Zarządzenie Nr 0151-364/2010 z dnia 01.10.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w Idzikowie, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek 803/14 i 803/4 oraz mostu o nr księgowym 40-2-87


Zarządzenie Nr 0151-365/2010 z dnia 05.10.2010 w sprawie odpłatnego wygaszenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obr. Niedźwiedna


Zarządzenie Nr 0151-366/2010 z dnia 06.10.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 10 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 6B Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-367/2010 z dnia 06.10.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najrmcy lokalu użytkowego (garażu) nr 7 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej nr 19 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-368/2010 z dnia 06.10.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 12 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-369/2010 z dnia 06.10.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 6B Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-370/2010 z dnia 06.10.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 6B Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-371/2010 z dnia 06.10.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego - boks B położonegow budynku nr 10 przy ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 


Zarządzenie Nr 0151-372/2010 z dnia 06.10.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 4 położonego w budynku nr 2 przy ul. Międzyleśnej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 


Zarządzenie Nr 0151-373/2010 z dnia 06.10.2010 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/5/2010 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07 stycznia 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-374/2010 z dnia 06.10.2010 w sprawie unieważnienia I-go przetargu ustnego nieograniczonego dot. dzierżawy nieruchomości rolnych położonych na terenie wsi Gorzanów w granicach działek nr 1101/1, 1102/1 o łącznej powierzchni 1,91 ha Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-375/2010 z dnia 14.10.2010 w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych OKW w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151-376/2010 z dnia 18.10.2010 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum dla Dorosłych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0151-377/2010 z dnia 18.10.2010 w sprawie wydzielenia stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoisk handlowych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151-378/2010 z dnia 18.10.2010 w sprawie wydzielenia stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoisk handlowych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka 


Zarządzenie Nr 0151-379/2010 z dnia 18.10.2010 w sprawie wydzielenia stanowiska handlowego oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawieniestoiska handlowego położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka 


Zarządzenie Nr 0151-380/2010 z dnia 18.10.2010 w sprawie unieważnienia II-go przetargu ustnego nieograniczonego dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (ruiny) położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach działki nr 42/1 


Zarządzenie Nr 0151-381/2010 z dnia 20.10.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 6 położonego w budynku nr 5 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-382/2010 z dnia 20.10.2010 w sprawie powołania Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki E.340-3/10 oraz określenia organizacji i trybu pracy Komisji


Zarządzenie Nr 0151-383/2010 z dnia 21.10.2010 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 (pomieszczenie piwniczne) stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 15a przy ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151-384/2010 z dnia 29.10.2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010  

Zarządzenie Nr 0151-385/2010 z dnia 29.10.2010 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI/340/103/2010


Zarządzenie Nr 0151-386/2010 z dnia 29.10.2010 w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - październik 2010
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:12.10.2010 09:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:26.11.2010 11:03