnia 15.05.2009 w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0151-224/2009 z dnia 15.05.2009 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 180 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, przy Pl. Wolności (płyta rynku przed Ratuszem)


Zarządzenie Nr 0151-225/2009 z dnia 15.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 44/1 położonej na terenie wsi Kamienna


Zarządzenie Nr 0151-226/2009 z dnia 15.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 46/2 położonej na terenie wsi Kamienna


Zarządzenie Nr 0151-227/2009 z dnia 18.05.2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Niedżwiedna w granicach działek nr 169/2 i 168/1


Zarządzenie Nr 0151-228/2009 z dnia 18.05.2009 w sprawie upoważnienia do wystawiania faktur VAT


Zarządzenie Nr 0151-229/2009 z dnia 19.05.2009 w sprawie zmian w budżecie gmin na rok 2009


Zarządzenie Nr 0151-230/2009 z dnia 21.05.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/41/2009


Zarządzenie Nr 0151-231/2009 z dnia 21.05.2009 w sprawie powołania Komisji do przejęcia drogi Marianówka-Szklary-Osada Góra Igliczna
Zarządzenie Nr 0151-232/2009 z dnia 21.05.2009 w sprawie wydzierzawienia części działki nr 58/58 (droga) o pow. 2,0 m2 stanowiącej własność gminy położonej na terenie wsi Biała Woda z przeznaczeniem na ustawienie tablicy reklamowej 
Zarządzenie Nr 0151-233/2009 z dnia 21.05.2009
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0151-234/2009 z dnia 21.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-235/2009 z dnia 21.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Śnieżnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-236/2009 z dnia 21.05.2009 w sprawie sprzedaży działki nr 1352/1 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy garażowej oraz ustalenia ceny wywoławczwej I-go przetargu
Zarządzenie Nr 0151-237/2009 z dnia 21.05.2009 w sprawie sprzedaży działki nr 1352/2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy garażowej oraz ustalenia ceny wywoławczwej I-go przetargu
Zarządzenie Nr 0151-238/2009 z dnia 21.05.2009 w sprawie sprzedaży działki nr 1352/3 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy garażowej oraz ustalenia ceny wywoławczwej I-go przetargu
Zarządzenie Nr 0151-239/2009 z dnia 21.05.2009 w sprawie sprzedaży działki nr 1352/4 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy garażowej oraz ustalenia ceny wywoławczwej I-go przetargu
Zarządzenie Nr 0151-240/2009 z dnia 21.05.2009 w sprawie sprzedaży działki nr 1352/5 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy garażowej oraz ustalenia ceny wywoławczwej I-go przetargu
Zarządzenie Nr 0151-241/2009 z dnia 21.05.2009 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej Wodzie w granicach działki nr 58/39
Zarządzenie Nr 0151-242/2009 z dnia 21.05.2009 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Długopolu Zdrój w granicach działki nr 82/1
Zarządzenie Nr 0151-243/2009 z dnia 21.05.2009 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działki nr 51/1
Zarządzenie Nr 0151-244/2009 z dnia 21.05.2009 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działki nr 51/4
Zarządzenie Nr 0151-245/2009 z dnia 21.05.2009 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działki nr 187 o powierzchni 1,5959 ha
Zarządzenie Nr 0151-246/2009 z dnia 21.05.2009 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stara Łomnica w granicach części działki nr 770 o powierzchni 0,62 ha
Zarządzenie Nr 0151-247/2009 z dnia 21.05.2009 w sprawie wydzierżawienia w drodze II-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Poręba w granicach części działki nr 589 o powierzchni 2,76 ha
Zarządzenie Nr 0151-248/2009 z dnia 21.05.2009 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego  do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 169 o powierzchni 2,21 ha
Zarządzenie Nr 0151-249/2009 z dnia 21.05.2009 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Wójtowice - Huta w granicach działek nr cz. 139/2 i 140/2 o łącznej powierzchni 0,80 ha
Zarządzenie Nr 0151-250/2009 z dnia 21.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 6/1 położonej na terenie wsi Pręba 
Zarządzenie Nr 0151-251/2009 z dnia 28.05.2009
w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
Zarządzenie Nr 0151-252/2009 z dnia 28.05.2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości położonej w Starym Waliszowie
Zarządzenie Nr 0151-253/2009 z dnia 28.05.2009 w sprawie zamiany nieruchomości
Zarządzenie Nr 0151-254/2009 z dnia 29.05.2009 w sprawie powołania Komisji do przekazania
Zarządzenie Nr 0151-255/2009 z dnia 29.05.2009 w sprawie zmiany zarządzenia Nr Or. 0151-56/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie wyznaczenia likwidatora Bystrzyckiego Centrum Kultury Fizycznej w Bystrzyckiej Kłodzkiej  oraz określenia jego podstawowych obowiązków

Zarządzenie Nr 0151-256/2009 z dnia 29.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Starej Bystrzycy przy ul. Bystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-257/2009 z dnia 29.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej Osiedle Szkolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-258/2009 z dnia 29.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-259/2009 z dnia 29.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-260/2009 z dnia 29.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Tadeusza Kościuszki Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-261/2009 z dnia 29.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wilkanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-262/2009 z dnia 29.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-263/2009 z dnia 29.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-264/2009 z dnia 29.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-265/2009 z dnia 29.05.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-266/2009 z dnia 29.05.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 


Zarządzenie Nr 0151-267/2009 z dnia 29.05.2009 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową: Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej oraz jjednostki organizacyjne Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151-268/2009 z dnia 29.05.2009 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 57/1 w drodze  bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej na terenie Międzygórza przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-269/2009 z dnia 29.05.2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej "Baszta Kłodzka" w granicach działki nr 637 o pow. 37 m2, stanowiącej własność gminy położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Okrzei z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczwej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia maj - 2009
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:19.05.2009 13:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:09.07.2009 11:28