Zarządzenie Nr 0050.111.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0050.112.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Juliusza Słowackiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0050.113.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.114.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 493 o pow. 20 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Słowackiego 4 na rzecz  ANTALYA KEBAB Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.115.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 29, 30, 37, 44, 45, 103, 109, 135 o łącznej powierzchni 6,9361 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.116.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie Międzygórza w granicach działek nr 33, 34, 120/1, 285 o łącznej powierzchni 10,68 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.117.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Zalesie w granicach działek nr 49, 94 o łącznej powierzchni 2,41 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.118.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Idzików w granicach części działek nr 14, 17, 19, 50/2, 68, 122/1, 148/3, 176, 180/1, 196, 224/1, 224/4, 228, 352/4, 400, 601/4, 914/2 o łącznej powierzchni 9,0851 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.119.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach części działek nr 163/2, 168/2, 169/3, 99, 18, 65, 50, 49, 47, 124/1, 153, 148, 150, 139, 133 o łącznej powierzchni 7,0284 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.120.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Poniatów w granicach części działek nr 2/1, 3/1, 86 o łącznej powierzchni 7,42 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.121.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działek nr 23, 93/1, 111, 204, 43, 168, 232/1, 243, 88, 142, 197, 199, 200, 205, 209, 212, 232/2, 246, 280, 303, 309/1, 309/3, 385, 389 o łącznej powierzchni 17,67 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.122.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działek nr 9, 10/1, 10/4, 537, 538, 871/1, 908, 954, 972/1, 977, 979, 993/1, 1016, 1061/1, 1061/2, 1067, 897/2, 863, 883, 895/17, 59 o łącznej powierzchni 10,00 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.123.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach części działek nr 45, 46/1, 73/2, 128, 144, 158/1, 158/2 o łącznej powierzchni 3,8732 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.124.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Zabłocie w granicach działek nr 47, 108/5 o łącznej powierzchni 0,63 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.125.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Długopole Dolne w granicach części działek nr 4, 266 o łącznej powierzchni 0,68 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.126.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działek nr 99/3, 104, 113, 273, 197, 281, 129/2, 88, 93, 94, 97, 102, 133, 253, 261, 265, 297, 194, 199, 202, 205, 206, 243, 270 o łącznej powierzchni 15,9824 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.127.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Pławnica w granicach działek nr 17/3, 35/9, 295/1, 431/1, 437, 439, 509/4, 543/3, 167/2, 547/1 o łącznej powierzchni 3,5723 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.128.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Gorzanów w granicach działek nr 993/9, 1069/2, cz. 1105, cz. 156, cz. 173, 445, cz. 676/6, 734/2, 913, 919, 930, 880, cz. 665 o łącznej powierzchni 3,0158 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka  

Zarządzenie Nr 0050.129.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Młoty w granicach działek nr 5, 37, 40/2, 66/2, 68, 34/2 o łącznej powierzchni 1,25 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.130.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Mielnik w granicach działki nr 10 o powierzchni 0,53 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.131.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Biała Woda w granicach działek nr 58/43, 58/47, cz. 58/48, 58/52 o łącznej powierzchni 9,0080 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.132.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie Długopola Zdroju w granicach działek nr cz. 22, cz. 74, 102, 117/3, 36/5 o łącznej powierzchni 3,7112 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.133.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Ponikwa w granicach działek nr 54/3, cz. 54/7, 272/1 o łącznej powierzchni 0,9941 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.134.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach działek nr cz. 11, cz. 37, 6 o łącznej powierzchni 2,7210 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.135.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Wyszki w granicach działek nr 143/3 i cz. 300/1 o łącznej powierzchni 3,85 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.136.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Kamienna w granicach działek nr 30/11, 33/4 i 45 o łącznej powierzchni 0,7306 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.137.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Marcinków w granicach działek nr cz. 29, 87/5, 87/6, cz. 96/1, 98, cz. 122, cz. 127, cz. 130, 132, 134, 138/1, cz. 179/4 o łącznej powierzchni 28,52 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.138.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 27 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Pl. Wolności na rzecz Przedsiębiorstwa Gastronomiczno Turystycznego i Handlowego "DARIA" Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 13/1 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.139.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie przedłużenia na okres 3 lat umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Marcinków w granicach działek nr 2, 3, cz. 7, 8 o łącznej powierzchni 7,13 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie Nr 0050.140.2011 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o.


Zarządzenie Nr 0050.141.2011 z dnia 04.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji do przekazania nieruchomości w granicach działek nr 927 i 1301 dla dzieci


Zarządzenie Nr 0050.142.2011 z dnia 04.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.18.2011


Zarządzenie Nr 0050.143.2011 z dnia 04.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach części działki nr 55 o powierzchni 100 m2 z przeznaczeniem na ustawienie baraku na cele rolne - gołębnik

Zarządzenie Nr 0050.144.2011 z dnia 05.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WT/KL.271.2.2011.sw


Zarządzenie Nr 0050.145.2011 z dnia 05.04.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Korzystania z Baszty Kłodzkiej
Zarządzenie Nr 0050.146.2011 z dnia 05.04.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Basztę Kłodzką w Bystrzycy Kłodzkiej w sezonie letnim 2011

Zarządzenie Nr 0050.147.2011 z dnia 07.04.2011 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 354, AM-4, obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0050.148.2011 z dnia 07.04.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.149.2011 z dnia 14.04.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Gorzanowie przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.150.2011 z dnia 19.04.2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielenia stypendium motywacyjnego dla uczniów pochodzenia romskiego w ramach realizacji projektu "Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich" w ramach wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Zarządzenie Nr 0050.151.2011 z dnia 19.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji  Stypendialnej

Zarządzenie Nr 0050.152.2011 z dnia 21.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości stanowiących własność  gminy, położonych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka 


Zarządzenie Nr 0050.153.2011 z dnia 21.04.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego - pokój nr 111 położonego w budynku nr 8 (przychodnia) przy ul. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.154.2011 z dnia 21.04.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Międzyleśnej nr 2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 0050.155.2011 z dnia 21.04.2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 7 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.156.2011 z dnia 21.04.2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.157.2011 z dnia 22.04.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.158.2011 z dnia 22.04.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.159.2011 z dnia 22.04.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.160.2011 z dnia 22.04.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.161.2011 z dnia 22.04.2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 7 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.162.2011 z dnia 22.04.2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 17 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.163.2011 z dnia 26.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.4.2011
Zarządzenie Nr 0050.164.2011 z dnia 27.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WT.271.3.2011. sw
Zarządzenie Nr 0050.165.2011 z dnia 27.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.23.2011

Zarządzenie Nr 0050.166.2011 z dnia 27.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 24,60 m2 (przed lokalem PUB SECRET Pl. Wolności 5), stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Pl. Wolności na rzecz "MASERATI"  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.167.2011 z dnia 27.04.2011 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 57/2 o pow. 45 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Międzygórza, ul. Wojska Polskiego 2 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej    


Zarządzenie Nr 0050.168.2011 z dnia 27.04.2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 33 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 28-29 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.169.2011 z dnia 27.04.2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działek nr 75 i 76 (AM-1) obreb Zacisze w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie Nr 0050.170.2011 z dnia 29.04.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 

Zarządzenie Nr 0050.171.2011 z dnia 29.04.2011 r.  w sprawie dokonania zmiany umów dzierżawy gruntów rolnych położonych w Nowym Waliszowie zgodnie z dokonanyn podziałem działki oraz faktycznym sposobem użytkowania 


Zarządzenie Nr 0050.172.2011 z dnia 29.04.2011 r. w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pławnicy


Zarządzenie Nr 0050.173.2011 z dnia 29.04.2011 r. w sprawie zmiany wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - kwiecień 2011
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:12.04.2011 08:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:22.06.2011 13:51