Zarządzenie Nr 0050.351.2011 z dnia 02.09.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 9 położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.352.2011 z dnia 05.09.2011 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodach służbowych


Zarządzenie Nr 0050.353.2011 z dnia 05.09.2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego


Zarządzenie Nr 0050.354.2011 z dnia 05.09.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 9C Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.355.2011 z dnia 05.09.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.356.2011 z dnia 05.09.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa 3 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.357.2011 z dnia 06.09.2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Ludowego Klubu Sportowego ZAMEK


Zarządzenie Nr 0050.358.2011 z dnia 06.09.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Zarządzenie Nr 0050.359.2011 z dnia 07.09.2011 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert cenowych na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.360.2011 z dnia 07.09.2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 10 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miejscowości Międzygórze


Zarządzenie Nr 0050.361.2011 z dnia 08.09.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.45.2011 (postępowanie powtórzone)

Zarządzenie Nr 0050.362.2011 z dnia 08.09.2011 r. w sprawie powołania Komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku nadmiernych opadów deszczu i powodzi mającej miejsce w 2009 roku w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.363.2011 z dnia 12.09.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia rodzajów przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny


Zarządzenie Nr 0050.364.2011 z dnia 12.09.2011 r. w sprawie sprzedaży 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Idzików w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.365.2011 z dnia 12.09.2011 r. w sprawie przedłużenia na okres 5 lat umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Kamienna w granicach części działki nr 9 o powierzchni 1,01 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie Nr 0050.366.2011 z dnia 12.09.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/1 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0050.367.2011 z dnia 12.09.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/2 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0050.368.2011 z dnia 12.09.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 33 i 34 o łącznej powierzchni 10,4821 ha, stanowiących własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.369.2011 z dnia 12.09.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.9.2011

Zarządzenie Nr 0050.370.2011 z dnia 16.09.2011 r. w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie Nr 0050.371.2011 z dnia 16.09.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.372.2011 z dnia 16.09.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.373.2011 z dnia 16.09.2011 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 0050.374.2011 z dnia 19.09.2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 0050.375.2011 z dnia 19.09.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 14 (hala targowa)położonego przy ul. Strażackiej 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie Nr 0050.376.2011 z dnia 19.09.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 8 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 0050.377.2011 z dnia 20.09.2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działek nr 75 i 76 (AM-1) obręb Zacisze


Zarządzenie Nr 0050.378.2011 z dnia 20.09.2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 17


Zarządzenie Nr 0050.379.2011 z dnia 20.09.2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej
Zarządzenie Nr 0050.380.2011 z dnia 20.09.2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 7
Zarządzenie Nr 0050.381.2011 z dnia 20.09.2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 33 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 28/29

Zarządzenie Nr 0050.382.2011 z dnia 20.09.2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym położonej w Idzikowie nr 77 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.383.2011 z dnia 20.09.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 566/4 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0050.384.2011 z dnia 22.09.2011 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży magnesu promocyjnego "Bystrzyca Kłodzka miasto królewskie"


Zarządzenie Nr 0050.385.2011 z dnia 22.09.2011 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Zarządzenie Nr 0050.386.2011 z dnia 23.09.2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy gruntów rolnych, budynków i pomieszczeń w tych budynkach, stanowiących własność gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.387.2011 z dnia 26.09.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 6 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.388.2011 z dnia 26.09.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.389.2011 z dnia 26.09.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku nr 23 przy ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.390.2011 z dnia 26.09.2011 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Zarządzenie Nr 0050.391.2011 z dnia 26.09.2011 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 4 przy ul. Mały Rynek w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.392.2011 z dnia 26.09.2011 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Zarządzenie Nr 0050.393.2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Zarządzenie Nr 0050.394.2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego przy Placu Wolności nr 28-29 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie Nr 0050.395.2011 z dnia 28.09.2011 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej

Zarządzenie Nr 0050.396.2011 z dnia 28.09.2011 r. w sprawie określenia stawek za wynajem samochodów gminnych dla rozliczeń wewnętrznych


Zarządzenie Nr 0050.397.2011 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - wrzesień 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:06.09.2011 12:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:14.10.2011 13:10