Zarządzenie Nr 0050.279.2014 z dnia 02.09.2014 r. w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości w granicach działki nr 200 od dzierżawcy


Zarządzenie Nr 0050.280.2014 z dnia 02.09.2014 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 27 - 28 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.281.2014 z dnia 03.09.2014 r. w sprawie zminy Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.282.2014 z dnia 03.09.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 21 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.283.2014 z dnia 03.09.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.6.2014


Zarządzenie Nr 0050.284.2014 z dnia 04.09.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.55.2014 dla zadania pn.: "Budowa oświetlenia drogowego i parkowego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Widokowej, ul. Norwida 3A, ul. Górnej 13 i na działce nr 125 przy ul. Zamenhofa - łącznie 9 pkt świetlnych


Zarządzenie Nr 0050.285.2014 z dnia 05.09.2014 r. w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 0050.286.2014 z dnia 05.09.2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sali gimnastycznej w Wilkanowie


Zarządzenie Nr 0050.287.2014 z dnia 09.09.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1143/11 (AM8) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.288.2014 z dnia 09.09.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1143/6 (AM8) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.289.2014 z dnia 09.09.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.290.2014 z dnia 09.09.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Ponikwie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.291.2014 z dnia 09.09.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Ponikwie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.292.2014 z dnia 09.09.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 51/4 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie Nr 0050.293.2014 z dnia 16.09.2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Bystrzyckiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.294.2014 z dnia 18.09.2014 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.262.2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 8 położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.295.2014 z dnia 19.09.2014 r. w sprawie dopuszczalnych form organizowania transportu do szkół


Zarządzenie Nr 0050.296.2014 z dnia 22.09.2014 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 57/1 o pow. 46 m2 położonej w Nowej Bystrzycy oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.297.2014 z dnia 22.09.2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 777 o powierzchni 295 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.298.2014 z dnia 22.09.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 1369/2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0050.299.2014 z dnia 22.09.2014 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 10 m2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności 3 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.300.2014 z dnia 23.09.2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Długopolu Dolnym

Zarządzenie Nr 0050.301.2014 z dnia 25.09.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 8 położonego w budynku nr 10 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0050.302.2014 z dnia 25.09.2014 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania końcowego odbioru  robót wykonywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, mających miejsce w Gminie Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.303.2014 z dnia 25.09.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Kamienna, Gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 117

Zarządzenie Nr 0050.304.2014 z dnia 26.09.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr LU1 położonego przy ul. Wojska Polskiego nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.305.2014 z dnia 26.09.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 7 położonego przy ul. Kościelnej nr 35 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.306.2014 z dnia 26.09.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego NR Or.271.1.2014/p

Zarządzenie Nr 0050.307.2014 z dnia 29.09.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1143/12 (AM8) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.308.2014 z dnia 29.09.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Szpitalnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.309.2014 z dnia 30.09.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 0050.310.2014 z dnia 30.09.2014 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Gorzanowie, ul. Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.311.2014 z dnia 30.09.2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 471 o powierzchni 15 m2 z przeznaczeniem na garaż Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - wrzesień 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:02.09.2014 10:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:20.10.2014 15:18