Zarządzenie nr 0050.235.2012 z dnia 04.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektów współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych


Zarządzenie nr 0050.236.2012 z dnia 05.06.2012 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale gminne, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej w formie odpracowania należności dla Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.237.2012 z dnia 05.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej oraz refundacji jej kosztów w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.238.2012 z dnia 05.06.2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza


Zarządzenie nr 0050.239.2012 z dnia 05.06.2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza


Zarządzenie nr 0050.240.2012 z dnia 05.06.2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza


Zarządzenie nr 0050.241.2012 z dnia 05.06.2012 r. w sprawie sprzedaż lokalu użytkowego nr 10 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 6B w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0050.243.2012 z dnia 08.06.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki, rekreacji i krajoznawstwa 2012 roku


Zarządzenie nr 0050.244.2012 z dnia 12.06.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa


Zarządzenie nr 0050.245.2012 z dnia 12.06.2012 r. w sprawie oddania w administrację nieruchomości stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach działki nr 465 o pow. 0,0995 ha na rzecz Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.246.2012 z dnia 12.06.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy budynku mieszkalnego jednolokalowego i budynku gospodarczego położonego w Piotrowicach Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie nr 0050.247.2012 z dnia 12.06.2012 r. w sprawie najmu lokialu użytkowego o pow. 91 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Strażackiej 6, stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka na rzecz "Zamek" Sp. z o. o. Domaszków


Zarządzenie nr 0050.248.2012 z dnia 12.06.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Starej Łomnicy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie nr 0050.249.2012 z dnia 12.06.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego (stolarnia) o pow. 314,10 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna przy ul. Kolejowej 169, stanowiący własność  gminy Bystrzyca Kłodzka na rzecz P.P.H.U. "NOWY" Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.250.2012 z dnia 14.06.2012 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów


Zarządzenie nr 0050.251.2012 z dnia 15.06.2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi


Zarządzenie nr 0050.252.2012 z dnia 20.06.2012 r. w sprawie najmu pomieszczenia nr 5 położonego na parterze w lokalu użytkowym nr 2 przy ulicy Pocztowej nr 1 w Międzygórzu w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie nr 0050.253.2012 z dnia 20.06.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WT/KL 271.2.2012

Zarządzenie nr 0050.254.2012 z dnia 20.06.2012 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 0050.176.2012 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działek nr 53, 55, 60, 67/1, 68, 71/1, 72, 75/1, 78/1, 79/2, 81, 84/1, 126, 127, 128, 130, 134, 136 położonych w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.255.2012 z dnia 20.06.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie nr 0050.256.2012 z dnia 21.06.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WPIS.4223.2.2012

Zarządzenie nr 0050.257.2012 z dnia 22.06.2012 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku nadmiernych, intensywnych opadów deszczu i powodzi mającej miejsce w 2009 i 2011 roku w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.258.2012 z dnia 22.06.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WT/KL 271.3.2012

Zarządzenie nr 0050.259.2012 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej oraz wydruk ulotek informacyjnych wraz z opracowaniem graficznym i przygotowniem do wydruku dla projektu pn.: rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wplności i ul. Kościelnej - budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia"


Zarządzenie nr 0050.260.2012 z dnia 26.06.2012 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności  i ul. Kościelnej - budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia" - III Etap: ul. Kościelna w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.261.2012 z dnia 26.06.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 9


Zarządzenie nr 0050.262.2012 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.263.2012 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Zarządzenie nr 0050.264.2012 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia w zakresie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - czerwiec 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:05.06.2012 14:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:06.03.2013 12:43