Zarządzenie Nr 0050.81.2013 z dnia 02.04.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.1.2013


Zarządzenie Nr 0050.82.2013 z dnia 02.04.2013 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 156/1 położonej w Idzikowie, gmina Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.83.2013 z dnia 02.04.2013 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 25 lat, działkę nr 286/8 o pow. 0,5672 ha położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w drodze bezprzetargowej , stanowiącą własność gminy


Zarządzenie Nr 0050.84.2013 z dnia 02.04.2013 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013


Zarządzenie Nr 0050.85.2013 z dnia 04.04.2013 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w sobotę w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.86.2013 z dnia 04.04.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Fn.340/1/2013

Zarządzenie Nr 0050.87.2013 z dnia 05.04.2013 r. w sprawie dopuszczalnych form organizowania transportu do szkół


Zarządzenie Nr 0050.88.2013 z dnia 05.04.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 7 położonego w budynku nr 35 przy ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.89.2013 z dnia 08.04.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.2.2013

Zarządzenie Nr 0050.90.2013 z dnia 08.04.2013 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym w Piotrowicach Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.91.2013 z dnia 10.04.2013 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze przy ul. Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.92.2013 z dnia 10.04.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.93.2013 z dnia 10.04.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.94.2013 z dnia 10.04.2013 r. w sprawie ustalenia przedstawicieli pracowników w Urzedzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.95.2013 z dnia 10.04.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gorzanowie wraz z wyposażeniem sali widowiskowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013


Zarządzenie Nr 0050.96.2013 z dnia 10.04.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr RGŻ.271.1.2013 na usługi pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz utworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
Zarządzenie Nr 0050.97.2013 z dnia 12.04.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 225/1 położonej w Porębie, gmina Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.98.2013 z dnia 12.04.2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 116 o pow. 12,50 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Sempołowskiej na rzecz AVANS Sp. z o. o.


Zarządzenie Nr 0050.99.2013 z dnia 15.04.2013 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie i konserwację odzieży ochronnej


Zarządzenie Nr 0050.100.2013 z dnia 15.04.2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania stypendium motywacyjnego dla uczniów pochodzenia romskiego w ramach realizacji projektu "Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich 2013" w ramach wieloletniego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Zarządzenie Nr 0050.101.2013 z dnia 15.04.2013 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 0050.102.2013 z dnia 16.04.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.103.2013 z dnia 17.04.2013 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy

Zarządzenie Nr 0050.104.2013 z dnia 17.04.2013 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewkuacji pracowników


Zarządzenie Nr 0050.105.2013 z dnia 18.04.2013 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia - przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej 9


Zarządzenie Nr 0050.106.2013 z dnia 18.04.2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 355/8 o pow. 150 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, na rzecz AUTOMILA, Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.107.2013 z dnia 18.04.2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 116 o pow. 15 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka na rzecz PHU "KATOM"Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.108.2013 z dnia 23.04.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.109.2013 z dnia 23.04.2013 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródki letnie (gastronomiczne), położone na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.109.2013 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WPiS.4223.7.2013 na usługi pn.: Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" na działce nr 290 obręb Centrum w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Mickiewicza 14


Zarządzenie Nr 0050.110.2013 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 49 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności 13 na rzecz Restauracji "La Salle" Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.111.2013 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 22 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.112.2013 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 10 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności 3 na rzecz "TOSTER" Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.113.2013 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 602 o pow. 5,10 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Kościelna 4 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.114.2013 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

Zarządzenie Nr 0050.115.2013 z dnia 26.04.2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.116.2013 z dnia 26.04.2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 493 o pow. 20 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Słowackiego 4 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.117.2013 z dnia 26.04.2013 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej  nieruchomość stanowiącą własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum, przy ul. Sienkiewicza Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.118.2013 z dnia 30.04.2013 r. w sprawie przeniesienia prawa własności działki nr 66/3 o pow. 25 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym w trybie art.231 § 1 Kodeksu cywilnego

Zarządzenie Nr 0050.119.2013 z dnia 30.04.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.120.2013 z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - kwiecień 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:03.04.2013 08:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:28.06.2013 08:07