Zarządzenie Nr 0151-154/2009 z dnia 01.04.2009 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0151-155/2009 z dnia 06.04.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-156/2009 z dnia 06.04.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego Nr 1/KT/BCKF/2009


Zarządzenie Nr 0151-157/2009 z dnia 07.04.2009 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 27 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Pl. Wolności na rzecz s.c. Przedsiębiorstwo Gastronomiczno Turystyczne i Handlowe "DARIA" Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolnosci 13/1 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-158/2009 z dnia 07.04.2009 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 493 o pow. 20 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Słowackiego 4 na rzecz ANTALYA KEBAB  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Zarządzenie Nr 0151-159/2009 z dnia 07.04.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-160/2009 z dnia 07.04.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednolokalowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej   Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Zarządzenie Nr 0151-161/2009 z dnia 07.04.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki nr 520 (AM6) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-162/2009 z dnia 07.04.2009 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 127 o pow. 43,50 m2 w drodze bezprzetargowej , stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-163/2009 z dnia 07.04.2009 w sprawie  najmu w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym w Gorzanowie przy ul. Bystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-164/2009 z dnia 09.04.2009 w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2009 rok
Zarządzenie Nr 0151-165/2009 z dnia 09.04.2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Idzikowie, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek 803/14, 803/5 i 803/4 oraz mostu o nr księgowym 40-2-87
Zarządzenie Nr 0151-166/2009 z dnia 14.04.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego  położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Zarządzenie Nr 0151-167/2009 z dnia 14.04.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego  położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-168/2009 z dnia 14.04.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009


Zarządzenie Nr 0151-169/2009 z dnia 14.04.2009 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na wykonanie prac geodezyjnych i wycen nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151-170/2009 z dnia 15.04.2009 w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży monety okolicznościowej - Dukata Bystrzyckiego "3 Floriany"


Zarządzenie Nr 0151-171/2009 z dnia 17.04.2009 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0151-172/2009 z dnia 17.04.2009 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 705 o pow. 11,05 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, przy ul. Międzyleśnej 8 na rzecz Fitness Club "Bilardzik" Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-173/2009 z dnia 17.04.2009 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca przy ul. Młynarskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-174/2009 z dnia 17.04.2009 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Młoty w granicach działki nr 17


Zarządzenie Nr 0151-175/2009 z dnia 20.04.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/5/2009
Zarządzenie Nr 0151-176/2009 z dnia 20.04.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Fn.340/1/09

Zarządzenie Nr 0151-177/2009 z dnia 23.04.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-178/2009 z dnia 23.04.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznejZarządzenie Nr 0151-179/2009 z dnia 23.04.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-180/2009 z dnia 23.04.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Porębie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-181/2009 z dnia 23.04.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Świerczewskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-182/2009 z dnia 23.04.2009 w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Zarządzenie Nr 0151-183/2009 z dnia 27.04.2009 w sprawie określenia stawek za lokale mieszkalne i socjalne


Zarządzenie Nr 0151-184/2009 z dnia 27.04.2009 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 41/1 o pow. 550 m2, stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Międzygórza przy ul. Sanatoryjnej z przeznaczeniem na parking samochodowy


Zarządzenie Nr 0151-185/2009 z dnia 27.04.2009 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych


Zarządzenie Nr 0151-186/2009 z dnia 28.04.2009 w sprawie wyznaczenia Gminnego Koordynatora Programu "Odnowa Wsi" w Województwie Dolnośląskim


Zarządzenie Nr 0151-187/2009 z dnia 28.04.2009 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mostowicach, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 60/2, 70/12, 164/1


Zarządzenie Nr 0151-188/2009 z dnia 28.04.2009 o zmianie zarządzenia w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Zarządzenie Nr 0151-189/2009 z dnia 29.04.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Świerczewskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-190/2009 z dnia 29.04.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-191/2009 z dnia 29.04.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-192/2009 z dnia 29.04.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-193/2009 z dnia 29.04.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-194/2009 z dnia 29.04.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Starej Łomnicy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznejZarządzenie Nr 0151-195/2009 z dnia 29.04.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-196/2009 z dnia 30.04.2009 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
Zarządzenie Nr 0151-197/2009 z dnia 30.04.2009 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania stypendium motywacyjnego dla uczniów pochodzenia romskiego w ramach realizacji projektu "Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich" w ramach wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce
Zarządzenie Nr 0151-198/2009 z dnia 30.04.2009 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Zarządzenie Nr 0151-199/2009 z dnia 30.04.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Zarządzenie Nr 0151-200/2009 z dnia 30.04.2009 w sprawie wydzierżawienia - wynajęcia nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym - garaż o pow. użytkowej 21,4 m2 w granicach działki nr 115 o pow. 64 m2, stanowiacej własność Gminy położonej w obrębie Długopola Zdroju przy ul. Zdrojowej na okres 3 miesięcy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - kwiecień 2009
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:17.04.2009 12:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:21.05.2009 10:34