Zarządzenie Nr 0050.155.2013 z dnia 03.06.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 1 przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.156.2013 z dnia 04.06.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.12.2013 na usługi pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka - Bystrzyca Kłodzka"

Zarządzenie Nr 0050.157.2013 z dnia 04.06.2013 r. w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem trwałym gminy,inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialnoiści za powierzone mienie


Zarządzenie Nr 0050.158.2013 z dnia 05.06.2013 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
Zarządzenie Nr 0050.159.2013 z dnia 06.06.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Kolejowej, miasto Bystrzyca Kłodzka, w obrębie Niedźwiedna w granicach działki nr 163/1

Zarządzenie Nr 0050.160.2013 z dnia 06.06.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze drugich rokowań zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mostowicach, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 60/2, 70/12, 164/1


Zarządzenie Nr 0050.161.2013 z dnia 10.06.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.162.2013 z dnia 10.06.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


 Zarządzenie Nr 0050.163.2013 z dnia 10.06.2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.331.2012 z dnia 04 września 2012 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.164.2013 z dnia 11.06.2013 r. w sprawie powołania komisji szacującej straty powstałe w wyniku intensywnych opadów


Zarządzenie Nr 0050.165.2013 z dnia 11.06.2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 24,60 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.166.2013 z dnia 11.06.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 457/1 o powierzchni 1,97 ha, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.167.2013 z dnia 11.06.2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 116 o pow. 15 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze, stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka na rzecz PHU "KATOM" Wilkanów Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.168.2013 z dnia 17.06.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WPiRL.271.1.2013/P


Zarządzenie Nr 0050.169.2013 z dnia 18.06.2013 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własność Gminy Bystrzyuca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 2 w Gorzanowie na rzecz sołectwa Gorzanów


Zarządzenie Nr 0050.170.2013 z dnia 18.06.2013 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w sobotę w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.171.2013 z dnia 18.06.2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

Zarządzenie Nr 0050.172.2013 z dnia 19.06.2013 r. w sprawie powołania Komisjiodbiorowej - odbiór częściowy zadania pn. : "Dostawa i instalacja lamp hybrydowych w Gminie Bystrzyca Kłodzka - I etap 155 pkt świetlnych"


Zarządzenie Nr 0050.173.2013 z dnia 19.06.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum, przy ul. Sienkiewicza


Zarządzenie Nr 0050.174.2013 z dnia 19.06.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 134/1 położonej w Paszkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.175.2013 z dnia 19.06.2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 953/4 o pow. 6,51 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Sienkiewicza Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.176.2013 z dnia 19.06.2013 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.177.2013 z dnia 19.06.2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.471.2012 z dnia 20 listopada 2012 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.178.2013 z dnia 20.06.2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 11


Zarządzenie Nr 0050.179.2013 z dnia 20.06.2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 51/6 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie


Zarządzenie Nr 0050.180.2013 z dnia 20.06.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Wilkanowie nr 132 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do organizacji pożytku publicznego z miejscowości Wilkanów oraz ustalenia ceny wywoławczej I przetargu


Zarządzenie Nr 0050.181.2013 z dnia 24.06.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 5 położonego w budynku nr 20 przy ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0050.182.2013 z dnia 24.06.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 113 położonego w budynku nr 8 przy ul. Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0050.183.2013 z dnia 24.06.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Gorzanowie przy ul. Młyńskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.184.2013 z dnia 24.06.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Gorzanowie przy ul. Młyńskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.185.2013 z dnia 24.06.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Gorzanowie przy ul. Młyńskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.186.2013 z dnia 24.06.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Gorzanowie przy ul. Młyńskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.187.2013 z dnia 24.06.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.188.2013 z dnia 24.06.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Karola Świerczewskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.189.2013 z dnia 25.06.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.3.2013
Zarządzenie Nr 0050.190.2013 z dnia 28.06.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.191.2013 z dnia 28.06.2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.192.2013 z dnia 28.06.2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 34 o pow. 3,75 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze na rzecz F.P.H "DOM" Sp. j., 57-500 Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.193.2013 z dnia 28.06.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 279/4 położonej w Idzikowie, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.194.2013 z dnia 28.06.2013 r. w sprawie unieważnienia I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Marcinków dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Marcinków w granicach działki nr 79/2 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.195.2013 z dnia 28.06.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego (stolarnia) o pow. 314,10 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna przy ul. Kolejowej 169, stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka na rzecz P.P.H.U. "NOWY" Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.196.2013 z dnia 28.06.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego o pow. 24,10 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Rycerskiej 6, stanowiący własność gminy Bystrzyca Kłodzka na rzecz Usług Budowlanych w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - czerwiec 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:05.06.2013 07:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:12.07.2013 14:27