Zarządzenie Nr 0050.92.2012 z dnia 02.03.2012 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia nieruchomości w granicach działek nr 927 i 1301 od dzierżawcy

Zarządzenie Nr 0050.93.2012 z dnia 02.03.2012 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem zaplecza sanitarno-socjalnego, kortami tenisa ziemnego oraz ścianą treningową na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej w granicach działek nr 927 o pow. 0,2022 ha i 1301 o pow. 0,2124 ha z przeznaczeniem na prowadzenie kortów tenisa ziemnego


Zarządzenie Nr 0050.94.2012 z dnia 02.03.2012 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości zabudowanej obiektem dworcowym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.95.2012 z dnia 02.03.2012 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości zabudowanej obiektem dworcowym położonej w Długopolu Zdroju


Zarządzenie Nr 0050.96.2012 z dnia 02.03.2012 r. w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Pławnicy


Zarządzenie Nr 0050.97.2012 z dnia 02.03.2012 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w ratraku śnieżnym marki Pisten Bully 100 Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.98.2012 z dnia 02.03.2012 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w skuterze śnieżnym marki Yamaha Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Zarządzenie Nr 0050.99.2012 z dnia 05.03.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WT/KL271.1.2012

Zarządzenie Nr 0050.100.2012 z dnia 05.03.2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w granicach działki nr 555/4 na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Okrzei 28C w drodze przetargu ustnego ograniczonego do najemców lokali użytkowych oraz współwłaścicieli nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 28 C w granicach działki nr 555/4


Zarządzenie Nr 0050.101.2012 z dnia 05.03.2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w granicach działki nr 555/4 na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Okrzei 28C w drodze przetargu ustnego ograniczonego do najemców lokali użytkowych oraz współwłaścicieli nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 28 C w granicach działki nr 555/4


Zarządzenie Nr 0050.102.2012 z dnia 05.03.2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w granicach działki nr 555/4 na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Okrzei 28C w drodze przetargu ustnego ograniczonego do najemców lokali użytkowych oraz współwłaścicieli nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 28 C w granicach działki nr 555/4


Zarządzenie Nr 0050.103.2012 z dnia 06.03.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej, obręb Niedźwiedna w granicach działki nr 163/1, AM-2


Zarządzenie Nr 0050.104.2012 z dnia 07.03.2012 r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową


Zarządzenie Nr 0050.105.2012 z dnia 07.03.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.435.2011 z dnia 13 października 2011 r. dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (ruiny), położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach działki nr 42/1 
Zarządzenie Nr 0050.106.2012 z dnia 07.03.2012 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 355/8 o pow. 150 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w drodze bezprzetargowej na rzecz Ośrodka Szkolenia Kierowców Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.107.2012 z dnia 07.03.2012 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródki letnie (gastronomiczne), położone na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.108.2012 z dnia 08.03.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 położonego przy Placu Wolności nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.109.2012 z dnia 08.03.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 20 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.110.2012 z dnia 08.03.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 7a położonego w budynku nr 5 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0050.111.2012 z dnia 08.03.2012 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania faktur VAT


Zarządzenie Nr 0050.112.2012 z dnia 09.03.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego (garażu) położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Juliusza Słowackiego 1 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.113.2012 z dnia 12.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektów współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych pn. "Bez -Granicznie Aktywni  w Euroregionie Glacensis"

Zarządzenie Nr 0050.114.2012 z dnia 12.03.2012 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 162/2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej na terenie Międzygórza przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

Zarządzenie Nr 0050.115.2012 z dnia 12.03.2012 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 64 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum, Plac Wolności 13 na rzecz Restauracji "La Salle" , Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 13/1


Zarządzenie Nr 0050.116.2012 z dnia 12.03.2012 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 700 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Międzyleśnej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.117.2012 z dnia 16.03.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 położonego przy ul. Okrzei nr 16 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.118.2012 z dnia 16.03.2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 33 i 34 o łącznej powierzchni 10,4821 ha, stanowiących własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

Zarządzenie Nr 0050.119.2012 z dnia 16.03.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.120.2012 z dnia 16.03.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.121.2012 z dnia 16.03.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.273.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Świerczewskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.122.2012 z dnia 19.03.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.14.2012


Zarządzenie Nr 0050.123.2012 z dnia 19.03.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 228/3


Zarządzenie Nr 0050.124.2012 z dnia 19.03.2012 r. w sprawie powołania komisji w celu ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym


Zarządzenie Nr 0050.125.2012 z dnia 19.03.2012 r. w sprawie zmiany upoważnienia do podpisywania faktur VAT

Zarządzenie Nr 0050.126.2012 z dnia 20.03.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.268.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.127.2012 z dnia 20.03.2012 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


 Zarządzenie Nr 0050.128.2012 z dnia 20.03.2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki 933/3 o powierzchni 18 m2, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na stoisko handlowe (sprzedaż płodów rolnych) Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.129.2012 z dnia 20.03.2012 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Idzików w granicach części działek nr 17 o pow. 0,64 ha i 68 o pow. 0,44 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie Nr 0050.130.2012 z dnia 21.03.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.1.2012
Zarządzenie Nr 0050.131.2012 z dnia 22.03.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
Zarządzenie Nr 0050.132.2012 z dnia 23.03.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.17.2012

Zarządzenie Nr 0050.133.2012 z dnia 26.03.2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Wilkanowie


Zarządzenie Nr 0050.134.2012 z dnia 27.03.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.296.2011 z dnia 15 lipca 2011 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 11 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej 12


Zarządzenie Nr 0050.135.2012 z dnia 27.03.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.297.2011 z dnia 15 lipca 2011 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 12 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej 12


Zarządzenie Nr 0050.136.2012 z dnia 27.03.2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu nr 7 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Szpitalnym 2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.137.2012 z dnia 27.03.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 20 przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0050.138.2012 z dnia 27.03.2012 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.139.2012 z dnia 28.03.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.2.2012 


Zarządzenie Nr 0050.140.2012 z dnia 28.03.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.3.2012


Zarządzenie Nr 0050.141.2012 z dnia 28.03.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.18.2012 

Zarządzenie Nr 0050.142.2012 z dnia 29.03.2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzedu Miasta  i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.143.2012 z dnia 29.03.2012 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 4

Zarządzenie Nr 0050.144.2012 z dnia 30.03.2012 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok
Zarządzenie Nr 0050.145.2012 z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - marzec 2012
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:02.03.2012 13:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:30.04.2012 12:48