Zarządzenie Nr 0151/176/2010 z dnia 04.05.2010 w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomość - garaż położoną przy ulicy Kościuszki 5/2 w Długopolu Zdroju o powierzchni 18,98 m2 na rzecz Rady Sołeckiej w Długopolu Zdroju


Zarządzenie Nr 0151/177/2010 z dnia 05.05.2010 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania stypendium motywacyjnego dla uczniów pochodzenia romskiego w ramach realizacji projektu "Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich" w ramach wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Zarządzenie Nr 0151/178/2010 z dnia 05.05.2010 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej


Zarządzenie Nr 0151/179/2010 z dnia 10.05.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/5/2010


Zarządzenie Nr 0151/180/2010 z dnia 12.05.2010 w sprawie zwołania zebrania sołeckiego sołectwa Gorzanów 

Zarządzenie Nr 0151/181/2010 z dnia 12.05.2010 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 90,20 m2 (część płyty rynku przed Ratuszem) i pow. 24,60 m2 (przed budynkiem Pl. Wolności 5), stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, przy Pl. Wolności


Zarządzenie Nr 0151/182/2010 z dnia 12.05.2010 w sprawie unieważnienia I-go przetargu ustnego nieograniczonego dot. dzierżawy nieruchomości rolnych położonych na terenie wsi Poręba w granicach działek nr 2/6, 3/8, 3/9, 4/4, 4/5, 4/6 o łącznej powierzchni 0,72 ha


Zarządzenie Nr 0151/183/2010 z dnia 12.05.2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Poręby w granicach działek nr 2/6, 3/8, 3/9, 4/4, 4/5, 4/6 o łącznej powierzchni 0,72 ha, stanowiących własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie Nr 0151/184/2010 z dnia 12.05.2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 49/2 o pow. 1,74 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli gruntów rolnych położonych na terenie wsi Nowy Waliszów 


Zarządzenie Nr 0151/185/2010 z dnia 20.05.2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WI/340/50/2010 zadania pn.: "Wymiana stolarki okiennej na I i II piętrze budynku Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie Nr 0151/186/2010 z dnia 20.05.2010 w sprawie zmiany przepisów wewnętrznychregulujących gospodarkę finansową 


Zarządzenie Nr 0151/187/2010 z dnia 21.05.2010 w sprawie powołania lidera gminnego na okres realizacji Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. 


Zarządzenie Nr 0151/188/2010 z dnia 24.05.2010 w sprawie sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 42/6 wraz z budowlami (wyciągiem narciarskim)


Zarządzenie Nr 0151/189/2010 z dnia 24.05.2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stara Łomnica, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 955/1


Zarządzenie Nr 0151/190/2010 z dnia 24.05.2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stara Łomnica, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 950/5


Zarządzenie Nr 0151/191/2010 z dnia 24.05.2010 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/604/2009 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 14 grudnia 2010 r.


Zarządzenie Nr 0151/192/2010 z dnia 24.05.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0151/193/2010 z dnia 24.05.2010 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0151/194/2010 z dnia 24.05.2010 w sprawie odwołania przetargu ustnego ograniczonego na wydzierżawienie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej  w Kamiennej, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 30/8


Zarządzenie Nr 0151/195/2010 z dnia 24.05.2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Spalona w granicach działek nr 11, 29, 36 i cz. 38/1 o łącznej powierzchni 15,50 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151/196/2010 z dnia 24.05.2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Wójtowice-Huta w granicach części działki nr 40/4 o powierzchni 2,73 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151/197/2010 z dnia 24.05.2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 340/4 o powierzchni 1,20 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151/198/2010 z dnia 24.05.2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Marianówka w granicach części działki nr 30 o pow. 5,50 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Marianówka


Zarządzenie Nr 0151/199/2010 z dnia 24.05.2010 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 81 o pow. 28 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonej w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej


Zarządzenie Nr 0151/200/2010 z dnia 24.05.2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Mielnik w granicach części działki nr 60 o pow. 0,70 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151/201/2010 z dnia 24.05.2010 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


Zarządzenie Nr 0151/202/2010 z dnia 26.05.2010 w sprawie powołania Komisji do przekazania

Zarządzenie Nr 0151/203/2010 z dnia 26.05.2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum ul. Nadbrzeżna w granicach


Zarządzenie Nr 0151/204/2010 z dnia 26.05.2010 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej nieruchomosci zabudowanej stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej Nr 13 na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o. 


Zarządzenie Nr 0151/205/2010 z dnia 26.05.2010 w sprawie wydzierzawienia nieruchomosci stanowiącej własność gminy, połozonej na terenie wsi Wójtowice-Huta części działki nr 40/4 o pow. 1,00 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0151/206/2010 z dnia 26.05.2010 w sprawie prowadzenia Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0151/207/2010 z dnia 28.05.2010 w sprawie udzielenia pożyczki dla Zakładu Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o. 


Zarządzenie Nr 0151/208/2010 z dnia 31.05.2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenia - maj 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:11.05.2010 08:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:28.06.2010 14:51