Zarządzenie Nr 0151-294/2010 z dnia 02.08.2010 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0151-295/2010 z dnia 02.08.2010 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 2,4 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności Nr 13 na rzecz Pana Alfreda Studniarz


Zarządzenie Nr 0151-296/2010 z dnia 02.08.2010 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej  


Zarządzenie Nr 0151-297/2010 z dnia 05.08.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego Nr 1/PS-B/2010


Zarządzenie Nr 0151-298/2010 z dnia 05.08.2010 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem zaplecza sanitarno-socjalnego i nieckami basenowymi oraz budynkiem mieszkalnym z tarasem położonymi na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze przy ul. Floriańskiej 4A w granicach działki nr 200 o pow. 0,8601 ha z przeznaczeniem na prowadzenie basenu kąpielowego


Zarządzenie Nr 0151-299/2010 z dnia 05.08.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Fn 340/1/2010


Zarządzenie Nr 0151-300/2010 z dnia 11.08.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego E 340-1/10 oraz określenia organizacji i trybu pracy Komisji


Zarządzenie Nr 0151-301/2010 z dnia 11.08.2010 w sprawie opłat za sporządzenie kopii lub wydruków aktów prawnych oraz udostępnienia informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0151-302/2010 z dnia 11.08.2010 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 493 o pow. 20 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Słowackiego 4 na rzecz Pana Pawła Koniuszek


Zarządzenie Nr 0151-303/2010 z dnia 11.08.2010 w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2011


Zarządzenie Nr 0151-304/2010 z dnia 13.08.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI/340/88/2010


Zarządzenie Nr 0151-305/2010 z dnia 16.08.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 1 przy ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego ograniczonego do działalności sportowej


Zarządzenie Nr 0151-306/2010 z dnia 16.08.2010 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/395/2009 z dnia 01 września 2009 r. o sprzedaży działki nr 61/3 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy przemysłowo - usługowej


Zarządzenie Nr 0151-307/2010 z dnia 20.08.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI/340/89/2010   


Zarządzenie Nr 0151-308/2010 z dnia 20.08.2010 w sprawie zmiany harmonogranu zajęć na boisku wielofunkcyjnym "Orlik 2012"


Zarządzenie Nr 0151-309/2010 z dnia 20.08.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI/340/90/2010


Zarządzenie Nr 0151-310/2010 z dnia 24.08.2010 w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej  

Zarządzenie Nr 0151-311/2010 z dnia 25.08.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu  nieograniczonego nr WI/340/97/2010 zadania pn.: "Zagospodarowanie części Parku przy Wiejskim Domu Kultury w Starym Waliszowie"


Zarządzenie Nr 0151-312/2010 z dnia 25.08.2010 w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w Lasówce - 11 punktów świetlnych"  


Zarządzenie Nr 0151-313/2010 z dnia 30.08.2010 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku


Zarządzenie Nr 0151-314/2010 z dnia 31.08.2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 0151-315/2010 z dnia 31.08.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/9/2010


Zarządzenie Nr 0151-316/2010 z dnia 31.08.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalumieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-317/2010 z dnia 31.08.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-318/2010 z dnia 31.08.2010 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/171/2010 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej  na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Małym Rynku Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-319/2010 z dnia 31.08.2010 w sprawie wygaszenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych 


Zarządzenie Nr 0151-320/2010 z dnia 31.08.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego Nr 2/PS-B/2010

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - sierpnień 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:09.08.2010 09:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:05.10.2010 11:16