Zarządzenie Nr 0050.315.2013 z dnia 02.10.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 7 położonego w budynku nr 197B przy ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.316.2013 z dnia 10.10.2013 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0151/322/2009 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych (rowy gminne) położonych w Starej Bystrzycy, gmina Bystrzyca Kłodzka 


Zarządzenie Nr 0050.317.2013 z dnia 11.10.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Starej Bystrzycy, gmina Bystrzyca Kłodzka, zabudowanej kanałem młynówki


Zarządzenie Nr 0050.318.2013 z dnia 11.10.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Marii Skłodowskiej - Curie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.319.2013 z dnia 11.10.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 21 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.320.2013 z dnia 11.10.2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 3 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności 3 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.321.2013 z dnia 14.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.322.2013 z dnia 18.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektów współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych


Zarządzenie Nr 0050.323.2013 z dnia 21.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn.: "Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej - Etap II"


Zarządzenie Nr 0050.324.2013 z dnia 21.10.2013 r. w sprawie wydzielenia stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoisk handlowych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.325.2013 z dnia 21.10.2013 r. w sprawie wydzielenia stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoisk handlowych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.326.2013 z dnia 21.10.2013 r. w sprawie wydzielenia stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoisk handlowych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.327.2013 z dnia 21.10.2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w granicach działki nr 983/2 położonej w Starej Łomnicy, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.328.2013 z dnia 21.10.2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w granicach działki nr 216/2 położonej w Idzikowie, gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.329.2013 z dnia 21.10.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Zabłocie w granicach działki nr 41/3 o powierzchni 5,45 ha, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na cele rolneUwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

Zarządzenie Nr 0050.330.2013 z dnia 25.10.2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 0050.331.2013 z dnia 28.10.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 6 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.332.2013 z dnia 28.10.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 20 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.333.2013 z dnia 29.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr E.271.13.2013


Zarządzenie Nr 0050.334.2013 z dnia 30.10.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze trzecich rokowań zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mostowicach, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 60/2, 70/12, 164/1


Zarządzenie Nr 0050.335.2013 z dnia 30.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania pn.: "II etap budowy sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wilkanowie" oraz zadania pn.: "Roboty budowlane polegające na wykonaniu dodatkowej (wewnętrznej) powłoki przekrywającej obiekt sali sportowej w Wilkanowie wraz z ociepleniem z wełny mineralnej"


Zarządzenie Nr 0050.336.2013 z dnia 31.10.2013 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert cenowych


Zarządzenie Nr 0050.337.2013 z dnia 31.10.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.338.2013 z dnia 31.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej - odbiór końcowy zadania pn. "Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" na działce nr 290 obręb Centrum w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Mickiewicza 14


Zarządzenie Nr 0050.339.2013 z dnia 31.10.2013 r. w sprawie najmu budynku o powierzchni użytkowej 268,60 m2 położonego w Wilkanowie 132 w granicach działek nr 745/2 i 745/4, stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju wsi Wilkanów


Zarządzenie Nr 0050.340.2013 z dnia 31.10.2013 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej Nr 13 na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - październik 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:02.10.2013 12:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:18.12.2013 13:30