Zarządzenie nr 0050.363.2014 z dnia 05.11.2014 r. w sprawie najmu lokalu uzytkowego nr 4 połozonego przy ul. Kościelnej nr 8 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.364.2014 z dnia 05.11.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 6 położonego w budynku nr 13a przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.365.2014 z dnia 07.11.2014 r. w sprawie sprzedażyw drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.366.2014 z dnia 10.11.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 8 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.367.2014 z dnia 12.11.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 17 położonego przy Placu Wolności nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.368.2014 z dnia 12.11.2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.369.2014 z dnia 18.11.2014 r. w sprawie przekazania do sprzedaży i ustalenia ceny jednostkowej znaczka turystycznego "Bystrzyca Kłodzka - miasta królewskie"


Zarządzenie nr 0050.370.2014 z dnia 19.11.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.7.2014


Zarządzenie nr 0050.371.2014 z dnia 19.11.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.372.2014 z dnia 19.11.2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działek nr 1110 o powierzchni 2,78 ha, 1112 o powierzchni 2,03 ha, część 1119 o powierzchni 0,87 ha stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0050.373.2014 z dnia 24.11.2014 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat, działkę nr 17/13 o pow. 7,03 ha, położoną na terenie wsi Wójtowice - Huta, stanowiącą własność gminy


Zarządzenie nr 0050.374.2014 z dnia 24.11.2014 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 25 lat, część działki nr 1125 o pow. 112 m2 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum, stanowiącą własność gminy


Zarządzenie nr 0050.375.2014 z dnia 24.11.2014 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 57/1 o pow. 46 m2 położonej w Nowej Bystrzycy oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu

Zarządzenie nr 0050.376.2014 z dnia 24.11.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego (stolarnia) o pow. 314,10 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna przy ul. Kolejowej 169, stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.377.2014 z dnia 24.11.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 12 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.378.2014 z dnia 24.11.2014 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży kalendarza promocyjnego - "Bystrzyca Kłodzka jest kobietą z pasją"


Zarządzenie nr 0050.379.2014 z dnia 24.11.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.380.2014 z dnia 24.11.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 58/86 położonej w Białej Wodzie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie nr 0050.381.2014 z dnia 24.11.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "System identyfikacji turystycznej - oznakowanie atrakcji turystycznych Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz ich promocja" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013


Zarządzenie nr 0050.382.2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie nr 0050.383.2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 457/1 o powierzchni 1,97 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0050.384.2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznej satwki czynszu za dzierżawę gruntu zabudowanego halą sportową, stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka na okres 3-ch miesięcy, z przeznaczeniem na cele ujęte we wniosku do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych FRKF JSFP, położonego na terenie wsi Wilkanów w granicach dz. nr 299/12 jedn. ewid. Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenia - listopad 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:06.11.2014 11:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:13.01.2015 13:09