Zarządzenie Nr 0151-126/2010 z 08.04.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu piemnego nieograniczonego Nr 1/PS-B/2010


Zarządzenie Nr 0151-127/2010 z 09.04.2010 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 7


Zarządzenie Nr 0151-128/2010 z 09.04.2010 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 493 o pow. 20 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Słowackiego 4 na rzecz Antalya Kebab Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-129/2010 z 09.04.2010 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 27 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Pl. Wolności na rzecz Przedsiębiorstwa Gastronomiczno Turystyczno Handlowego "DARIA" Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolnosci 13/1 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-130/2010 z 09.04.2010 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 41/1 o pow. 550 m2, stanowiącej własność gminy położonej w obrebie Międzygórza przy ul. Sanatoryjnej na rzecz Pana Mariusza Smyk z przeznaczeniem na parking samochodowy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-131/2010 z 14.04.2010 w sprawie zmiany polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony dany ch osobowych  

Zarządzenie Nr 0151-132/2010 z 14.04.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/1/2010 


Zarządzenie Nr 0151-133/2010 z 19.04.2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 228/16


Zarządzenie Nr 0151-134/2010 z 19.04.2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 228/10


Zarządzenie Nr 0151-135/2010 z 19.04.2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w obrębie Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 228/11


Zarządzenie Nr 0151-136/2010 z 19.04.2010 w sprawie sprzedaży nieruchomosci niezabudowanej położonej w obrębie Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 228/12


Zarządzenie Nr 0151-137/2010 z 19.04.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Okrzei nr 16 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0151-138/2010 z 19.04.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 7 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Okrzei nr 20 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0151-139/2010 z 19.04.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Kościelnej nr 31 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0151-140/2010 z 19.04.2010 w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-141/2010 z 19.04.2010 w sprawie przesunięcia terminu płatności należnosci za wykup budynku mieszkalnego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-142/2010 z 19.04.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego  położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-143/2010 z 19.04.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-144/2010 z 19.04.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/2/2010


Zarządzenie Nr 0151-145/2010 z 22.04.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WI/340/35/2010 zadania pn.:"Budowa oświetlenia drogowego w Lasówce - 11 punktów świetlnych"


Zarządzenie Nr 0151-146/2010 z 22.04.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/3/2010


Zarządzenie Nr 0151-147/2010 z 22.04.2010 w sprawie sprzedaży zajętej części gruntu

Zarządzenie Nr 0151-148/2010 z 23.04.2010 w sprawie sprzedaży w drodze II-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (ruiny) położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 42/1 


Zarządzenie Nr 0151-149/2010 z 23.04.2010 w sprawie sprzedaży w drodze II-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Młoty w granicach działki nr 17  


Zarządzenie Nr 0151-150/2010 z 28.04.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego-boks A położonego w budynku nr 10 przy ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0151-151/2010 z 28.04.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 3 położonego w budynku nr 2 przy ul. Międzyleśnej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0151-152/2010 z 28.04.2010 w sprawie ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Basztę Kłodzką w Bystrzycy Kłodzkiej w sezonie letnim 2010


Zarządzenie Nr 0151-153/2010 z 28.04.2010 w sprawie ustalenia Regulaminu Korzystania z Baszty Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0151-154/2010 z 29.04.2010 w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej  


Zarządzenie Nr 0151-155/2010 z 29.04.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/1 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-156/2010 z 29.04.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/2 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum  


Zarządzenie Nr 0151-157/2010 z 29.04.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/3 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-158/2010 z 29.04.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/4 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-159/2010 z 29.04.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/5 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-160/2010 z 29.04.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/6 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-161/2010 z 29.04.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/7 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-162/2010 z 29.04.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/8 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-163/2010 z 29.04.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/9 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-164/2010 z 29.04.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/10 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-165/2010 z 29.04.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/19 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-166/2010 z 29.04.2010 w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/20 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0151-167/2010 z 29.04.2010 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej Nr 13 na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o.o.


Zarządzenie Nr 0151-168/2010 z 29.04.2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 

Zarządzenie Nr 0151-169/2010 z 29.04.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WI/340/42/2010 zadania pn.: "Przebudowa ul. Orężnej i budowa oświetlenia drogowego przy ul. Orężnej w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie Nr 0151-170/2010 z 30.04.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-171/2010 z 30.04.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Małym Rynku Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-172/2010 z 30.04.2010 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obr. Niedźwiedna w granicach działki nr 61/3 (AM 1)


Zarządzenie Nr 0151-173/2010 z 30.04.2010 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 15A w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0151-174/2010 z 30.04.2010 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/32/2010 z dnia 07 stycznia 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-175/2010 z 30.04.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM/340/4/2010


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - kwiecień 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:19.04.2010 13:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:28.06.2010 08:23