Zarządzenie  Nr 0151-321/2010 z dnia 01.09.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Kościelnej nr 21 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  Nr 0151-322/2010 z dnia 03.09.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI/340/98/2010


Zarządzenie  Nr 0151-323/2010 z dnia 03.09.2010 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Międzygórzu
Zarządzenie  Nr 0151-324/2010 z dnia 03.09.2010 w sprawie darowizny nieruchomości położonej we wsi Spalona

Zarządzenie  Nr 0151-325/2010 z dnia 03.09.2010 w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową


Zarządzenie  Nr 0151-325/2010 z dnia 06.09.2010 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Bystrzyca Kłodzka do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zakładowego


Zarządzenie  Nr 0151-326/2010 z dnia 09.09.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI/340/101/2010


Zarządzenie  Nr 0151-327/2010 z dnia 09.09.2010 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 17 przy ul. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie  Nr 0151-328/2010 z dnia 09.09.2010 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Pławnicy 


Zarządzenie  Nr 0151-329/2010 z dnia 09.09.2010 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/14/2010 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie  Nr 0151-330/2010 z dnia 09.09.2010 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151-598/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie  Nr 0151-331/2010 z dnia 14.09.2010 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert cenowych na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  Nr 0151-332/2010 z dnia 14.09.2010 w sprawie wyrażenia opinii

Zarządzenie  Nr 0151-333/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie  Nr 0151-334/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie przepadku kaucji zabezpieczającej  

Zarządzenie  Nr 0151-335/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie sprzedaży w drodze II-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/1 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie  Nr 0151-336/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie sprzedaży w drodze II-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/2 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  Nr 0151-337/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie sprzedaży w drodze II-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/3 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie  Nr 0151-338/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie sprzedaży w drodze II-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/4 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie  Nr 0151-339/2010 z dnia 20.09.2010 w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie  Nr 0151-340/2010 z dnia 20.09.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego E.340-2/10 oraz określenia organizacji i trybu pracy Komisji


Zarządzenie  Nr 0151-341/2010 z dnia 20.09.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości gruntowych położonych w Wilkanowie


Zarządzenie  Nr 0151-342/2010 z dnia 21.09.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul.  Krakowskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie  Nr 0151-343/2010 z dnia 22.09.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie  Nr 0151-344/2010 z dnia 22.09.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Porębie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie  Nr 0151-345/2010 z dnia 22.09.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI/340/103/2010


Zarządzenie  Nr 0151-346/2010 z dnia 28.09.2010 w sprawie przeniesienia prawa własności działki nr 355/6 o pow. 97 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej w trybie art. 231 paragraf 1 Kodeksu cywilnego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   

Zarządzenie  Nr 0151-347/2010 z dnia 28.09.2010 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/93/2010 z dnia 10 marca 2010 r. o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działek nr 66/2, 81, 82/2 i 82/4 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie  Nr 0151-348/2010 z dnia 28.09.2010 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/557/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie  Nr 0151-349/2010 z dnia 28.09.2010 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/527/2009 z dnia 06 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie  Nr 0151-350/2010 z dnia 28.09.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 218 położonego w budynku nr 8 przy ul. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  Nr 0151-351/2010 z dnia 28.09.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 3 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  Nr 0151-352/2010 z dnia 28.09.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego - boks nr 3 położonego w budynku nr 13 (hala targowa) przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie  Nr 0151-353/2010 z dnia 28.09.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 14 przy ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie  Nr 0151-354/2010 z dnia 29.09.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Stara Bystrzyca
Zarządzenie  Nr 0151-355/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 

Zarządzenie  Nr 0151-356/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 226/16 położonej na terenie wsi Wilkanów


Zarządzenie  Nr 0151-357/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 1128 położonej na terenie wsi Stara Łomnica


Zarządzenie  Nr 0151-358/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Poręby w granicach działek nr 2/6, 3/8, 3/9, 4/4, 4/5, 4/6 o łącznej powierzchni 0,72 ha, stanowiących własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie  Nr 0151-359/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 860/1 o pow. 1,48 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  Nr 0151-360/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położone na terenie wsi Kamienna w granicach działek nr 48/4 i 48/5 o łącznej powierzchni 0,59 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  Nr 0151-361/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie przydziału drewna pochodzącego z lasów gminnych w 2010 r.

Zarządzenie  Nr 0151-362/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Starkówek w granicach działki nr 14/1 o powierzchni 0,68 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie  Nr 0151-363/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną  na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Międzyleśnej w granicach części działki nr 700 o pow. 341 m2 z przeznaczeniem na cele użytkowe - parking


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - wrzesień 2010
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:06.09.2010 09:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:13.10.2010 10:58