Zarządzenie Nr 0151-267/2010 z dnia 01.07.2010 w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej


Zarządzenie Nr 0151-268/2010 z dnia 01.07.2010 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych polegających na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi mającej miejsce w 2009 roku w Gminie Bystrzyca Kłodzka 


Zarządzenie Nr 0151-269/2010 z dnia 14.07.2010 w sprawie wyrażenia opinii

Zarządzenie Nr 0151-270/2010 z dnia 19.07.2010 w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0151-271/2010 z dnia 19.07.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-272/2010 z dnia 19.07.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-273/2010 z dnia 19.07.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Dolnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-274/2010 z dnia 19.07.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 6B Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-275/2010 z dnia 19.07.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 6B Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-276/2010 z dnia 19.07.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-277/2010 z dnia 19.07.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0151-278/2010 z dnia 19.07.2010 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 15a


Zarządzenie Nr 0151-279/2010 z dnia 19.07.2010 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działki nr 61/3 obręb Niedźwiedna w drodze II-ch rokowań


Zarządzenie Nr 0151-280/2010 z dnia 19.07.2010 w sprawie przeniesienia prawa własności działki nr 682/2 o pow. 97 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej w trybie art.231 par.1 Kodeksu cywilnego 

Zarządzenie Nr 0151-281/2010 z dnia 19.07.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku nr 28-29 przy Placu Wolnosci w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151-282/2010 z dnia 20.07.2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 0151-283/2010 z dnia 20.07.2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 0151-284/2010 z dnia 20.07.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Starym Waliszowie, gmina Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0151-285/2010 z dnia 20.07.2010 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 27 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Pl. Wolności Nr 13 na rzecz Pana Stanisława Żelazko  


Zarządzenie Nr 0151-286/2010 z dnia 22.07.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WI/340/80/2010 zadania pn.: "Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Pławnica - działka nr 366"


Zarządzenie Nr 0151-287/2010 z dnia 23.07.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/6/2010  
Zarządzenie Nr 0151-288/2010 z dnia
Zarządzenie Nr 0151-289/2010 z dnia 27.07.2010 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego gkm/340/7/2010 

Zarządzenie Nr 0151-290/2010 z dnia 28.07.2010 w sprawie wprowadzenia "Karty Audytu Wewnętrznego" w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0151-291/2010 z dnia 28.07.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 20A
Zarządzenie Nr 0151-292/2010 z dnia 30.07.2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 

Zarządzenie Nr 0151-293/2010 z dnia 30.07.2010 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 41/1 o pow. 550 m2, stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Międzygórza przy ul. Sanatoryjnej na rzecz Pani Beaty Włoszczyńskiej z przeznaczeniem na parking samochodowy


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - lipiec 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:05.07.2010 12:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:05.10.2010 11:22