Zarządzenie Nr 0050.146.2012 z dnia 02.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WPIS.4223.2.2012


Zarządzenie Nr 0050.147.2012 z dnia 03.04.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 6 przy ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.148.2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie przesuniecia terminu płatności należności za wykup budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.149.2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.150.2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.549.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. dotyczącego sprzedaży e drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Karola Świerczewskiego


Zarządzenie Nr 0050.151.2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.543.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. dotyczacego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej
Zarządzenie Nr 0050.152.2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.149.2011 z dnia 19 maja 2011 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej
Zarządzenie Nr 0050.153.2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.532.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 7B
 Zarządzenie Nr 0050.154.2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.553.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei
Zarządzenie Nr 0050.155.2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.554.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej

Zarządzenie Nr 0050.156.2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki 933/3 o powierzchni 18 m2, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na stoisko handlowe (sprzedaż płodów rolnych-warzywa, owoce)Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.157.2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki 933/3 o powierzchni 24 m2, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na stoisko handlowe (sprzedaż kwiatów i owoców) Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.158.2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki 933/3 o powierzchni 24 m2, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na stoiska handlowe (sprzedaż kwiatów, sadzonek i warzyw)Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.159.2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki 933/3 o powierzchni 18 m2, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na stanowisko handlowe (sprzedaż drobiu)Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.160.2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki 933/3 o powierzchni 18 m2, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na stoisko handlowe (sprzedaż płodów rolnych) Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.161.2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej projektów współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych "Przebudowa, remont i montaż wiat handlowych na terenie targowiska w Bystrzycy Kłodzkiej"

Zarządzenie Nr 0050.162.2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektów współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Zarządzenie Nr 0050.163.2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie cen drewna i drzew "na pmiu" z lasów i zadrzewień gminnych oraz zasad i trybu sprzedaży drewna 2012 r.
Zarządzenie Nr 0050.164.2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Zarządzenie Nr 0050.165.2012 z dnia 11.04.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 5 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 0050.166.2012 z dnia 11.04.2012 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 (garaż) stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Starobystrzyckiej nr 16 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.167.2012 z dnia 12.04.2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Zarządzenie Nr 0050.168.2012 z dnia 12.04.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Wilkanowie

Zarządzenie Nr 0050.169.2012 z dnia 12.04.2012 r. w sprawie powołania komisji do przekazania nieruchomości w granicach działek nr 927 i 1301 dla dzierżawcy : "Progres" Pławnica 


Zarządzenie Nr 0050.170.2012 z dnia 16.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.4.2012


Zarządzenie Nr 0050.171.2012 z dnia 17.04.2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 17 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.172.2012 z dnia 17.04.2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 7

Zarządzenie Nr 0050.173.2012 z dnia 17.04.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego  położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.175.2012 z dnia 19.04.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia zmieniającego Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.176.2012 z dnia 20.04.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działek nr 53, 55, 60, 67/1, 68, 71/1, 72, 75/1, 78/1, 79/2, 81, 84/1, 126, 127, 128, 130, 134, 136 położonych w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.177.2012 z dnia 20.04.2012 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Norwida w granicach działki nr 1143/13 o pow. 152 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy


Zarządzenie Nr 0050.178.2012 z dnia 20.04.2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania stypendium motywacyjnego dla uczniów pochodzenia romskiego w ramach realizacji projektu "Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich" w ramach wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Zarządzenie Nr 0050.179.2012 z dnia 20.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej


Zarządzenie Nr 0050.180.2012 z dnia 20.04.2012 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Gorzanów w granicach działek nr 1101/1 o pow. 1,17 ha i 1102/1 o pow. 0,74 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie Nr 0050.181.2012 z dnia 20.04.2012 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat  nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Zabłocie w granicach części działki nr 28 o pow. 1,64 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie Nr 0050.182.2012 z dnia 24.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej, mającej na celu zniszczenie weksli in blanco, wystawionych przez organizacje pozarządowe Gminie Bystrzyca Kłodzka, stanowiących zabezpieczenie wykonania umów, na zadania publiczne powierzone organizacjom pozarządowym w drodze ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2011 r.


Zarządzenie Nr 0050.183.2012 z dnia 24.04.2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki 933/3 o powierzchni 24 m2, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na stoisko handlowe Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.184.2012 z dnia 24.04.2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki 933/3 o powierzchni 18 m2, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na stoisko handlowe Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.185.2012 z dnia 24.04.2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki 933/3 o powierzchni 18 m2, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na stoisko handlowe Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.186.2012 z dnia 24.04.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.109.2012 z dnia 08 marca 2012 r. na najem lokalu użytkowego - boks nr 20 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13 a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.187.2012 z dnia 24.04.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.188.2012 z dnia 24.04.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.189.2012 z dnia 24.04.2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż lokalu użytkowego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 7 w drodze III-ch rokowań


Zarządzenie Nr 0050.190.2012 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Wilkanowie


Zarządzenie Nr 0050.191.2012 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Wilkanowie


Zarządzenie Nr 0050.192.2012 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu

Zarządzenie Nr 0050.193.2012 z dnia 27.04.2012 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 493 o pow. 20 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Słowackiego 4 na rzecz ANTALYA KEBAB


Zarządzenie Nr 0050.194.2012 z dnia 27.04.2012 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 80 m2  (część płyty rynku przed Ratuszem), stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, przy Pl. Wolności na rzecz MASERATI


Zarządzenie Nr 0050.195.2012 z dnia 27.04.2012 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego w celu podniesienia kapitału zakładowego spółki


Zarządzenie Nr 0050.196.2012 z dnia 30.04.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
Zarządzenie Nr 0050.197.2012 z dnia 30.04.2012 r.
w sprawie wydzierżawienia części działek nr 762, 763 o łącznej pow. 138 m2 przy ul. Przyjaciół w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.198.2012 z dnia 30.04.2012 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - kwiecień 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:03.04.2012 13:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:10.05.2012 14:38