Zarządzenie nr 0050.282.2011 z dnia 01.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WT/KL 271.5.2011


Zarządzenie nr 0050.283.2011 z dnia 01.07.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Słowackiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie nr 0050.284.2011 z dnia 01.07.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie nr 0050.285.2011 z dnia 01.07.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie nr 0050.286.2011 z dnia 01.07.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie nr 0050.287.2011 z dnia 01.07.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu M.C.Skłodowskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie nr 0050.288.2011 z dnia 01.07.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Ponikwie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie nr 0050.289.2011 z dnia 01.07.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krótkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie nr 0050.290.2011 z dnia 01.07.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie nr 0050.291.2011 z dnia 01.07.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Tadeusza Kościuszki Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie nr 0050.292.2011 z dnia 06.07.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie nr 0050.293.2011 z dnia 06.07.2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany uchwały Nr LIII/667/2010 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 października 2010 roku


Zarządzenie nr 0050.294.2011 z dnia 07.07.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 10 przy ul. Siennej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie nr 0050.295.2011 z dnia 08.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowdzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.37.2011


Zarządzenie nr 0050.296.2011 z dnia 15.07.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie nr 0050.297.2011 z dnia 15.07.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie nr 0050.298.2011 z dnia 15.07.2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.299.2011 z dnia 18.07.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej wierconą studnią głębinową  położoną we wsi Starkówek, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.300.2011 z dnia 18.07.2011 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku i własności budynku położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 4 oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0050.301.2011 z dnia 19.07.2011 r. w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku nr 12 przy ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie nr 0050.302.2011 z dnia 19.07.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 8 przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0050.303.2011 z dnia 19.07.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 1 przy ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.304.2011 z dnia 19.07.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 19 (hala targowa) położonego w budynku nr 13a przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.305.2011 z dnia 22.07.2011 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obr. Niedźwiedna w granicach działek nr 64 i 229 (AM1)


Zarządzenie nr 0050.306.2011 z dnia 22.07.2011 r. w sprawie sprzedaży działki nr 58/29 położonej w Białej Wodzie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0050.307.2011 z dnia 22.07.2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej 3a w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0050.308.2011 z dnia 25.07.2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Plac Wolności i ul. Kościelnej - budowa i modernizacja drogi (jezdnia + chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (kan. deszcz. sieć wod. - kan.) - I Etap: ul. Rycerska w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie nr 0050.309.2011 z dnia 25.07.2011 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 57/2 o pow. 45 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Międzygórza, ul. Wojska Polskiego 2 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie nr 0050.310.2011 z dnia 25.07.2011 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 493 o pow. 20 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Słowackiego 4 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie nr 0050.311.2011 z dnia 26.07.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 8 położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie nr 0050.312.2011 z dnia 27.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.6.2011
Zarządzenie nr 0050.313.2011 z dnia 27.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.7.2011

Zarządzenie nr 0050.314.2011 z dnia 28.07.2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.287.2011 z dnia 01 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu M.C. Skłodowskiej 1 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie nr 0050.315.2011 z dnia 28.07.2011 r. o zmianie zarządzenia w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są gminne jednostki budżetowe Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie nr 0050.316.2011 z dnia 28.07.2011 r. w sprawie wydzierżawienia części działek nr 652 o pow. 16 m2 przy ul. Rycerskiej i 649 o pow. 12 m2 przy ul. Mały Rynek w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum na rzecz F.H.U. EWA Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie nr 0050.317.2011 z dnia 29.07.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Zarządzenie nr 0050.318.2011 z dnia 29.07.2011 r. w sprawie wydzierżawienia części działek nr 762, 763 o pow. 138 m2 (skałki) przy ul. Przyjaciół w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie nr 0050.319.2011 z dnia 29.07.2011 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 954 o pow. 2,46 ha

Zarządzenie nr 0050.320.2011 z dnia 29.07.2011 r. w sprawie przedłużenia na okres 5 lat umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Wójtowice-Huta w granicach działek nr 17/12 o pow. 15,93 ha i cz. 117/3 o pow. 12,83 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - lipiec 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:07.07.2011 10:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:21.09.2011 14:29