Zarządzenie Nr 0151-410/2010 z dnia 01.12.2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej  na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki nr 60 o powierzchni 88 m2


Zarządzenie Nr 0151-411/2010 z dnia 03.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 17 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-412/2010 z dnia 03.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 17 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0151-413/2010 z dnia 03.12.2010 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej


Zarządzenie Nr 0151-414/2010 z dnia 03.12.2010 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 127 o pow. 15,00 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej      
Zarządzenie Nr 0151-415/2010 z dnia 03.12.2010 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/22/2010 z dnia 07 stycznia 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej     
Zarządzenie Nr 0151-416/2010 z dnia 03.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej     
Zarządzenie Nr 0151-417/2010 z dnia 03.12.2010 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/282/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej      
Zarządzenie Nr 0151-418/2010 z dnia 03.12.2010 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/15/2010 z dnia  07 stycznia 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  
Zarządzenie Nr 0151-419/2010 z dnia 03.12.2010 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/35/2010 z dnia 07 stycznia 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  
Zarządzenie Nr 0151-420/2010 z dnia 03.12.2010 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/13/2010 z dnia 07 stycznia 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  
Zarządzenie Nr 0151-421/2010 z dnia 03.12.2010 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/421/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  
Zarządzenie Nr 0151-422/2010 z dnia 03.12.2010 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/558/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  

Zarządzenie Nr 0151-1/2010 z dnia 06.12.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/10/2010 


Zarządzenie Nr 0151-2/2010 z dnia 07.12.2010 r. w sprawie wyrazenia opinii dotyczacej terminów rozpoczecia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego działającego przy Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej             w Bystrzycy Kłodzkiej  


Zarządzenie Nr 0151-3/2010 z dnia 08.12.2010 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie zadań publicznych zleconych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2011 rok


Zarządzenie Nr 0151-4/2010 z dnia 08.12.2010 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa


Zarządzenie Nr 0151-5/2010 z dnia 14.12.2010 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb  Centrum  

Zarządzenie Nr 0151-6/2010 z dnia 14.12.2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko strażnika miejskiego  


Zarządzenie Nr 0151-7/2010 z dnia 14.12.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej  


Zarządzenie Nr 0151-8/2010 z dnia 14.12.2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora ds. promocji i sportu 


Zarządzenie Nr 0151-9/2010 z dnia 15.12.2010 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomosci położonej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0151-10/2010 z dnia 21.12.2010 r. w sprawie powołania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do obsługi sołectw i osiedli na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka 

Zarządzenie Nr 0151-11/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/583/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-12/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-13/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-14/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Gorzanowie przy ul. Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-15/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Gorzanowie przy ul. Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-16/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-17/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-18/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowejna rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-19/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego  położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-20/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-21/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-22/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-23/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-24/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-25/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-26/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprzedaży  w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonej  w Gorzanowie przy ul. Podzamcze Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-27/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-28/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Kościuszki Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-29/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-30/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-31/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Ponikwie  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-32/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-33/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-34/2010 z dnia 23.12.2010 r. w sprawie opłat cmentarnych związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie Nr 0151-35/2010 z dnia 23.12.2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawione grunty oraz najem garaży położonych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151-36/2010 z dnia 23.12.2010 r. w sprawie stawek czynszu za najem lokali i dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Bystrzyca Kłodzka administrowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami


Zarządzenie Nr 0151-37/2010 z dnia 23.12.2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Długopolu Zdroju


Zarządzenie Nr 0151-38/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Słowackiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-39/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej


Zarządzenie Nr 0151-40/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 6 lat nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek nr 148, 149, 159 i 160 o łącznej powierzchni 3,5087 ha oraz na terenie wsi Stary Waiszów w granicach działki nr 392/11 o pow. 0,78 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie Nr 0151-41/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie wydzierzawienia części działki nr 13 o pow. 20 m2, stanowiącej własność gminy położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na postawienie garażu typu "blaszak" Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej     


Zarządzenie Nr 0151-42/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w ratraku śnieżnym marki Pisten Bully 100 Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie Nr 0151-43/2010 z dnia 28.12.2010 r. 
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w skuterze śnieżnym marki Yamaha Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej 

Zarządzenie Nr 0151-44/2010 z dnia 29.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-45/2010 z dnia 29.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-46/2010 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Ludowego Klubu Sportowego ZAMEK 
Zarządzenie Nr 0151-47/2010 z dnia 31.12.2010 r.
w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2010  

Zarządzenie Nr 0151-48/2010 z dnia 31.12.2010 r. w sprawie ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd w roku 2011


Zarządzenie Nr 0151-49/2010 z dnia 31.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 13 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-50/2010 z dnia 31.12.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-51/2010 z dnia 31.12.2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Międzygórzu przy ul. Śnieżnej 6 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul. Śnieżnej 6 w Międzygórzu


Zarządzenie Nr 0151-52/2010 z dnia 31.12.2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Kościuszki 5 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców z listy oczekującej na przydział mieszkania


Zarządzenie Nr 0151-53/2010 z dnia 31.12.2010 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - grudzień 2010
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:07.12.2010 12:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:25.01.2011 10:09