Zarządzenie Nr 0050.341.2013 z dnia 04.11.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 38/2 o pow. 0,95 ha i na terenie wsi Zabłocie w granicach działek nr 33 o pow. 0,80 ha, 44/7 o pow. 0,94 ha, części 43/1 o pow. 0,58 ha stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.342.2013 z dnia 05.11.2013 r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową


Zarządzenie Nr 0050.343.2013 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. H. Siemiradzkiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.344.2013 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.345.2013 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wilkanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.346.2013 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 7 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul. Krakowskiej 7 w Bystrzycy Kłodzkiej
Zarządzenie Nr 0050.347.2013 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.261.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.348.2013 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.509.2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Karola Świerczewskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

Zarządzenie Nr 0050.349.2013 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 6
Zarządzenie Nr 0050.350.2013 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obr. Zabłocie w granicach działki nr 51/6 (AM1)

Zarządzenie Nr 0050.351.2013 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugich rokowań na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności

Zarządzenie Nr 0050.352.2013 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 307/2 położonej w Wilkanowie

Zarządzenie Nr 0050.353.2013 z dnia 13.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.29.2013 zadania pn.: "Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2014 roku"


Zarządzenie Nr 0050.354.2013 z dnia 13.11.2013 r. w sprawie odwołania II-go przetargu ustnego nieograniczonego GKM. Nr 11.II.2013 z dnia 28.10.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 20 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.355.2013 z dnia 13.11.2013 r. w sprawie odwołania II-go przetargu ustnego nieograniczonego GKM. Nr 13.II.2013 z dnia 28.10.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 6 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej

Zarządzenie Nr 0050.356.2013 z dnia 13.11.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 6 (hala targowa) położonego w budynku nr 13a przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.357.2013 z dnia 13.11.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 20 (hala targowa) położonego w budynku nr 13a przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.358.2013 z dnia 14.11.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego ołożonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.359.2013 z dnia 14.11.2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 19 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.360.2013 z dnia 14.11.2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 17 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.361.2013 z dnia 18.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektów współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych


Zarządzenie Nr 0050.362.2013 z dnia 18.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej - odbiór końcowy zadania pn.: "Budowa placu zabaw dla Zespołu Szkół w Wilkanowie w ramach Programu Radosna Szkoła", realizowanego w Wilkanowie 138D


Zarządzenie Nr 0050.363.2013 z dnia 18.11.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.197.2013 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 01 lipca 2013 r. dot. sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 22 o pow. 5,64 ha położonej w Idzikowie, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.364.2013 z dnia 18.11.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.199.2013 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 01 lipca 2013 r. dot. sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 306 o pow. 1,80 ha położonej w Idzikowie, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.365.2013 z dnia 18.11.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.198.2013 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 01 lipca 2013 r. dot. sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 13 o pow. 2,38 ha położonej w Idzikowie, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.366.2013 z dnia 20.11.2013 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w sobotę w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.367.2013 z dnia 20.11.2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 602 o pow. 5,10 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Kościelna 4 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.368.2013 z dnia 21.11.2013 r. o zmianie zarządzenia nr 0050.333.2013 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr E.271.13.2013


Zarządzenie Nr 0050.368a.2013 z dnia 21.11.2013 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej i ustalenia trybu jej działania


Zarządzenie Nr 0050.369.2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

Zarządzenie Nr 0050.370.2013 z dnia 27.11.2013 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 27-28 stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.371.2013 z dnia 29.11.2013 r. w sprawie powołania komisji do przejęcia


Zarządzenie Nr 0050.372.2013 z dnia 29.11.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.373.2013 z dnia 29.11.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.374.2013 z dnia 29.11.2013 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 35 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - listopad 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:14.11.2013 08:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:20.12.2013 10:35