Zarządzenie Nr 0050.290.2013 z dnia 02.09.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 20 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0050.291.2013 z dnia 03.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.4.2013


Zarządzenie Nr 0050.292.2013 z dnia 03.09.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 457/1 o powierzchni 1,97 ha, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.293.2013 z dnia 03.09.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednolokalowego i budynków gospodarczych położonych w Piotrowicach Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.294.2013 z dnia 03.09.2013 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2014
Zarządzenie Nr 0050.295.2013 z dnia 05.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.5.2013

Zarządzenie Nr 0050.296.2013 z dnia 09.09.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.297.2013 z dnia 11.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego SO.271.1.2013

Zarządzenie Nr 0050.298.2013 z dnia 12.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej - odbiór końcowy zadania pn.: "Dostawa i instalacja lamp hybrydowych w Gminie Bystrzyca Kłodzka - II etap 155 pkt świetlnych


Zarządzenie Nr 0050.299.2013 z dnia 12.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr E.271.11.2013

Zarządzenie Nr 0050.300.2013 z dnia 16.09.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 6 położonego w budynku nr 27 przy ul. Międzyleśnej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.301.2013 z dnia 16.09.2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.552.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.302.2013 z dnia 16.09.2013 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014


Zarządzenie Nr 0050.303.2013 z dnia 18.09.2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Zarządzenie Nr 0050.304.2013 z dnia 19.09.2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie Nr 0050.305.2013 z dnia 19.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 0050.306.2013 z dnia 24.09.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.307.2013 z dnia 24.09.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.308.2013 z dnia 24.09.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.309.2013 z dnia 24.09.2013 r. w sprawie sprzedaży działki nr 58/83 położonej w Białej Wodzie w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie Nr 0050.310.2013 z dnia 30.09.2013 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 2 w Gorzanowie na rzecz sołectwa Gorzanów


Zarządzenie Nr 0050.311.2013 z dnia 30.09.2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.312.2013 z dnia 30.09.2013 r. w sprawie dopuszczalnych form organizowania transportu do szkół


Zarządzenie Nr 0050.313.2013 z dnia 30.09.2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 24,60 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.314.2013 z dnia 30.09.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0050.314a.2013 z dnia 30.09.2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - wrzesień 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:06.09.2013 11:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:14.10.2013 10:59