Zarządzenie Nr 0050.398.2011 z dnia 03.10.2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej 3 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miejscowości Długopole Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.399.2011 z dnia 03.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.400.2011 z dnia 03.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.401.2011 z dnia 03.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.402.2011 z dnia 03.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wilkanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.403.2011 z dnia 03.10.2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.168.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. na sprzedaż lokalu użytkowego nr 33 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 28-29 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.404.2011 z dnia 05.10.2011 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Zarządzenie Nr 0050.405.2011 z dnia 05.10.2011 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 586 o pow. 8 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Międzyleśna 13 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


 Zarządzenie Nr 0050.406.2011 z dnia 06.10.2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.407.2011 z dnia 06.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.408.2011 z dnia 06.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.409.2011 z dnia 06.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.410.2011 z dnia 10.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 5 położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej 7


Zarządzenie Nr 0050.411.2011 z dnia 10.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 19


Zarządzenie Nr 0050.412.2011 z dnia 10.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 33


Zarządzenie Nr 0050.413.2011 z dnia 10.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 10


Zarządzenie Nr 0050.414.2011 z dnia 10.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokali użytkowych nr 1 i 2 położonych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza


Zarządzenie Nr 0050.415.2011 z dnia 10.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza


Zarządzenie Nr 0050.416.2011 z dnia 10.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego samodzielnych lokali użytkowych nr 3,4 i 5 położonych przy ul. Sienkiewicza


Zarządzenie Nr 0050.417.2011 z dnia 11.10.2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2012


Zarządzenie Nr 0050.418.2011 z dnia 11.10.2011 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1125 o pow. 80 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

Zarządzenie Nr 0050.419.2011 z dnia 11.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego  położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.420.2011 z dnia 11.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.421.2011 z dnia 11.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.422.2011 z dnia 12.10.2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Ludowego Klubu Sportowego ZAMEK


Zarządzenie Nr 0050.423.2011 z dnia 12.10.2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Ludowego Klubu Sportowego ZAMEK


Zarządzenie Nr 0050.424.2011 z dnia 13.10.2011 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.425.2011 z dnia 13.10.2011 r. w sprawie wydzielenia stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoisk handlowych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.426.2011 z dnia 13.10.2011 r. w sprawie wydzielenia stanowiska handlowego oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoiska handlowego położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.427.2011 z dnia 13.10.2011 r. w sprawie wydzielenia stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoisk handlowych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.428.2011 z dnia 13.10.2011 r. w sprawie wydzielenia stanowiska handlowego oraz ustalenia wysokości opłat za jenorazowe ustawienie stoiska handlowego położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka 

Zarządzenie Nr 0050.429.2011 z dnia 13.10.2011 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 95/3 o pow. 18,15 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Strażackiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

Zarządzenie Nr 0050.430.2011 z dnia 13.10.2011 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 95/3 o pow. 18,48 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Strażackiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

Zarządzenie Nr 0050.431.2011 z dnia 13.10.2011 r. w sprawie przedłużenia na okres 5 lat umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów w granicach części działki nr 337 o powierzchni 0,60 ha z przeznaczeniem na cele rolne

Zarządzenie Nr 0050.432.2011 z dnia 13.10.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Poręby w granicach działek nr 2/6, 3/8, 3/9, 4/4, 4/5, 4/6 o łącznej powierzchni 0,72 ha, stanowiących własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

Zarządzenie Nr 0050.433.2011 z dnia 13.10.2011 r. w sprawie przepadku wadium

Zarządzenie Nr 0050.434.2011 z dnia 13.10.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 871/1 o powierzchni 0,69 ha w drodze II-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.435.2011 z dnia 13.10.2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (ruiny), położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 42/1

Zarządzenie Nr 0050.436.2011 z dnia 13.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektów współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych: "Śladami tradycji i poznawania" oraz "Opracowanie i wykonanie folderu promocyjnego pn. Smaki Wsi Sudeckiej wraz z prezentacją multimedialną"

Zarządzenie Nr 0050.437.2011 z dnia 14.10.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 położonego przy ul. Kościelnej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.438.2011 z dnia 14.10.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks 19 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.439.2011 z dnia 14.10.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego (pokoje nr 215 i nr 216) położonego w budynku nr 8 (przychodnia) przy ul. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowejUwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.440.2011 z dnia 19.10.2011 r. w sprawie wyznaczenia likwidatora Zarządu Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej oraz określenia jego podstawowych obowiązków


Zarządzenie Nr 0050.441.2011 z dnia 19.10.2011 r. w sprawie sprzedaży składników majątku ruchomego, pochodzącego z rozbiórki trzech wiat położonych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Orężnej w granicach nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 354, AM-4, obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0050.442.2011 z dnia 21.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.443.2011 z dnia 21.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.444.2011 z dnia 21.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.445.2011 z dnia 21.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.446.2011 z dnia 21.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.447.2011 z dnia 21.10.2011 r. w sprawie przedłużenia na okres 8 lat umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Mielnik w granicach działki nr 60/3 o powierzchni 1,25 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie Nr 0050.448.2011 z dnia 24.10.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.10.2011 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 04 stycznia 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.449.2011 z dnia 24.10.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.450.2011 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 21 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców z listy oczekujących na przydział mieszkania komunalnego
Zarządzenie Nr 0050.451.2011 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 355/8 o pow. 150 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, na rzecz Ośrodka Szkolenia Kierowców Barbara Hajnisz-Olszyńska

Zarządzenie Nr 0050.452.2011 z dnia 27.10.2011 r. w sprawie konsulatacji projektu uchwały Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012


Zarządzenie Nr 0050.453.2011 z dnia 27.10.2011 r. w sprawie wydzielenia stanowiska handlowego oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoiska handlowego położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.454.2011 z dnia 31.10.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenia - październik 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:04.10.2011 13:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:30.11.2011 10:18