Zarządzenie Nr 0151-70/2009 z dnia 02.03.2009 w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Zarządzenie Nr 0151-71/2009 z dnia 03.03.2009
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-72/2009 z dnia 03.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Dolnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-73/2009 z dnia 03.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wilkanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-74/2009 z dnia 03.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-75/2009 z dnia 03.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-76/2009 z dnia 03.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Polnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-77/2009 z dnia 03.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-78/2009 z dnia 03.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. KonopnickiejUwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-79/2009 z dnia 03.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 9 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-80/2009 z dnia 03.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działek nr 66/2, 81 i 82/2
Zarządzenie Nr 0151-81/2009 z dnia 03.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej połozonej w Białej Wodzie w granicach działki nr 58/29
Zarządzenie Nr 0151-82/2009 z dnia 04.03.2009 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie Nr 0151-83/2009 z dnia 05.03.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/1/2009 
Zarządzenie Nr 0151-84/2009 z dnia 05.03.2009
w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Zarządzenie Nr 0151-85/2009 z dnia 05.03.2009 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci stanowiących własność gminy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach działek nr część 101 i 104 o łavcznej  powierzchni 1,1241 ha
Zarządzenie Nr 0151-86/2009 z dnia 05.03.2009 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiacych własność gminy, położonych na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach działek nr 89 i 92 o łacznej powierzchni 1,71 ha
Zarządzenie Nr 0151-87/2009 z dnia 05.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej w granicach działek nr 1101/1 i 1102/1 położonych na terenie wsi Gorzanów
Zarządzenie Nr 0151-88/2009 z dnia 05.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych w granicach działek nr 49, 50, 1332, 133 położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna
Zarządzenie Nr 0151-89/2009 z dnia 11.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 12 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-90/2009 z dnia 11.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Szpitalnym 2Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-91/2009 z dnia 11.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Gorzanowie przy ul. Młyńskiej 12 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-92/2009 z dnia 11.03.2009 w sprawie sprzedaży działki nr 24/3 położonej w Międzygórzu w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-93/2009 z dnia 11.03.2009 w sprawie sprzedaży działki nr 90 położonej w Rudawie w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-94/2009 z dnia 11.03.2009 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Zarządzenie Nr 0151-95/2009 z dnia 13.03.2009 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 4 położonego w budynku nr 18 przy Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-96/2009 z dnia 13.03.2009 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanych budynkiem zaplecza sanitarno-socjalnego i nieckami basenowymi położonymi na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze przy ul. Floriańskiej 4A w granicach działki nr 200 o pow. 0,8601 ha z przeznaczeniem na prowadzenie basenu kąpielowego 
Zarządzenie Nr 0151-97/2009 z dnia 13.03.2009
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 902 położonej na terenie wsi Gorzanów
Zarządzenie Nr 0151-98/2009 z dnia 20.03.2009 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budzetu za 2008 rok
Zarządzenie Nr 0151-99/2009 z dnia 20.03.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/2/2009 
Zarządzenie Nr 0151-100/2009 z dnia 23.03.2009
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu nieograniczonego 
Zarządzenie Nr 0151-101/2009 z dnia 23.03.2009
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/30/2009 
Zarządzenie Nr 0151-102/2009 z dnia 23.03.2009
w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 5 położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 0151-103/2009 z dnia 24.03.2009 w sprawie prowadzenia instruktarzu stanowiskowego
Zarządzenie Nr 0151-104/2009 z dnia 24.03.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/2/2009
Zarządzenie Nr 0151-105/2009 z dnia 24.03.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/4/2009
Zarządzenie Nr 0151-106/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-107/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-108/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-109/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-110/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-111/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-112/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-113/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-114/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-115/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-116/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Śnieżnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-117/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-118/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-119/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy  Osiedlu Szkolnym  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-120/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy  Osiedlu Szkolnym  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-121/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy  ul. 1000 Lecia Państwa Polskiego  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-122/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy  ul. 1000 Lecia Państwa Polskiego  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0151-123/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie
Zarządzenie Nr 0151-124/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej Wodzie w granicach działki nr 58/39
Zarządzenie Nr 0151-125/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej Wodzie w granicach działki nr 58/40
Zarządzenie Nr 0151-126/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej Wodzie w granicach działki nr 58/41
Zarządzenie Nr 0151-127/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej Wodzie w granicach działki nr 58/42
Zarządzenie Nr 0151-128/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie w granicach działki nr 51/1
Zarządzenie Nr 0151-129/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie w granicach działki nr 51/4
Zarządzenie Nr 0151-130/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 (garażu) położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej
Zarządzenie Nr 0151-131/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzwdaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 566/13 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
 Zarządzenie Nr 0151-132/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzwdaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 566/11 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-133/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzwdaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 566/12 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-134/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzwdaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 566/14 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-135/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzwdaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 566/15 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-136/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzwdaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 566/16 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-137/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzwdaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 566/17 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-138/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzwdaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 566/18 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-139/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzwdaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 387/16 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-140/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzwdaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 387/17 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-141/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzwdaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 387/18 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-142/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzwdaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 387/19 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-143/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzwdaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 387/20 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-144/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzwdaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 387/21 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-145/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzwdaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 387/22 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-146/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzwdaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 387/23 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-147/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzwdaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 387/24 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-148/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzwdaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 387/25 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-149/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzwdaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 387/26 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-150/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzwdaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 387/27 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0151-151/2009 z dnia 27.03.2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 34
Zarządzenie Nr 0151-152/2009 z dnia 30.03.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - marzec 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:04.03.2009 22:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:08.04.2009 11:33