Zarządzenie nr 0050.312.2014 z dnia 07.10.2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie wsi Poniatów w granicach części działek nr 2/1 o pow. 5,25 ha, 3/1 o pow. 2,04 ha, 105/1 o pow. 3,2750 ha, 105/2 o pow. 3,2752 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie nr 0050.313.2014 z dnia 07.10.2014 r.
w sprawie wydzierzawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, połozonych na terenie wsi Poniatów w granicach działek nr 30 o pow. 0,72 ha, 31 o pow. 1,10 ha, 33 o pow. 1,65 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie nr 0050.314.2014 z dnia 07.10.2014 r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Młoty w granicach części działki nr 21 o pow. 2,59 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie nr 0050.315.2014 z dnia 07.10.2014 r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Mostowice w granicach części działki nr 27/3 o pow. 2,63 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie nr 0050.316.2014 z dnia 07.10.2014 r.
w sprawie wyrazenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2015


Zarządzenie nr 0050.317.2014 z dnia 08.10.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.60.2014 zadania pn.: "Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2015 roku"


Zarządzenie nr 0050.318.2014 z dnia 09.10.2014 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najmecy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.319.2014 z dnia 09.10.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najmecy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.320.2014 z dnia 09.10.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najmecy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.321.2014 z dnia 09.10.2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 57/8 położonej w Spalonej


Zarządzenie nr 0050.322.2014 z dnia 09.10.2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 57/9 położonej w Spalonej


Zarządzenie nr 0050.323.2014 z dnia 09.10.2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 57/10 położonej w Spalonej


Zarządzenie nr 0050.324.2014 z dnia 09.10.2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 168/1 i 169/2


Zarządzenie nr 0050.325.2014 z dnia 14.10.2014 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 położonego przy ul. Rycerskiej nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu


Zarządzenie nr 0050.326.2014 z dnia 14.10.2014 r. w sprawie oddania w administrację nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej w obrębie Młot w granicach działki nr 19 o pow. 0,08 ha na rzecz Rady Sołeckiej w Młotach

Zarządzenie nr 0050.327.2014 z dnia 15.10.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.59.2014 dla zadania pn.: "Przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starażackiej 3"


Zarządzenie nr 0050.328.2014 z dnia 15.10.2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego


Zarządzenie nr 0050.329.2014 z dnia 15.10.2014 r. w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie nr 0050.330.2014 z dnia 16.10.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1143/1 (AM8) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.331.2014 z dnia 16.10.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1143/3 (AM8) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb CentrumUwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.332.2014 z dnia 16.10.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1143/10 (AM8) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.333.2014 z dnia 16.10.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1143/9 (AM8) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.334.2014 z dnia 16.10.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1143/13(AM8) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.335.2014 z dnia 16.10.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1143/8 (AM8) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.336.2014 z dnia 16.10.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1143/4 (AM8) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.337.2014 z dnia 16.10.2014 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/494/2007 z dnia 5 listopada 2007 r., dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Tadeusza Kościuszki Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.338.2014 z dnia 20.10.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 983/3 położonej w Starej Łomnicy Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.339.2014 z dnia 20.10.2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Zarządzenie nr 0050.340.2014 z dnia 20.10.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krótkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.341.2014 z dnia 20.10.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. M. Konopnickiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.342.2014 z dnia 20.10.2014 r. w sprawie nabycia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka działki nr 295 położonej w Nowym Waliszowie


Zarządzenie nr 0050.343.2014 z dnia 21.10.2014 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie - III etap" na działkach nr 114, 118, 120, obręb Ponikwa współfinansowanego w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013


Zarządzenie nr 0050.344.2014 z dnia 21.10.2014 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 8 położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.345.2014 z dnia 23.10.2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 34


Zarządzenie nr 0050.346.2014 z dnia 24.10.2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.347.2014 z dnia 24.10.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Centrum, miasto Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 135/1


Zarządzenie nr 0050.348.2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.349.2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojew ództw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Zarządzenie nr 0050.350.2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Kościuszki nr 5 w Długopolu Zdroju stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.351.2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.352.2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wydzielenia stanowiska handlowego oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoiska handlowego położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.353.2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wydzielenia stanowiska handlowego oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoiska handlowego położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.354.2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach części działki nr 305 o pow. 1,75 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.355.2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w granicach działki nr 459/2 połozonej w Wilkanowie, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.356.2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej
Zarządzenie nr 0050.357.2014 z dnia 30.10.2014 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku użytkowego położonego w Starej Bystrzycy przy ul. Bystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.358.2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni w granicach działki nr 1018 (AM7) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej


Zarządzenie nr 0050.359.2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wydzielenia stanowiska handlowego oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoiska handlowego położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.360.2014 z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2014

Zarządzenie nr 0050.361.2014 z dnia 31.10.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.362.2014 z dnia 31.10.2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - październik 2014
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:13.10.2014 13:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:09.12.2014 14:36