Zarządzenie Nr 0050.213.2014 z dnia 01.07.2014 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 68,40 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności 5 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.214.2014 z dnia 01.07.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 983/2 położonej w Starej Łomnicy, Gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.215.2014 z dnia 01.07.2014 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 305/7 położonej w Wyszkach Gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.216.2014 z dnia 01.07.2014 r.
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 888/6 (AM 7)
Zarządzenie Nr 0050.217.2014 z dnia 01.07.2014 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 621/5 położonej w Wilkanowie, Gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.218.2014 z dnia 01.07.2014 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w granicach działek nr 168/1 i 169/2 położonych w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie Nr 0050.219.2014 z dnia 01.07.2014 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie i konserwację odzieży ochronnej

Zarządzenie Nr 0050.220.2014 z dnia 04.07.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.43.2014 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05 lutego 2014 r. dot. wydzierżawienia na czas nieoznaczony, nieruchomości zabudowanej w granicach działki nr 435/1 o pow. 0,1992 ha, położonej  w Gorzanowie przy ul. Kłodzkiej 8 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka na rzecz Towarzystwa Miłośników Gorzanowa z siedzibą w Gorzanowie przy ul. Kłodzkiej 8


Zarządzenie Nr 0050.221.2014 z dnia 07.07.2014 r. w sprawie uchylenia zarządzenia wyrażającego zgodę na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego nr 11 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 4


Zarządzenie Nr 0050.222.2014 z dnia 08.07.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WT/KL 271.2.2014/P dla zadania pn.: "System fortyfikacji średniowiecznych - Miejska trasa turystyczna. I etap instalacji oświetlenia terenu fortyfikacji obronnych wzdłuż ul. Międzyleśnej w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie Nr 0050.223.2014 z dnia 10.07.2014 r. w sprawie zmiany upoważnienia do podpisywania faktur VAT

Zarządzenie Nr 0050.224.2014 z dnia 11.07.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 12 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.225.2014 z dnia 11.07.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 3 położonego przy ul. Kościelnej nr 8 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.226.2014 z dnia 11.07.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.3.2014
Zarządzenie Nr 0050.227.2014 z dnia 11.07.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 116 położonej w Nowej Bystrzycy, Gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.228.2014 z dnia 11.07.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 396 położonej w Nowej Bystrzycy, Gmina Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.229.2014 z dnia 18.07.2014 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie - II etap"

Zarządzenie Nr 0050.230.2014 z dnia 18.07.2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodfzka obręb Centrum przy Małym Rynku


Zarządzenie Nr 0050.231.2014 z dnia 21.07.2014 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1332/1 o pow. 10 m2 w drodze bezprzetargowej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.232.2014 z dnia 21.07.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 565/4 położonej w Wilkanowie, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.233.2014 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w granicach działki nr 349 położonej w Wyszkach, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.234.2014 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.44.2014 dla zadania pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie - III etap" na działkach nr 114, 118, 120, 0bręb Ponikwa
Zarządzenie Nr 0050.235.2014 z dnia 31.07.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 0050.236.2014 z dnia 31.07.2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Fundacji na rzecz rozwoju Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej

Zarządzenie Nr 0050.237.2014 z dnia 31.07.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 51/6 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu

Zarządzenie Nr 0050.238.2014 z dnia 31.07.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 307/2 położonej w Wilkanowie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu

Zarządzenie Nr 0050.239.2014 z dnia 31.07.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 49/9 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu

Zarządzenie Nr 0050.240.2014 z dnia 31.07.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Środkowej 4

Zarządzenie Nr 0050.241.2014 z dnia 31.07.2014 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w obrębie Wójtowice - Huta, Gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 67/9


Zarządzenie Nr 0050.242.2014 z dnia 31.07.2014 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 116 o pow. 12,50 m2 stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze na rzecz Fundacji SZANSA Paweł Błachowicz

Zarządzenie Nr 0050.243.2014 z dnia 31.07.2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 38/2 o pow. 0,95 ha i na terenie wsi Zabłocie w granicach działek nr 33 o pow. 0,80 ha, 44/7 o pow. 0,94 ha, części 43/1 o pow. 0,58 ha z przeznaczeniem na cele rolne  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - lipiec 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:03.07.2014 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:08.10.2014 10:22