Zarządzenie Nr 0151-387/2010 z dnia 02.11.2010 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem zaplecza sanitarno-socjalnego i nieckami basenowymi oraz budynkiem mieszkalnym z tarasem położonymi na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze przy ul. Floriańskiej 4A w granicach działki nr 200 o pow. 0,8601 ha z przeznaczeniem na prowadzenie basenu kąpielowego


Zarządzenie Nr 0151-388/2010 z dnia 02.11.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego Nr 3/PS-B/2010


Zarządzenie Nr 0151-389/2010 z dnia 03.11.2010 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obr. Niedźwiedna


Zarządzenie Nr 0151-390/2010 z dnia 09.11.2010 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży Albumu Bystrzyca Kłodzka - historia, ludzie, wydarzenia


Zarządzenie Nr 0151-391/2010 z dnia 09.11.2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Starkówek w granicach działki nr 41/2


Zarządzenie Nr 0151-392/2010 z dnia 09.11.2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 226/16 położonej w obrębie Wilkanowa, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151-393/2010 z dnia 09.11.2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieogranicznego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 1128 położonej w obrębie Stara Łomnica, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151-394/2010 z dnia 09.11.2010 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 127 o pow. 15 m2, stanowiącej własność gminy położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na garaż


Zarządzenie Nr 0151-395/2010 z dnia 09.11.2010 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 8 lat nieruchomosci stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Pławnica w granicach działek nr 144/6, 151, 172, 442/1 o łącznej powierzchni 5,70 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie Nr 0151-396/2010 z dnia 15.11.2010 r. w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych 


Zarządzenie Nr 0151-397/2010 z dnia 15.11.2010 r. w sprawie przepisów  wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową


Zarządzenie Nr 0151-398/2010 z dnia 17.11.2010 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonych na terenie wsi Gorzanów w granicach działek nr 440 i 439 na rzecz Towarzystwa Miłośników Gorzanowa


Zarządzenie Nr 0151-399/2010 z dnia 18.11.2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej  

Zarządzenie Nr 0151-400/2010 z dnia 18.11.2010 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert cenowych na zakup materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie Nr 0151-401/2010 z dnia 23.11.2010 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Pławnica - działka nr 366"


Zarządzenie Nr 0151-402/2010 24.11.2010 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 12 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Kolejowej nr 179B w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 


Zarządzenie Nr 0151-403/2010 24.11.2010 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 6 przy ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-404/2010 z dnia 25.11.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego E.340-4/2010 oraz określenia organizacji i trybu pracy Komisji


Zarządzenie Nr 0151-405/2010 z dnia 26.11.2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego, Zastepcy Komisarza Spisowego i Lidera Gminnego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151-406/2010 z dnia 29.11.2010 r. w sprawie  najmu lokalu użytkowego nr 4a położonego w budynku nr 95a w Starej Łomnicy w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0151-407/2010 z dnia 29.11.2010 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 17 przy ul. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-408/2010 z dnia 29.11.2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy w granicach części działki nr 1332/1 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum z przeznaczeniem na ustawienie garażu przenośnego typu blaszak w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0151-409/2010 z dnia 30.11.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - listopad 2010
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:03.11.2010 09:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:28.12.2010 11:15