Zarządzenie Nr 0050.451.2012 z dnia 05.11.2012 r. w sprawie powołania komisji do roapatrzenia ofert cenowych na zakup materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.452.2012 z dnia 05.11.2012 r. w sprawie określenia katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2012/2013


Zarządzenie Nr 0050.453.2012 z dnia 05.11.2012 r. w sprawie przekazania w zarządzanie i administrację na rzecz Zakładu Usług Komunalnych  w Bystrzycy Kłodzkiej Spółki z o.o. nieruchomości zabudowanych położonych w Wilkanowie 132 i 134


Zarządzenie Nr 0050.454.2012 z dnia 05.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia - przekazania nieruchomości zabudowanych położonych w Wilkanowie 132 i 134


Zarządzenie Nr 0050.455.2012 z dnia 05.11.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 219 położonego w budynku nr 8 przy ul. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0050.456.2012 z dnia 07.11.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.269.2012 z dnia 04 lipca 2012 r. na najem lokalu użytkowego (pokój nr 112) położonego w budynku nr 8 przy ul. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0050.457.2012 z dnia 08.11.2012 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego pokój nr 112 stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Sienkiewicza nr 8 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.458.2012 z dnia 08.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Or.271.1.2012
Zarządzenie Nr 0050.459.2012 z dnia 09.11.2012 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 0050.460.2012 z dnia 13.11.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 22 (hala targowa) położonego w budynku nr 13 a przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.461.2012 z dnia 13.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia - przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Długopolu - Zdroju przy ul. Zdrojowej 29


Zarządzenie Nr 0050.462.2012 z dnia 13.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia - przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej 9


Zarządzenie Nr 0050.463.2012 z dnia 15.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr GKM.271.6.2012

Zarządzenie Nr 0050.464.2012 z dnia 15.11.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Centrumprzy ul. Okrzei 28 C


Zarządzenie Nr 0050.465.2012 z dnia 15.11.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Centrum przy ul. Okrzei 28 C wraz z przynależną do lokalu ułamkową częścią działki


Zarządzenie Nr 0050.466.2012 z dnia 15.11.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednolokalowego i budynków gospodarczych położonych w Idzikowie Nr 58


Zarządzenie Nr 0050.467.2012 z dnia 15.11.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości, trwale pokrytymi wodami płynącymi oraz zabudowane infrastrukturą regulacyjną

Zarządzenie Nr 0050.468.2012 z dnia 15.11.2012 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 471 o pow. 15,00 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Konopnickiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.469.2012 z dnia 15.11.2012 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 26 lat działek nr 7/1 o pow. 2,34 ha, 7/2 o pow. 1,59 ha, 9/1 o pow. 2,28 ha i 10 o pow. 3,17 ha położonych w Wójtowicach w drodze bezprzetargowej, stanowiące własność gminy na rzecz Stowarzyszenia " Wójtowice - Powrót do Przyszłości"


Zarządzenie Nr 0050.470.2012 z dnia 20.11.2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


Zarządzenie Nr 0050.471.2012 z dnia 20.11.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.472.2012 z dnia 21.11.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.473.2012 z dnia 21.11.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.474.2012 z dnia 21.11.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.475.2012 z dnia 21.11.2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działki nr 813/5 (AM 6) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0050.476.2012 z dnia 21.11.2012 r. w sprawie wydzierżawienia na czas nieokreślony, części działek nr 762 i 763 o łącznej powierzchni 128,10 m2 położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Przyjaciół w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność gminy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.477.2012 z dnia 26.11.2012 r.
w sprawie powołania Komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania pn.: "II etap budowy sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wilkanowie"


Zarządzenie Nr 0050.478.2012 z dnia 26.11.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Szpitalnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.479.2012 z dnia 30.11.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - listopad 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:09.11.2012 10:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:11.01.2013 12:47