Zarządzenie Nr 0050.397.2012 z dnia 01.10.2012 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 0050.398.2012 z dnia 01.10.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 4 położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0050.399.2012 z dnia 01.10.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 5 położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0050.400.2012 z dnia 01.10.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 6 położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0050.401.2012 z dnia 01.10.2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 6B w drodze przetargu ustnego ograniczonego do najemców lokali użytkowych oraz współwłaścicieli nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 6B w granicach działki nr 384/2


Zarządzenie Nr 0050.402.2012 z dnia 04.10.2012 r. w sprawie powołania zespołu wizytującego lokale zgłoszone jako miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego


Zarządzenie Nr 0050.403.2012 z dnia 04.10.2012 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 206 stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Sienkiewicza nr 8 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.404.2012 z dnia 05.10.2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2013


Zarządzenie Nr 0050.405.2012 z dnia 09.10.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.406.2012 z dnia 09.10.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.407.2012 z dnia 09.10.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wilkanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.408.2012 z dnia 09.10.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wilkanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.409.2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.410.2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.411.2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.412.2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 387/28 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka 
Zarządzenie Nr 0050.413.2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 387/29 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0050.414.2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 387/30 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0050.415.2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 387/33 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0050.416.2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 387/34 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0050.417.2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 387/35 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0050.418.2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 387/36 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0050.419.2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 387/37 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0050.420.2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 387/38 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum
Zarządzenie Nr 0050.421.2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum ul. Polna
Zarządzenie Nr 0050.422.2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1073 o powierzchni 53,70 m2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Słowackiego w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

Zarządzenie Nr 0050.423.2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą


Zarządzenie Nr 0050.424.2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego nr 33 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 28/29


Zarządzenie Nr 0050.425.2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie wydzierżawienia działek  nr 8 o pow. 991 m2 i 9 o pow. 2157 m2  położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność gminy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

Zarządzenie Nr 0050.426.2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie unieważnienia I-go przetargu ustnego nieograniczonego dot. dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Kamienna w granicach części działki nr 10 o powierzchni 1,39 ha


Zarządzenie Nr 0050.427.2012 z dnia 18.10.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Karola Świerczewskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.428.2012 z dnia 18.10.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.429.2012 z dnia 18.10.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.430.2012 z dnia 18.10.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Szpitalnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.431.2012 z dnia 22.10.2012 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej - budowa i modernizacja drogi (jezdnia + chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc strakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna) - III Etap: ul. Kościelna w Bystrzycy Kłodzkiej".


Zarządzenie Nr 0050.432.2012 z dnia 22.10.2012 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Remont części nawierzchni ul. Siennej i ul. Jana Pawła II w Bystrzycy Kłodzkiej".


Zarządzenie Nr 0050.433.2012 z dnia 23.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej 


Zarządzenie Nr 0050.434.2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Starej Łomnicy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.435.2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.436.2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.437.2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie oddania w administrację nieruchomości stanowiące własność gminy Bystrzyca Kłodzka położone w obrębie Starkówka w granicach działek nr 41/2 o pow.0,29 ha na rzecz Rady Sołeckiej w Starkówek

Zarządzenie Nr 0050.438.2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie wydzielenia stanowiska handlowego oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stanowiska handlowego położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.439.2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie wydzielenia stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoisk handlowych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.440.2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie wydzielenia stanowiska handlowego oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoiska handlowego położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.441.2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie wydzielenia stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoisk handlowych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.442.2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 457/1 o powierzchni 1,97 ha, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie Nr 0050.443.2012 z dnia 26.10.2012 r. w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości, na których usytuowane są stacje transformatorowe


Zarządzenie Nr 0050.444.2012 z dnia 31.10.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 0050.445.2012 z dnia 31.10.2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.446.2012 z dnia 31.10.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku nr 14 przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.447.2012 z dnia 31.10.2012 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego nr 17 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 2


Zarządzenie Nr 0050.448.2012 z dnia 31.10.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wilkanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.449.2012 z dnia 31.10.2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 10 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 6B


Zarządzenie Nr 0050.450.2012 z dnia 31.10.2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 12 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej ul.Henryka Sienkiewicza 6B


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - październik 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:01.10.2012 13:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:17.01.2013 12:12