Zarządzenie Nr 0050.174.2011 z dnia 13.05.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.29.2011


Zarządzenie Nr 0050.175.2011 z dnia 16.05.2011 r. w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielenia pierwszej pomocy


Zarządzenie Nr 0050.176.2011 z dnia 16.05.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.177.2011 z dnia 16.05.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.178.2011 z dnia 16.05.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.179.2011 z dnia 16.05.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.180.2011 z dnia 16.05.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.181.2011 z dnia 16.05.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.182.2011 z dnia 16.05.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.183.2011 z dnia 16.05.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.184.2011 z dnia 16.05.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Starej Bystrzycy przy ul. Bystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.185.2011 z dnia 16.05.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wójtowicach przy ul. Bystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.186.2011 z dnia 16.05.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Porębie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.187.2011 z dnia 16.05.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.188.2011 z dnia 16.05.2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 7
Zarządzenie Nr 0050.189.2011 z dnia 16.05.2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działek nr 229 i 64 (AM-1) obręb Niedźwiedna
Zarządzenie Nr 0050.190.2011 z dnia 16.05.2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/29/2010 z dnia 07 stycznia 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.191.2011 z dnia 18.05.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.5.2011
Zarządzenie Nr 0050.192.2011 z dnia 18.05.2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa 
Zarządzenie Nr 0050.193.2011 z dnia 19.05.2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za umieszczanie reklam na obiektach stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.194.2011 z dnia 19.05.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.195.2011 z dnia 19.05.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze brezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Świerczewskiego  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.196.2011 z dnia 19.05.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Sanatoryjnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  
Zarządzenie Nr 0050.197.2011 z dnia 19.05.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Sanatoryjnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  

Zarządzenie Nr 0050.198.2011 z dnia 19.05.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego polityki bezpieczeństwa  w zakresie ochrony danych osobowych


Zarządzenie Nr 0050.199.2011 z dnia 23.05.2011 r. w sprawie sprzdaży 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Poręba w drodze  bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0050.200.2011 z dnia 23.05.2011 r. w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Pławnicy  


Zarządzenie Nr 0050.201.2011 z dnia 24.05.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy Placu Wolności nr 16 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.202.2011 z dnia 24.05.2011 r. w sprawie najmu loaklu użytkowego - boks nr 6 (hala targowa) w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Strażackiej nr 13 a w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.203.2011 z dnia 24.05.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Wojska Polskiego nr 18 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.204.2011 z dnia 24.05.2011 r. w sprawie sprzedaży składników majątku ruchomego na nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 46, AM-1, obręb Zabłocie
Zarządzenie Nr 0050.205.2011 z dnia 25.05.2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/44/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  

Zarządzenie Nr 0050.206.2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 4 przy ul. Mały Rynek w Bystrzycy Kłodzkiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0050.207.2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.12.2011 z dnia 04 stycznia 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0050.208.2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.102.2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


 Zarządzenie Nr 0050.209.2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/17/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


 Zarządzenie Nr 0050.210.2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/316/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


 Zarządzenie Nr 0050.211.2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.49.2011 z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego położonego w Gorzanowie przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


 Zarządzenie Nr 0050.212.2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


 Zarządzenie Nr 0050.213.2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Gorzanowie przy ul. Polnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0050.214.2011 z dnia 27.05.2011 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych


Zarządzenie Nr 0050.215.2011 z dnia 27.05.2011 r. w sprawie sprzedaży składników majątku ruchomego, pochodzącego z rozbiórki trzech wiat położonych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Orężnej w granicach nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 354, AM-4, obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0050.216.2011 z dnia 27.05.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Poręby w granicach działek nr 2/6, 3/8, 3/9, 4/4, 4/5, 4/6 o łącznej powierzchni 0,72 ha, stanowiących własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0050.218.2011 z dnia 27.05.2011 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 501 o pow. 1,6 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Wojska Polskiego 18 na rzecz Pośrednictwa Ubezpieczeniowego Agencja PZU SA


Zarządzenie Nr 0050.217.2011 z dnia 27.05.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Okrzei 29 w granicach części działki nr 520 o pow. 24 m2


Zarządzenie Nr 0050.219.2011 z dnia 27.05.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego-boks nr 26 (hala targowa) w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Starażackiej nr 13a w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.220.2011 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011


Zarządzenie Nr 0050.221.2011 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 329/2 o pow. 3 m2 przy ul. Strażackiej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka na rzecz Usług Finansowych Partner Banku Pekao S.A. "GlobFinancse" w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.222.2011 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0050.223.2011 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0050.224.2011 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - maj 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:17.05.2011 10:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:29.06.2011 10:53