Zarządzenie Nr 0050.455.2011 z dnia 02.11.2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej 3a


Zarządzenie Nr 0050.456.2011 z dnia 03.11.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.10.2011

Zarządzenie Nr 0050.457.2011 z dnia 03.11.2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/25/2010 z dnia 07 stycznia 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego  położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 19 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.458.2011 z dnia 03.11.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Marii Konopnickiej 10 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.459.2011 z dnia 07.11.2011 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej zakończenia prac zadania inwestycyjnego pn.: "Dostarczenie, posadzenie i pielęgnacja 8 szt. drzew - Klon pospolity (Acer platanoides) "Globusum" w obrębie Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie Nr 0050.460.2011 z dnia 08.11.2011 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powołania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
Zarządzenie Nr 0050.461.2011 z dnia 08.11.2011 r. w sprawie powołania składu Gminnej Rady Sportu

Zarządzenie Nr 0050.462.2011 z dnia 08.11.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Szpitalnym 2 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.463.2011 z dnia 08.11.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 22 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.464.2011 z dnia 08.11.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Starej Bystrzycy przy ul. Bystrzyckiej 42 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.465.2011 z dnia 08.11.2011 r. w sprawie przedłużenia na okres 5 lat umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Norwida w granicach działki nr 1143/11 o pow. 145 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy 


Zarządzenie Nr 0050.466.2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2012

Zarządzenie Nr 0050.467.2011 z dnia 14.11.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 690/12 (AM6) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum

Zarządzenie Nr 0050.468.2011 z dnia 15.11.2011 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej oraz wydruk ulotek informacyjnych wraz z opracowaniem graficznym i przygotowaniem do wydruku dla projektu pn. "Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdroju"

Zarządzenie Nr 0050.469.2011 z dnia 15.11.2011 r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

Zarządzenie Nr 0050.470.2011 z dnia 15.11.2011 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert cenowych na zakup materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Zarządzenie Nr 0050.471.2011 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym

Zarządzenie Nr 0050.472.2011 z dnia 17.11.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku nr 23 przy ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 0050.473.2011 z dnia 17.11.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks 6 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 0050.474.2011 z dnia 17.11.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 0050.475.2011 z dnia 17.11.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks 4 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 0050.476.2011 z dnia 17.11.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks 21 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 0050.477.2011 z dnia 17.11.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 6 przy ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie Nr 0050.478.2011 z dnia 17.11.2011 r. w sprawie wydzierżawienia części działek nr 762, 763 o łącznej pow. 138 m2 przy ul. Przyjaciół w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   
Zarządzenie Nr 0050.479.2011 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Pławnicy  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.480.2011 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Porębie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.481.2011 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.482.2011 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednolokalowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.483.2011 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednolokalowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.484.2011 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednolokalowego położonego w Międzygórzu przy ul. Powstańców Śląskich Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.485.2011 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.486.2011 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego E.271.6.2011 oraz określenia organizacji i trybu pracy Komisji

Zarządzenie Nr 0050.487.2011 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdroju"
Zarządzenie Nr 0050.488.2011 z dnia 28.11.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

Zarządzenie Nr 0050.489.2011 z dnia 29.11.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 7 położonego w budynku nr 20 przy ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.490.2011 z dnia 29.11.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 9 położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.491.2011 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - listopad 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:08.11.2011 12:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:03.01.2012 12:07