Zarządzenie Nr 0050.125.2014 z dnia 02.05.2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródki letnie (gastronomiczne), położone na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.126.2014 z dnia 02.05.2014 r.w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 38/2 o pow. 0,95 ha i na terenie wsi Zabłocie w granicach działek nr 33 o pow. 0,80 ha, 44/7 o pow. 0,94 ha, części 43/1 o pow. 0,58 ha stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.127.2014 z dnia 05.05.2014 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 0050.128.2014 z dnia 06.05.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 8 położonego przy Placu Wolności nr 10 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 0050.129.2014 z dnia 06.05.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Rycerskiej nr 5 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.130.2014 z dnia 06.05.2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Spalona w granicach części działki nr 38/1 o pow. 7,01 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.131.2014 z dnia 06.05.2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w granicach działki nr 6/8 położonej w Kamiennej, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.132.2014 z dnia 06.05.2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 769 o pow. 5,00 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie Nr 0050.133.2014 z dnia 06.05.2014 r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Marianówka w granicach działki nr 70 o pow. 0,52 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie Nr 0050.134.2014 z dnia 07.05.2014 r.
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych


Zarządzenie Nr 0050.135.2014 z dnia 07.05.2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 34 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.136.2014 z dnia 07.05.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 738/1 położonej w Starym Waliszowie, Gmina Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.137.2014 z dnia 07.05.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 447/1 położonej w Pławnicy, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.138.2014 z dnia 07.05.2014 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 933/3 o pow. 40 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Strażacka 6 na rzecz Baru "Bystrzyckiego" Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.139.2014 z dnia 07.05.2014 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 10 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności 3 na rzecz "Toster" Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.140.2014 z dnia 08.05.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 21 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.141.2014 z dnia 08.05.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok


Zarządzenie Nr 0050.142.2014 z dnia 08.05.2014 r. w sprawie cen drewna i drzew "na pniu" z lasów i zadrzewień gminnych oraz zasad i trybu sprzedaży drewna w 2014 r.

Zarządzenie Nr 0050.143.2014 z dnia 13.05.2014 r. w sprawie określenia opłaty za wynajem namiotu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Szklarka


Zarządzenie Nr 0050.144.2014 z dnia 13.05.2014 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy zamówieniach publicznych do 30 000 euro


Zarządzenie Nr 0050.145.2014 z dnia 14.05.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.415.2013 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.146.2014 z dnia 14.05.2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.147.2014 z dnia 15.05.2014 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego


Zarządzenie Nr 0050.148.2014 z dnia 15.05.2014 r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową


Zarządzenie Nr 0050.149.2014 z dnia 16.05.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 20 (hala targowa) położonego w budynku nr 13a przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.150.2014 z dnia 16.05.2014 r. w sprawie sprzedazy nieruchomości, położonej w obrębie Centrum, miasto Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 135/1


Zarządzenie Nr 0050.151.2014 z dnia 16.05.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 550 położonej w Porębie, gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.152.2014 z dnia 16.05.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 549 położonej w Porębie, gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.153.2014 z dnia 16.05.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 124 położonej w Gorzanowie, Gmina Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.154.2014 z dnia 16.05.2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działki nr 1110 o powierzchni 2,78 ha, 1112 o pow. 2,03 ha, część 1119 o pow. 0,87 ha stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.155.2014 z dnia 16.05.2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 751 o powierzchni 3,80 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.156.2014 z dnia 19.05.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.31.2014 dla zadania pn.: "Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych wraz z dokumentacją kosztorysową dla zadania pn. Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.157.2014 z dnia 19.05.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.158.2014 z dnia 19.05.2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej 3


Zarządzenie Nr 0050.159.2014 z dnia 21.05.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.2.2014
Zarządzenie Nr 0050.160.2014 z dnia 21.05.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WPiRL.271.4.2014/P

Zarządzenie Nr 0050.161.2014 z dnia 21.05.2014 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego


Zarządzenie Nr 0050.162.2014 z dnia 21.05.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 799/1, położonej w Starej Łomnicy, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.163.2014 z dnia 21.05.2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na parking samochodowy położony w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego w granicach działki nr 178 o pow. 800 m2


Zarządzenie Nr 0050.164.2014 z dnia 21.05.2014 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 9 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności 5 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.165.2014 z dnia 21.05.2014 r. w sprawie dzierżawy części działki nr 191 o pow. 450 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.166.2014 z dnia 26.05.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.34.2014 dla zadania pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie - II etap"


Zarządzenie Nr 0050.167.2014 z dnia 26.05.2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.168.2014 z dnia 26.05.2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.169.2014 z dnia 28.05.2014 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 7 (hala targowa) stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.170.2014 z dnia 28.05.2014 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 27 - 28 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.171.2014 z dnia 28.05.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego (stolarnia) o pow. 314,10 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna przy ul. Kolejowej 169, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.172.2014 z dnia 28.05.2014 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym w Porębie Nr 36 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.173.2014 z dnia 28.05.2014 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow.49 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności 13 na rzecz Restauracji "La Salle" Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.174.2014 z dnia 30.05.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 226/16 położonej w Wilkanowie, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.175.2014 z dnia 30.05.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 7 położonego przy Placu Wolności nr 11 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 0050.176.2014 z dnia 30.05.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 6 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.177.2014 z dnia 30.05.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Zarządzenie Nr 0050.178.2014 z dnia 30.05.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 66/1 położonej w Kamiennej, Gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.179.2014 z dnia 30.05.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 66/2 położonej w Kamiennej, Gmina Bystrzyca Kłodzka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - maj 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:05.05.2014 08:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:26.06.2014 10:19